NOTICÍES 2016

 
25 de novembre
- Jurament nous Col.legiats Exercents
i Sopar Col.legial dels Graduats Socials de les comarques de Tarragona


 

El divendres 25 de novembre, el nostre Col.legi va celebrar la seva festa anual. En la Seu Col.legial, vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col.legiats Exercents i Imposició de Togues.

Més tard, en l'Hotel Gran Palas La Pineda, vam celebrar el nostre Sopar Col.legial dels Graduats Socials de les comarques de Tarragona. En el transcurs del Sopar, es van concedir les distincions i medalles que corresponen a l'any 2016. En primer lloc, es van concedir les Medalles al Mèrit Professional en les categories de Bronze i Plata, així com la Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball en la Categoria d'Or.

També es van concedir les Distincions Col.legials, com a homenatge als Col.legiats amb 30 i 35 anys de col.legiació ininterrompuda.

Seguidament, es va concedir la Placa Commemorativa, com a homenatge als 40 anys de col.legiació ininterrompuda.

Per segona vegada, el nostre Col.legi va concedir la Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria d'Or, per la seva permanència ininterrompuda en el Col.legi durant 50 anys, al col.legiat Sr. Alfons Fontboté Vidal.

Aquest any, en el nostre Sopar Col.legial, se li va concedir la Medalla als Serveis Distingits, en la Categoria d'Or, al Sr. Joaquim Nin Borreda, Secretari General del Departament de la Presidència, per la seva participació activa en cadascun dels actes institucionals dels Graduats Socials de les comarques de Tarragona, principalment des de 2011, com a Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. La Presidenta del nostre Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve, lliurant la distinció al Sr. Nin.

Finalitzat el lliurament de distincions, van tenir lloc els parlaments com a cloenda del sopar col.legial. La fotografia recull un moment del parlament que va realizar la Presidenta del nostre Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve.  


18 de novembre - Jornada sobre Enquadrament en Seguretat Social.
Treballadors Autònoms econòmicament dependents i falsos autònoms.El divendres 18 de novembre es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre Enquadrament en Seguretat Social. Treballadors Autònoms econòmicament dependents i falsos autònoms. Aquesta Jornada Informativa, va tenir com a ponent al Sr. Jorge Pérez, Membre del Cos de Sotsinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, Professor de Dret del Teball de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona i Doctor en Dret. L'acte va ser presentat per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve i per la Sra. Carmen Cívico, Delegada a Tarragona d'EGARSAT, l'entitat organitzadora d'aquesta Jornada Informativa.

 


9 de novembre - Sessió Informativa dels Serveis Ocupacionals
 del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

Incentius i Bonificacions a la Contractació. Recursos per a la Inserció LaboralEl dimecres 9 de noviembre es va celebrar al nostre Col.legi la Sessió Informativa dels Serveis Ocupacionals del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, sobre Incentius i Bonificacions a la Contractació. Recursos per a la Inserció Laboral, a càrrec de la ponent Sra. Maria Rosa Giralt Patau, de l'Àrea de Serveis a l'Empresa. Van presentar la Sessió el Sr. Manuel García Molina, Cap del Servei Territorial d'Ocupació de Catalunya, i la Sra. Ana Maria Asama Esteve, Presidenta del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona.

 


3 de novembre - Jornada Mutua Universal sobre La Contingència Professional
en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Situació actual.
Especial incidència en el Cessament d'ActivitatEl dijous 3 de novembre es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre La Contingència Professional en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Situació actual. Especial incidència en el Cessament d'Activitat, a càrrec dels ponents Sr. Pedro López de Recalde Campaña, Director Territorial Jurídic de Catalunya de Mutua Universal i Sr. Antonio Luque, Responsable de gestió de CATA en Mutua Universal. La Jornada va ser presentada pel Vicepresident 2n. del Col.legi, Sr. Jaume Francesch Garcés i pel Sr. Ferran García, Director de zona Barcelona sud i Tarragona de Mutua Universal, l'entitat organitzadora d'aquesta Jornada.  


27 d'octubre - Debat sobre La doctrina de la STJUE de 14.09.2016

 

El dijous 27 de octubre es va celebrar al nostre Col.legi El Debat de la doctrina de la STJUE de 14.09.2016 (cas Ana de Diego Porras). De la temporalitat a la desigualtat en la contractació.

