Notícies any 2019

JULIOL - ABRIL 2019

Reunió del Consejo General de Graduados Sociales de España amb la Ministra de Treball,  Migració i Seguretat Social


El dia 11 de juliol, es va celebrar una reunió de treball entre el Consejo General de Graduados Sociales de España amb la Ministra de Treball, Migració i Seguretat Social, Magdalena Valerio Cordero. Per part del Consejo assistiren a aquesta reunió, el president del Consejo, Ricardo Gabaldón, la presidenta del nostre Col.legi, Ana Maria Asama, i el director de l'Observatori de la Professió, Joaquín Merchán.

 

 

 

Jornada de demostració i aplicació SureAct


El dijous 27 de juny es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada de demostració i aplicació sobre registre de jornada (TimeAct) i signatura electrònica de document (SignAct), organitzada per l'empresa SureAct. La fotografia recull un moment d'aquesta jornada, de la presentació realitzada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, acompanyant al Sr. Manel Gardeñes Liñan, administrador de SureAct.  

 

Jornada sobre el Règim Especial Agrari


El dimecres 5 de juny el nostre Col.legi va celebrar la Jornada sobre el Règim Especial Agrari, amb la ponent Sra. Montse Cerqueda Serrando, Graduada Social i Delegada de Lleida de la Junta de Govern del Col.legi de Graduats Socials de Barcelona, en el Centre Cívic Ferreries, en Tortosa. La Presidenta del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació de la jornada.  

 

 

 

Conveni de Col.laboració amb SureAct


El nostre Col.legi va signar el divendres 31 de maig un conveni de col.laboració amb l'empresa SureAct, que ofereix serveis de segellat i custòdia de documents electrònics, derivats de la signatura electrònica de documents, el control horari i l'acreditació d'actius i béns. La presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, i el Sr. Manel Gardeñes Liñan, administrador de SureAct, van signar el conveni de col.laboració entre ambdues entitats.

 

Incorporació nous membres de Junta de Govern


En la Junta de Govern celebrada el dimecres 15 de maig, va tenir lloc la incorporació a la Junta de Govern, i jura dels seus càrrecs com a Vocals Exercents dels col.legiats Sr. Jaume Francesch Garces, Sra. Marta Martorell Serra, Sr. Jorge Muria Lopez, Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez, Sr. Pere Josep Roig Angles i Sr. Jose Roig Giro, i com a Vocal No Exercent de la col.legiada Sra. Margarida Garcia Ingles. Fotografia de grup de tots els membres de la nova Junta de Govern, constituïda el dia 15 de maig, després de les eleccions realitzades el passat dia 10 d'abril. 

 

 

 

Conveni de Col.laboració amb Esofitec


El dia 15 de maig el nostre Col.legi va signar un conveni de col.laboració amb Esofitec Partner Premium Wolters Kluwer / A3 Software. La presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, i el Sr. Xavier Alquezar, Consultor Comercial d'Esofitec, en representació del Sr. Manuel Jesús Caballero, CEO d'Esofitec Global Solutions, van signar el conveni de col.laboració entre ambdues entitats.  


L'acord signat amb l'empresa Esofitec, permetrà als nostres col.legiats la possibitat de poder participar, de forma gratuïta, als webinars i sessions formatives de gestió laboral, fiscal i comptable, organitzats per Esofitec, així com condicions favorables d'adquisició de les seves aplicacions.

 

Seminari sobre Impost de Societats i Novetats Fiscals 2019

El dimarts 14 de maig es va celebrar al nostre Col.legi el Seminari sobre l'Impost de Societats i Novetats Fiscals 2019, que va tenir com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d'Equip de la Dependència Regional d'Inspecció de la Delegació Especial de Catalunya de l'Agència Tributària a Tarragona.

 

La Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, va realitzar la presentació del Seminari, acompanyada del Sr. Josep Manzaneda Vivo, Direcció Expansió i Clients i Director, i del Sr. José Manuel Iglesias Fernández, Gestor Serveis Empreses, de Grupo Preving Egarsat, entitat col.laboradora en aquest Seminari, el qual va ser seguit per un gran nombre dels nostres col.legiats. 

 

 

Jornada sobre Actualització Normativa de Seguretat Social 2019: Real Decreto-Ley 6/2019, 1 de març, i Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de març

El dimecres 8 de maig es va celebrar la Jornada sobre Actualització Normativa de Seguretat Social 2019: Reial Decret-Llei 6/2019, 1 de març, i Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març,amb el ponent Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Seguretat Social, a la seu de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECE), a Tortosa. Van realitzar la presentació de la jornada, el Tresorer del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, Sr. Josep Ramon Roig Subirats, i el Tresorer de l’AECE i col.legiat nostre, Sr. Mario Abelló, acompanyats del Responsable de Gestió Mutualista MC MUTUAL, Sr. Josep Barreda Navarro, l’entitat organitzadora d’aquesta jornada, que també es va celebrar a la seu del nostre Col.legi, el passat dia 9 d'abril. 

 

Seminari sobre IRPF i Novetats Fiscals 2019

El dimecres 24 d'abril es va celebrar al nostre Col.legi el Seminari sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.) i Novetats Fiscals 2019, que va tenir com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d'Equip de la Dependència Regional d'Inspecció de la Delegació Especial de Catalunya de l'Agència Tributària a Tarragona.

