NOTICÍES 2017


14 de desembre - Curs sobre Aspectes Pràctics de l'Execució Laboral

 

El dijous 14 de desembre es va celebrar al nostre Col.legi l'últim dels Cursos de Procediment Laboral, Aspectes Pràctics de l'Execució Laboral, que va tenir com a ponent a l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona.

  
13 de desembre - Renovació Acord de Col.laboració amb Mútua General de Catalunya

 

El dimecres 13 de desembre, el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona i la Mútua General de Catalunya han renovat el seu acord de col.laboració. La signatura de l'acord ha estat a càrrec de la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve i del Sr. Guillermo Padrisa Sánchez, Sostdirector General de Mútua General de Catalunya

 
12 de desembre - Jornada Fiscal

 

El dimarts 12 de desembre es va celebrar al nostre Col·legi, una Jornada Fiscal que va tenir com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d'Unitat de la Dependència Regional d'Inspecció de Catalunya. 

El Comptador del Col·legi, Sr. Juan Mario Abello Castella, va realitzar la presentació de la Jornada Fiscal, que va ser seguida per un gran nombre d'assistents, i que va tractar l'estimació objectiva en l'IRPF i de l'IVA  i les Obligacions fiscals i mercantils de les associacions sense ànim de lucre.  


11 de desembre - Jornada sobre El temps de treball
 i els seus efectes en matèria de Seguretat Social

 

Ahir dilluns 11 de desembre es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre El temps de treball i els seus efectes en matèria de Seguretat Social, que va tenir com a ponent al Sr. Jorge Pérez Pérez, Sotsinspector Laboral de Treball i Seguretat Social. La Jornada, organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama Esteve, acompanyada del Sr. Carles Cabau Grimau, Director de MC MUTUAL a Tarragona. 


1 de desembre Jornada Mutua Universal sobre
Les Claus de la Reforma del Treball Autònom

 

El divendres 1 de desembre es va celebrar al Centre Cívic Ferreries, de Tortosa, la Jornada sobre Les Claus de la Reforma del Treball Autònom, a la llum de la nova "Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom", a càrrec del ponent Sr. Pedro López de Recalde Campaña, Director jurídic Territorial de Mutua Universal. El Comptador del Col.legi, Sr. Mario Abelló, va realitzar la presentació de la Jornada realitzada a Tortosa, organitzada per Mutua Universal, al igual que les ja realitzades a Tarragona i a El Vendrell.   

 
27 de novembre - 
Jornada sobre Actual Sistema
de Pensions de Jubilació: anàlisi i aspectes pràctics


 

Ahir dilluns 27 de novembre es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre Actual Sistema de Pensions de Jubilació: anàlisi i aspectes pràctics. Aquesta Jornada Informativa, va tenir com a ponent a la Sra. Montserrat Salort, Sotsdirectora de Jubilació, Mort i Supervivència de la Direcció Provincial de l'INSS a Tarragona. L'acte va ser presentat per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama i per la Sra. Carmen Cívico, Delegada a Tarragona d'EGARSAT, l'entitat organitzadora d'aquesta Jornada Informativa, que va ser seguida per un gran nombre d'assistents.


24 de novembre - Sopar Col.legial dels
Graduats Socials de les comarques de Tarragona

El divendres 24 de novembre, el nostre Col.legi va celebrar la seva festa anual en l'Hotel Gran Palas La Pineda. En el transcurs del Sopar, es van concedir les distincions i medalles que corresponen a l'any 2017.

 

En primer lloc, es va concedir la Medalla al Mèrit Professional en la categoria de Plata a la Gerent del nostre Col.legi durant els últims 28 anys, la Sra. Amparo Pérez Grau.

Acte seguit, es van concedir les Medalles al Mèrit Professional en les categories de Bronze i Plata, així com la Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball en la Categoria d'Or.

També es van concedir les Distincions Col.legials, com a homenatge als Col.legiats amb 30 i 35 anys de col.legiació ininterrompuda.

Seguidament, es va concedir la Medalla de Sant Josep Artesà, en la categoria de Plata, als membres de Junta que han finalitzat la seva permanència en la Junta de Govern durant aquest últim any.

Aquest any, en el nostre Sopar Col.legial, se li va concedir la Medalla als Serveis Distingits, en la Categoria d'Or, a l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, per la seva participació activa en cadascun dels actes institucionals dels Graduats Socials de les comarques de Tarragona. La Presidenta del nostre Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve, lliurant la distinció al Sr. Sánchez Icart.