 

El Debat, que va ser presentat per la Presidenta del Col.legi Sra. Ana Asama Esteve, va tenir com a ponents al Sr. Carlos Hugo Preciado Domenech, Magistrat Especialista del TSJ Catalunya Sala del Social, i al Sr. Dr. Miquel Àngel Purcalla Bonilla, Magistrat del Social núm. 1 de Terrassa.


26 d'octubre - Jornada sobre Les obligacions legals de Registre de Jornada.
Efectes laborals i de Seguretat Social

 

El dimecres 26 d'octubre es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre Les obligacions legals de registre de jornada. Efectes laborals i de Seguretat Social, que va tenir com a ponent al Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Seguretat Social.

 

La Jornada, organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama Esteve, acompanyada del Sr. Carles Cabau Grimau, Director de MC MUTUAL a Tarragona, i va comptar amb un gran nombre d'assistents. 

 
24 d'octubre - Curs d'Actualització Laboral i de Seguretat Social

 

El dilluns 24 d'octubre va tenir lloc al nostre Col.legi l'inici del Curs d'Actualització Laboral i de Seguretat Social, curs amb una durada de 30 hores, adreçat tant a Graduats Socials com per als seus col·laboradors en el despatx. 

La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va presentar l'inici del curs, que en el seu primer dia, va comptar amb la professora Sra. Yolanda Ruiz, Graduada Social, Llicenciada en Ciències del Treball i Professora-Tutora Cicles Formatius especialitat Administració i Gestió. 


18 d'octubre - Jornada sobre La gestió interdisciplinària
de la malaltia professional

 

El dimarts 18 d'octubre es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre La gestió interdisciplinària de la malaltia professional. La Jornada formativa, organitzada per ASEPEYO, va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve i el Sr. Carles Miró, Director de l'àrea sud d'Asepeyo Catalunya. 

En el transcurs de la Jornada, es van tractar diferents temes relacionats amb la malaltia profesional, finalitzant amb una taula rodona, en la que van intervenir experts ponents de diferents àmbits del món laboral i professional. 


4 d'octubre - Jornada sobre el Sistema de Liquidació Directa

 

El dimarts 4 d'octubre es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre el Sistema de Liquidació Directa. Aplicació pràctica. Resolució d'incidències, que va tenir com a ponent al Sr. Mario Asamà Corrales, Cap d'Assegurament de les Prestacions al Client de MC MUTUAL. La Jornada, organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama Esteve, acompanyada del Sr. Carles Cabau Grimau, Director de MC MUTUAL a Tarragona.  


15 de setembre - Seminari sobre Nova Regulació del Procediment Administratiu

 

El dijous 15 de setembre es va celebrar al nostre Col.legi el Seminari sobre Nova Regulació del Procediment Administratiu. El Seminari va tenir com a ponent al Sr. Oscar Aurelio Bru Magarolas, Tècnic Jurídic de l'Administració local des de l'any 1989, Advocat en exercici, i Docent en cursos i seminaris sobre dret administratiu, i la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació del mateix.   


12 de juliol - Acord de Col.laboració amb CEPTA

El dimarts 12 de juliol, el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona va signar un acord de col.laboració amb la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA), per dur a terme una labor conjunta d'assessorament i divulgació informativa i formativa per aconseguir una millor informació i formació per als/les treballadors/es de les empreses del col.lectiu representat per la CEPTA, i pels nostres col.legiats, així com de totes aquelles activitats que en l'àmbit de les seves competències considerin oportunes ambdues entitats. 

 

La Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, i el Sr. Josep Antoni Belmonte Marín, President de CEPTA, van signar l'acord de col.laboració, al que també van assistir el Sr. Xavier Borrell, Director de CEPTA, i la Sra. Amparo Pérez Grau, Gerent del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona.


27 de juny - Conveni de Col.laboració amb Coworking Avant TGN

El dilluns 27 de juny, el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona va signar un conveni de col.laboració amb l'empresa Coworking Avant TGN. La presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, i la Sra. Elisabeth Rovira, administradora de l'empresa, van signar el conveni de col.laboració.

La fotografia recull un moment de la formalització del conveni de col.laboració, entre el nostre Col.legi i l'empresa Coworking Avant TGN, que presta serveis d'infraestructura a altres empreses o professionals. Entre els serveis que ofereix aquesta empresa s'inclou el coworking en les seves diferents modalitats depenent de les necessitats de cada client per al desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional.
 