 

La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació del Seminari, acompanyada de la Sra. Cristina Alcon Salles, de Banco Santander Particulars Catalunya, i de la Sra. Carmina Arévalo Blanco, Directora Comercial Canal Digital de CNP Partners, les entitats col.laboradores en aquest Seminari, que va ser seguit per un gran nombre de col.legiats.  

 

 

Processó de Divendres Sant de Tarragona


Enguany, el nostre Col.legi va estar present a la Setmana Santa de Tarragona, portant la bandera de la Germandat del Sant Ecce-Homo, en la processó del Sant Enterrament de Divendres Sant, del 19 d'abril.

 

 

 

 

 

 

 

Junta General Ordinària i Eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern


El dimecres 10 d'abril, va tenir lloc al nostre Col.legi la reunió de la Junta General Ordinària anual. En el transcurs de la mateixa es van aprovar tots els punts de l'Ordre del Dia.

 

 

 

 

Dintre del punt setè de l'Ordre del Dia, Eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern, van tenir lloc les eleccions per a cobrir sis càrrecs de vocals en exercici, entre les set candidatures presentades. 

 

 

 

 

 

 

 

La Mesa Electoral va romandre oberta des de les 16 a les 20 h., per poder exercir el dret a vot dels col.legiats, que van acudir a votar durant el transcurs de la tarda.

 

 

 

 

 

Un cop realitzat l'escrutini de la votació, el President de la Mesa Electoral, Sr. Antoni Ollé Arrola, va procedir a la lectura de l'Acta d'Escrutini i Proclamació dels Candidats, acompanyat de la Secretària de la Mesa Electoral, Sra. Maria Cristina Canela Ibarra, i del Vocal de la Mesa Electoral, Sr. Joan Ingles Vendrell.

 

Amb la lectura de l'Acta, es va procedir a la proclamació dels sis candidats a vocals exercents que van ser elegits, Sr. Jaume Francesch Garces, Sra. Marta Martorell Serra, Sr. Jorge Muria Lopez, Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez, Sr. Pere Josep Roig Angles i Sr. Jose Roig Giro, així com també a la proclamació de la candidata a vocal sense exercici, Sra. Margarida Garcia Ingles, que va ser elegida per aclamació i sense necessitat d'efectuar votació, en presentar-se una única candidatura, i proclamar-se definitivament el dia 27 de març de 2019.

 

 

Jornada sobre Actualització Normativa de Seguretat Social 2019: Real Decreto-Ley 6/2019, 1 de marzo, i Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de març.

El dimarts 9 d'abril es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre Actualització Normativa de Seguretat Social 2019: Reial Decret-Llei 6/2019, 1 de març, i Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de marçque va tenir com a ponent al Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Seguretat Social.


La Jornada, organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, acompanyada del Sr. Carles Cabau Grimau, Director de MC MUTUAL a Tarragona, i va ser seguida per un gran nombre d'assistents. 

 

 

Curs Actualització Prestacions per Desocupació


El dijous 4 d'abril, va tenir lloc al nostre Col.legi l'inici del Curs sobre Actualització de Prestacions per Desocupació, amb una durada de 20 hores. El Curs té com a ponent al Sr. Francisco Javier Calejero López, Director Provincial del Servicio Empleo Público Estatal. La Secretària del Col.legi, Sra. Maria Cristina Canela Ibarra, va realitzar la presentació del Curs, el qual finalitzà el dia 9 de maig.

 

V Congrés Nacional d'Auditoria SocioLaboral


El dijous 4 d'abril es va inaugurar el V Congrés Nacional d'Auditoria SocioLaboral, que ha tingut lloc a Sevilla durant els dies 4 i 5 d’abril, organitzat per la Asociación Española de Auditores Socio-Laborales, i que porta per títol “Auditoria i Compliance Laboral per a la transparència i la igualtat”.

 

 

 

En representació del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, han assistit a aquest Congrés la Presidenta, Sra. Ana Asamà Esteve, i la Vicesecretària, Sra. Maria Teresa Martínez Farre.

 

 

 

 

 

 

 

Taller sobre "Mediació una altra manera de fer justícia" - VIII Jornades de Mediació a Tarragona

El dimarts 2 d'abril, va tenir lloc a l'Aula Magna de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, la celebració del Taller sobre "Mediació una altre manera de fer justícia", dintre del marc de les VIII Jornades de Mediació a Tarragona, que s'han celebrat a la URV els dies 1, 2 i 3 d'abril.

 

La Presidenta del nostre Col.legi i Mediadora, Sra. Ana Maria Asama Esteve, va realitzar la presentació del Taller, acompanyant a la Sra. Sara Pose Vidal, Magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i Coordinadora de GEMME Catalunya, la Sra. Maria Elena Lauroba Lacasa, Doctora en Dret Civil i Professora titular de Dret civil de la Universitat de Barcelona, i a la Sra. Ma. José Bertomeu Bertomeu, Advocada i mediadora, representant de l'ICAT i sotspresidenta de l'Associació de Professionals de la Mediació.

 

 

ENTITATS COL·LABORADORES
Top