20 de novembre - Curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria de Recàrrec de Prestacions
i Impugnació d'Actes Administratius en Matèria Laboral i la seva Tramitació judicial.


Ahir dilluns 20 de novembre es va celebrar al nostre Col.legi el Curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria de Recàrrec de Prestacions i Impugnació d'Actes Administratius en Matèria Laboral i la seva Tramitació judicial, que va tenir com a ponent a l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona.


20 de novembre - Renovació Acord de Col.laboració amb Banco Santander

El Col.legi de Graduats Socials de Tarragona va renovar el passat dilluns 20 de novembre l'acord de col.laboració amb Banco Santander. Moment de la signatura de l'acord de col.laboració entre Banco Santander i el nostre Col.legi, a càrrec de la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, de la Directora Particulars Territorial Catalunya de Banco Santander, Sra. Clotilde Martínez Casanovas, i del Director de Zona de Tarragona de Banco Santander, Sr. Eugenio Ramírez Martínez.  

 
14 de novembre - Curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria d'Incapacitat Temporal,
Incapacitat Permanent i la seva Tramitació judicial.


El dimarts 14 de novembre es va celebrar en el nostre Col·legi, el Curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria d'Incapacitat Temporal, Incapacitat Permanent i la seva Tramitació Judicial, que va tenir com a ponent a l'Il·lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona. 


14 de novembre - Jornada Mutua Universal sobre
Les Claus de la Reforma del Treball Autónomo

 

El dimarts 14 de novembre es va celebrar al Centre Cívic L'Estació, d'El Vendrell, la Jornada sobre Les Claus de la Reforma del Treball Autònom, a la llum de la nova "Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom", a càrrec del ponent Sr. Pedro López de Recalde Campaña, Director jurídic Territorial de Mutua Universal. La Jornada va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama i pel Sr. Ferran García, Director provincial de Mutua Universal, l'entitat organitzadora d'aquesta Jornada, que ja es va celebrar a Tarragona, i que també es celebrarà a Tortosa el proper 1 de desembre. 

 
10 de novembre - Jornada Mutua Universal sobre
Les Claus de la Reforma del Treball Autònom

 

El passat divendres 10 de novembre es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre Les Claus de la Reforma del Treball Autònom, a la llum de la nova "Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom", a càrrec del ponent Sr. Pedro López de Recalde Campaña, Director jurídic Territorial de Mutua Universal. La Jornada va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama i pel Sr. Ferran García, Director provincial de Mutua Universal, l'entitat organitzadora d'aquesta Jornada, que va ser seguida per un gran nombre d'assistents.

 
7 de novembre - Curs sobre Les últimes novetats
en Negociació Col.lectiva en l'Empresa

 

El dimarts 7 de novembre es va celebrar al nostre Col.legi el Curs de Procediment Laboral, Les últimes novetats en Negociació Col.lectiva en l'Empresa, que va tenir com a ponent a l'Il.lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat Especialista de l'Ordre Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 


2 de novembre - Curs sobre Aspectes Pràctics
en Matèria de la Prova en el Procés Laboral

 

El dijous 2 de novembre es va celebrar al nostre Col.legi el Curs de Procediment Laboral, Aspectes Pràctics en Matèria de la Prova en el Procés Laboral, que va tenir com a ponent a l'Il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat Especialista de l'Ordre Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació del Curs.  


26 d'octubre - Curs sobre el Procés Laboral Ordinari i
Modalitats Processals i la seva incidència pràctica en la Jurisdicció Social

 

El dijous 26 d'octubre va tenir lloc al nostre Col.legi el primer Curs de Procediment Laboral, El Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals i la seva incidència pràctica en la Jurisdicció Social, que va tenir com a ponent a l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona. El Vicesecretari del Col.legi, Sr. Jorge Muria López, va realitzar la presentació del Curs.


25 d'octubre - Jornada actuació davant una contingència
professional: gestió pràctica i investigació

 

El dimecres 25 d'octubre es va celebrar en el nostre Col.legi la Jornada actuació davant una contingència professional: gestió pràctica i investigació, a càrrec de les ponents Sra. Nohemí López, Gestora de Fremap i de la Sra. Mª Jesús Fernández, Tècnic de Prevenció Fremap. L'acte realitzat amb la participació de Fremap, va ser presentat per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama i pel Director de Fremap a Tarragona, Sr. Fernando García.