22 de juny - Sessió Formativa de la plataforma e-justicia.cat

 

El dia 22 de juny, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va realitzar a la Seu del Consell de Col.legis de Graduats Socials de Catalunya, una Sessió Formativa de la plataforma e-justicia.cat, per a la transmissió telemàtica d'actes jurídics entre professionals i jutjats.

 

Tècnics de l'Administració de Justícia van explicar detalladament el funcionament d'e-justicia amb una demostració pràctica que es va poder seguir personalment en la Seu del Consell a Barcelona o a través de videoconferència. 


Juny 2016 - Conveni de Col.laboració amb CEPSA

El nostre Col.legi ha signat un conveni de col.laboració amb l'empresa CEPSA. La presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, i el Sr. Joan Rodríguez Parera, Tècnic Vendes Xarxa - Segment Flotes, de l'empresa CEPSA, van signar el conveni de col.laboració entre ambdues entitats.

Moment de la formalització del conveni de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i el Sr. Joan Joan Rodríguez Parera, Tècnic Vendes Xarxa - Segment Flotes, de l'empresa CEPSA. L'acord preveu una sèrie d'avantatges per als nostres col.legiats, a través de la sol.licitud de la Targeta Cepsa Star Direct.  


16 de juny - Jornada Mutua Universal sobre La incapacitat
temporal dintre dels primers 365 dies, en la situació actual

 

El passat dijous 16 de juny es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre La incapacitat temporal dintre dels primers 365 dies, en la situació actual, a càrrec del ponent Sr. Pedro López de Recalde Campaña, Director Territorial Jurídic de Mutua Universal. La Jornada va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama i pel Sr. Ferran García, Director de Zona Tarragona-Barcelona Sud de MUTUA UNIVERSAL, l'entitat organitzadora d'aquesta Jornada.


7 de juny - Visita al Conseller de Justícia

 

El dia 7 de juny, el Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Sr. Carles Mundó i Blanch, va rebre a la Presidenta i membres del Consell de Col.legis de Graduats Socials de Catalunya, Sra. Ana Maria Asama Esteve, Sr. Carles Berruezo, Sr. Julio Amador,  Sr. Joan Maria Estivill, Sr. Jaume Francesch i Sr. Juan Mario Abelló.  


7 de juny - Jornada sobre El Procés Social

 

El dimarts 7 de juny es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre el Procés Social, que va tenir com a ponent a la Sra. Mónica Palomero García, Advocada dels Serveis Jurídics de MC MUTUAL. La Jornada, organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama Esteve, acompanyada del Sr. Carles Cabau Grimau, Director de MC MUTUAL a Tarragona. 


2 de juny - Seminari sobre Temps de Treball i Plans d'Igualtat

 

El dijous 2 de juny es va celebrar al nostre Col.legi el Seminari sobre els Temps de Treball i Plans d'Igualtat, des del punt de vista de la Inspecció de Treball. El  Seminari va tenir com a ponent al Sr. Antonio Jiménez Piquero, Inspector de Treball i Seguretat Social, i Cap d'Àrea Territorial de la ITC a les Terres de l'Ebre, i la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació del mateix.   


25 de maig - Seminari sobre Impost de Societats i Novetats Fiscals 2016

 

El dimecres 25 de maig es va celebrar al nostre Col.legi el Seminari sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.) i Novetats Fiscals 2016, que va tenir com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d'Equip Regional d'Inspecció de l'Agència Tributària a Tarragona.

La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama, va realizar la presentació del Seminari, acompanyada del Sr. Mario Valero, Director Comercial Catalunya de Premap, entitat col.laboradora en aquest Seminari, juntament amb Banc Santander.
  


13 de maig - Visita de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

El divendres 13 de maig el nostre Col.legi va rebre la visita de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Sra. Dolors Bassa i Coll, i es va entrevistar amb la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i membres de la Junta de Govern. La Consellera va assistir acompanyada del Sr. Oscar Peris i Ródenas, Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona i del Sr. Francesc Tarragona Baró, Director dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona. La Sra. Ana Asama, va rebre també a la Consellera Sra. Bassa, en la seva qualitat de Presidenta del Consell de Col.legis de Graduats Socials de Catalunya.

Fotografia de grup de tots els assistents a la reunió, en la qual es van tractar diferents temes d'interès, principalment referits a les empreses, treballadors, la seva situación actual i perspectives de futur.   


4 de maig - Seminari sobre IRPF i Novetats Fiscals 2016

 

El passat dimecres 4 de maig es va celebrar al nostre Col.legi el Seminari sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.) i Novetats Fiscals 2016, que va tenir com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d'Equip Regional d'Inspecció de l'Agència Tributària a Tarragona.

El Vicepresident 2n. del Col.legi, Sr. Jaume Francesch Garces, va realizar la presentació del Seminari, acompanyat del Sr. Raul Balleste Morillas, Director Comercial de Zona Tarragona Centre de Banc Sabadell i del Sr. Jordi Álvaro García, Director Territorial de LAE Consulting, entitats col.laboradores en eaquest Seminari. El Seminari va tenir un gran seguiment per part dels nostres col.legiats.


19 d'abril - Junta General Ordinària i Presa Possessió Presidenta del Col.legi

El dimarts 19 d'abril, va tenir lloc al nostre Col.legi la reunió de la Junta General Ordinària anual. En el transcurs de la mateixa es van aprobar tots els punts de l'Ordre del Dia.

Dintre del punt setè de l'Ordre del Dia, Eleccions per a l'elecció del càrrec de President/a, el President de la Mesa Electoral, Sr. Joan Tares Queralt, acompanyat del Secretari de la Mesa Electoral, Sr. Tomas Margalef Sabate, i del Vocal de la Mesa Electoral, Sr. Andreu López Sancho, va procedir a la proclamació de l'Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve com a Presidenta.

 

Moment en que l'Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve, promet el seu càrrec com a Presidenta del Col.legi.

Fotografia de la Sra. Ana Maria Asama Esteve, acompanyada dels membres de la Junta de Govern, després d'haver promès el seu càrrec com a Presidenta.


15 d'abril - Renovació Acord de Col.laboració amb L'Escola Joan XXIII

 

El nostre Col.legi acaba de renovar l'acord de col.laboració que té establert, des de fa un any, amb l'Escola Joan XXIII per a promocionar, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i en formació dual els Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior. La firma va estar a càrrec del Director del centre, Sr. Joan Llatse López i de la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve.

Un gran nombre d'alumnes d'aquestes disciplines van ser testimonis de la signatura de la renovació del conveni, després d'haver assistit a una conferència pronunciada per la Sra. Asama, en la que va comentar, entre altres temes, la figura del graduat social en la societat actual i sortides professionals d'aquesta carrera. Tant la Sra Asama com el Sr. Llatse, van explicar també als alumnes el contingut i abast de l'acord de col.laboració entres ambdues institucions. 


31 de marçAcord de col.laboració amb l'Institut
Municipal de Formació i l'Empresa Mas Carandell


El nostre Col.legi acaba de signar un acord de col.laboració amb l'Institut Municipal de Formació i l'Empresa Mas Carandell. La fotografia recull el moment de l'establiment d'aquest acord, entre la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, i el President d'IMFE Mas Carandell i Regidor de Medi Ambient i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, Sr. Daniel Rubio Angosto.

En la signatura de l'acord també van estar presents, la Sra. Cristina Altadill Molné, Agent de Desenvolupament Local de Mas Carandell i la Gerent del Col.legi, Sra. Amparo Pérez Grau.


15 de març -
Renovació de l'Acord de Col.laboració amb Ateneu Privacy Consulting

El Col.legi de Graduats Socials de Tarragona va signar el passat dia 15 de març la renovació de l'Acord de Col.laboració amb Ateneu Privacy Consulting, empresa dedicada principalment a la Protecció de Dades de caràcter personal LOPD - LSSICE - GDPR. La fotografia recull el moment de la renovació d'aquest acord.


La signatura de l'acord de col.laboració entre Ateneu Privacy Consulting i el nostre Col.legi, va estar a càrrec de la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama, i per part d'Ateneu Privacy Consulting, del Director General, Sr. Francesc Canalda.  

 
10 i 11 de març
- XXI Jornades de Dret del Treball i Seguretat Social


Els dies 10 i 11 de març, es van celebrar les XXI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, que organitza el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, i que van tenir lloc a l'Hotel Ciutat de Tarragona. Un moment de la inauguració de les XXI Jornades, fotografia que apareix a la ressenya publicada a la premsa.

Fotografies de dues ponències celebrades el divendres 11 de març, en la segona jornada de les XXI Jornades.


Una imatge dels assistents a les XXI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social que, amb el títol Un Nou Marc per a les Relacions Laborals, van tenir lloc els dies 10 i 11 de març.
 