27 de setembre - Presentació del Postgrau en Assessorament
Jurídic Laboral en la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV

 

El dimecres 27 de setembre, va tenir lloc a l'Aula Magna de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, la presentació del Postgrau en Assessorament Jurídic Laboral (segona edició). A aquest acte, assistiren la Sra. Ana Maria Asama Esteve, Presidenta del nostre Col.legi, i el Sr. Jordi Muria López, Vicesecretari de la Junta de Govern del Col.legi i el Coordinador acadèmic del Postgrau, que acompanyaren a la Sra. Catalina Jordi Amorós, Responsable del Grau de Relacions Laborals i Ocupació i a la Sra. Rosa Rodríguez Sánchez, Directora del Postgrau. 


17 de juliol
- Signatura del Pacte per la Reforma Horària

 

El dia 17 de juliol, 110 entitats i institucions van signar el Pacte per la Reforma Horària, en el Palau de la Generalitat. La nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve, va participar en la signatura del Pacte per la Reforma Horària, com a Presidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya.


5 de juliol - Jornada sobre Contractes formatius i pràctiques no laborals.
Efectes en les cotitzacions i les prestacions de la Seguretat Social.

El dimecres 5 de juliol es va celebrar la Jornada Contractes formatius i pràctiques no laborals. Efectes en les cotitzacions i les prestacions de la Seguretat Social, amb el ponent Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Seguretat Social, a la seu de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECE), a Tortosa. Van realitzar la presentació de la jornada, la Presidenta del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, Sra. Ana Asama, el Tresorer de l’AECE i membre de Junta del Col.legi, Sr. Mario Abelló, i el Director de MC MUTUAL a Tarragona, Sr. Carles Cabau Grimau, l’entitat organitzadora d’aquesta jornada, que també es va celebrar a la seu del nostre Col.legi, el passat dimecres 28 de juny. 

 


28 de juny - Jornada sobre Contractes formatius i pràctiques no laborals.
Efectes en les cotitzacions i les prestacions de la Seguretat Social.

 

El dimecres 28 de juny es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada Contractes formatius i pràctiques no laborals. Efectes en les cotitzacions i les prestacions de la Seguretat Social, que va tenir com a ponent al Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Seguretat Social. La Jornada, organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama Esteve, acompanyada del Sr. Carles Cabau Grimau, Director de MC MUTUAL a Tarragona.   


21 de juny -
Jornada sobre Anàlisi de les
Bonificacions de Quotes a la Seguretat SocialAhir dimecres 21 de juny es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre Anàlisi de les Bonificacions de Quotes a la Seguretat Social. Aquesta Jornada Informativa, va tenir com a ponent al Sr. José Antonio Ferrando Morellón, Cap de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Tarragona, Professor de la Universitat Rovira i Virgili, i Llicenciat en Dret. L’acte va ser presentat per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve i pel Sr. Ramón Matabosch Grifoll, Director Territorial d’EGARSAT, l’entitat organitzadora d’aquesta Jornada Informativa. 

 


26 de maig - Dinar de comiat a la gerent del Col.legi


 
  

El passat divendres 26 de maig va tenir lloc el Dinar de comiat a la fins ara Gerent del Col.legi, Sra. Amparo Pérez Grau, que va causar baixa per jubilació el passat 16 de maig, després de 28 anys com a Gerent del nostre Col.legi.  

Dues fotografies de grup de tots els assistents al Dinar, que van acompanyar-la en aquest dia tan especial.

 
24 de maig - Seminari sobre Impost de Societats i Novetats Fiscals 2017


 

El dimecres 24 de maig es va celebrar al nostre Col.legi el Seminari sobre l'Impost de Societats i Novetats Fiscals 2017, que va tenir com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d'Equip Regional d'Inspecció de l'Agència Tributària a Tarragona. 

La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, va realizar la presentació del Seminari, acompanyada del Sr. Marc Puigpinos Porta, Director Oficina Tarragona de Banc Santander (Rambla Nova, 33) i del Sr. Jordi Álvaro García, Director Territorial de LAE Consulting, entitats col.laboradores en aquest Seminari, el qual va ser seguit per gran part dels nostres col.legiats.  


16 de maig - Incorporació Nous membres de Junta de Govern


 

En la Junta de Govern celebrada el dimarts 16 de maig, va tenir lloc la incorporació a la Junta de Govern, i jura dels seus càrrecs com a Vocals Exercents dels col.legiats Sra. Maria Cristina Canela Ibarra, Sr. Joan Maria Estivill Balsells, Sr. Jaume Francesch Garces  i Sr. Jose Ramon Roig Subirats, i com a Vocal No Exercent de la col.legiada Sra. Rosa Maria Alegret del Cerro. Fotografia de grup de tots els membres de la nova Junta de Govern, constituïda el dia 16 de maig, després de les eleccions realitzades el passat dia 27 d’abril. 


10 de maig - Seminari sobre IRPF i Novetats Fiscals 2017


 

El dimecres 10 de maig es va celebrar al nostre Col.legi el Seminari sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.) i Novetats Fiscals 2017, que va tenir com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d'Equip Regional d'Inspecció de l'Agència Tributària a Tarragona.

La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realizar la presentació del Seminari, acompanyada del Sr. Albert Alfonso Valls, Director de Transformació Comercial Regional de Tarragona de Banc Sabadell, entitat col.laboradora en aquest Seminari, juntament amb l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona-La Muntanyeta.

El Seminari va tenir un gran seguiment per part dels nostres col.legiats, i abans d’iniciar-se, el Sr. Pepe Pedregal Gil, Tresorer i Vicepresident de la Fundació Privada La Muntanyeta, acompanyat del seus col.laboradors Sra. Victòria Pelegrin i Sr. Robert Vendrell, va realitzar una presentació de l’associació i de la Fundació Privada La Muntanyeta, informant de la gran tasca humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic que realitzen, lluitant per l’atenció integral a nens i adults afectats de paràlisi cerebral i altres encefalopaties.


9 de maig - Jornada sobre La Incapacitat Permanent

 

Ahir dimarts 9 de maig es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre La Incapacitat Permanent, que va tenir com a ponent al Sr. Carlos Escorihuela García, Advocat dels serveis jurídics de MC Mutual. La Jornada, organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama Esteve, acompanyada del Sr. Carles Cabau Grimau, Director de MC MUTUAL a Tarragona.  


27 d'abril
- Junta General Ordinària i
 Eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern

El dijous 27 d'abril, va tenir lloc al nostre Col.legi la reunió de la Junta General Ordinària anual. En el transcurs de la mateixa es van aprovar tots els punts de l'Ordre del Dia.

Dintre del punt setè de l'Ordre del Dia, Eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern, van tenir lloc les eleccions per a cobrir quatre càrrecs de vocals en exercici, entre les sis candidatures presentades.

 

La Mesa Electoral va romandre oberta des de les 16 a les 20 h., per poder exercir el dret a vot dels col.legiats, que van acudir a votar durant el transcurs de la tarda.

Un cop realitzat l'escrutini de la votació, el President de la Mesa Electoral, Sr. Ramon Dioniosio Ginovart Borrell, va procedir a la lectura de l'Acta d'Escrutini i Proclamació dels Candidats, acompanyat de la Secretària de la Mesa Electoral, Sra. Maria Jose Ruiz Fabregas, i del Vocal de la Mesa Electoral, Sr. Llibert Margalef Jardi.

Amb la lectura de l'Acta, es va procedir a la proclamació dels quatre candidats a vocals exercents que van ser elegits, Sra. Maria Cristina Canela Ibarra, Sr. Jaume Francesch Garces, Sr. Joan Maria Estivill Balsells i Sr. Jose Ramon Roig Subirats, així com també a la proclamació de la candidata a vocal sense exercici, Sra. Rosa Maria Alegret del Cerro, que va ser elegida per aclamació i sense necessitat d'efectuar votació, en presentar-se una única candidatura, i proclamar-se definitivament el dia 12 d'abril de 2017.  


25 d'abril - Jornada sobre el Procediment sancionador i
Llei de Procediment Administratiu


 

El dimarts 25 de abril, va tenir lloc al nostre Col.legi, la  celebració de la Jornada sobre Procediment Sancionador i Llei de Procediment Administratiu, que va tenir com a ponents al Sr. Manuel López Sacristán, Lletrat del centre d'assessoria i serveis jurídics de Fraternitat-Muprespa, i al Sr. José Antonio Ferrando Morellón, Cap de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. La jornada va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, i el Sr. Xavier Rofas Gasulla, Director provincial de Tarragona de Fraternidtat-Muprespa, entitat organitzadora de l'acte. 


4 d'abril - Conveni de Col.laboració amb l'Associació Provincial
 de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC) La Muntanyeta


El dimarts 4 d'abril l'Associació Provincial de Parálisi Cerebral de Tarragona (APPC) La Muntanyeta i el nostre Col.legi van signar un conveni de col.laboració. La presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, i el director general de La Muntanyeta, Sr. Jaume Marí, van signar un conveni que estableix la col.laboració entre les dues entitats.

A la signatura també assistiren, per part de La Muntanyeta, el Sr. Pepe Pedregal, membre d'aquesta Fundació i la Sra. Alba Pota, responsable de Comunicació, així com la Gerent del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, Sra. Amparo Perez Grau.

L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta és una entitat sense ànim de lucre que gestiona una Escola d'Educació Especial, un Centre Ocupacional i una Residència per a persones amb paràlisi cerebral. Aquesta institució realitza una gran tasca humanitària de caràcter voluntari i d'interès públic, lluitant per l'atenció integral a nens i adults afectats de paràlisi cerebral i d'altres encefalopaties. L'objecte d'aquest conveni, és establir les bases de cooperació, per a col.laborar junts en accions destinades a millorar les condicions dels col.lectius socialment més desfavorits.  


13 de març Curs de Fiscalitat Avançada (Març-Abril)

 

El dilluns 13 de març va tenir lloc al nostre Col.legi l'inici del Curs de Fiscalitat Avançada, curs amb una durada de 30 hores, adreçat tant a Graduats Socials com per als seus col·laboradors en el despatx.

La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va presentar l'inici del curs, que té com a profesor al Sr. Gonzalo Navarro Alonso, Inspector d'Hisenda de l'Estat, i Cap d'Equip Regional de Recaptació.  


9 i 10 de març
- 22 Jornades + Debat de Dret del Treball i Seguretat Social


El divendres 10 de març van finalitzar les 22 Jornades + Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social, que organitza el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, i que han tingut lloc a l'Hotel Ciutat de Tarragona. Un moment de la cloenda de les 22 Jornades.

Fotografia dels assistents a les 22 Jornades + Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social, celebrades pel nostre Col.legi durant els dies 9 i 10 de març, a l'Hotel Ciutat de Tarragona. 

9 i 10 de març - 22 Jornades + Debat de Dret del Treball i Seguretat Social

El divendres 10 de març es van reanudar les 22 Jornades + Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social, que organitza el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, i que tenen lloc a l'Hotel Ciutat de Tarragona. Una imatge dels assistents a les ponències del divendres.

Fotografia de la Taula de Debat celebrada el dijous 9 de març en el transcurs de les 22 Jornades + Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social, celebrades pel nostre Col.legi durant els dies 9 i 10 de març, a l'Hotel Ciutat de Tarragona.  

9 i 10 de març - 22 Jornades + Debat de Dret del Treball i Seguretat Social

El dijous 9 de març es van iniciar les 22 Jornades + Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social, que organitza el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, i que tenen lloc a l'Hotel Ciutat de Tarragona. Un moment de la inauguració de les 22 Jornades.

Fotografia de les 22 Jornades + Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social, que va celebrar el nostre Col.legi durant els dies 9 i 10 de març, a l'Hotel Ciutat de Tarragona. 


1 de febrer - Renovació Acord de Col.laboració amb Prevenció PREMAP


El dimecres 1 de febrer, el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona va signar la renovació del Conveni de col.laboració amb Prevenció PREMAP. La fotografia recull el moment de la renovació de l'acord, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i del Sr. Marcos Quevedo Puyol, Gerent de Prevenció Premap.

La signatura del nou acord de col.laboració entre Prevenció PREMAP i el nostre Col.legi, va estar a càrrec de la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, i per part de Prevenció Premap, del Gerent Sr. Marcos Quevedo Puyol. 


27 de gener
- XVIII Fòrum d'Actualitat Laboral


El divendres 27 de gener es va celebrar al nostre Col.legi el XVIII Fòrum d'Actualitat Laboral. Aquesta Jornada Informativa, va tenir com a ponent al Sr. Antonio Benavides Vico, membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramon Llull i membre del Tribunal Laboral de Catalunya. L'acte va ser presentat pel Vicepresident 2n. del Col.legi, Sr. Jaume Francesch Garcés i per la Sra. Carmen Cívico, Delegada a Tarragona d'EGARSAT, l'entitat organitzadora d'aquesta Jornada Informativa. 


17 de gener
- Sessió Informativa sobre Novetats de la Agència Tributària


El dimarts 17 de gener, va tenir lloc al nostre Col.legi la Sessió Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària 2017. Aquesta Sessió va tenir com a ponents a la Sra. Marisa Martínez Arenes, Tècnic de Gestió Tributària i al Sr. German Puerto Verdu, Cap de la Dependència d'Informàtica. La Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realizar la presentació de la Sessió Informativa.

  

   

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top