 
25 de febrer - Seminari sobre la Jubilació, nova regulación
i manteniment de l'aplicació de la legislació anterior


 

El passat dijous 25 de febrer, va tenir lloc al nostre Col.legi, la celebració del Seminari sobre la Jubilació, nova regulació i manteniment de l'aplicació de la legislació anterior. Els ponents d'aquesta Jornada van ser la Sra. Montserrat Salort Armengol, Sotsdirectora de Jubilació, Mort i Supervivència de la Direcció Provincial de l'INSS a Tarragona, i el Sr. Miquel Ángel Quesada Moya, Director del departament de Comunicació, R.R.I.I. i Afiliació de Fraternidad Muprespa.

La Jornada, celebrada amb la participació de Fraternidad Muprespa, va ser presentada per la Presidenta del nostre Col.legi, la Sra. Ana Maria Asama Esteve. A la fotografia apareix acompanyada de la Sra. Montserrat Salort Armengol, Sotsdirectora de Jubilació, Mort i Supervivència de la Direcció Provincial de l'INSS a Tarragona, el Sr. Miquel Ángel Quesada Moya, Director del departament de Comunicació, R.R.I.I. i Afiliació de Fraternidad Muprespa, i el Sr. Xavier Rofas Gasulla, Director de Fraternidad Muprespa.  


5 de febrer - Renovació Acord de Col.laboració amb Prevención FREMAP


El divendres 5 de febrer, el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona va firmar la renovació del Conveni de col.laboració amb Prevención FREMAP. La fotografia recull el moment de la formalització de la renovació de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama i del Sr. Marcos Quevedo Puyol, Gerent de Prevención Fremap.

La signatura de l'acord de col.laboració entre Prevención FREMAP i el nostre Col.legi, va estar a càrrec de la Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Asama, i per part de Prevención Fremap, del Gerent, Sr. Marcos Quevedo Puyol.

En la signatura de la renovació de l'acord entre Prevención FREMAP i el nostre Col.legi, van estar presents, a més del Sr. Marcos Quevedo Puyol, Gerent de Prevención Fremap i la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, la Sra. Amparo Pérez Grau, Gerent del Col.legi, i per part de Prevención Fremap, el Sr. Jesús de Higes de la Vega, Director de Prevención Fremap a Tarragona, y el Sr. Mario Valero Pinazo, Coordinador Comercial de Prevención Fremap. 


3 de febrer - Acord de Col.laboració amb LAE Consulting Normativas S.L.

Ahir dimecres 3 de febrer va tenir lloc al nostre Col.legi la signatura d'un acord de col.laboració amb l'empresa LAE Consulting Normativas S.L., empresa que es dedica a la consultoria jurídica especialitzada en la implantació i compliment de normatives legals d'obligat compliment per a les empreses, tals com LOPD, LSSI-CE, Prevenció de Blanqueig de Capitals, Seguretat Alimentària, Prevenció Riscos Laborals i Gestió de la Qualitat. A més és una entitat formadora de cursos de formació bonificada.

Moment de la formalització de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i el Sr. Josep Martí Hernández, Director Comercial de LAE Consulting Normativas S.L.

En la signatura de l'acord van estar presents, el Sr. Josep Martí Hernández, Director Comercial de LAE Consulting Normativas S.L., i la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve. A l'acte van assistir també el Sr. Jordi Álvaro García, Director Territorial de LAE Consulting Normativas S.L., i la Gerent del Col.legi, Sra. Amparo Pérez Grau. 


26 de gener - Visita institucional al nou Degà
de la
Facultat de Ciències Jurídiques de la URV

Ahir dimarts 26 de gener, la nostra Presidenta Sra. Ana Maria Asama, acompanyada de la Gerent del nostre Col.legi, Sra. Amparo Pérez i del Vocal de Junta, Sr. Jordi Muria, va ser rebuda pel nou Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, Dr. Antoni Pigrau, en visita institucional.

La visita, en la que també van estar presents la Vicedegana, Dra. Àngels Galiana Saura, i la Responsable d'Ensenyament de Relacions Laborals i d'Ocupació, Dra. Catalina Jordi Amoròs, va transcórrer en un clima de gran cordialitat, en el transcurs de la qual es van tractar diversos temas d'interès.


26 de gener - Acord de Col.laboració amb Informàtica3

Ahir dimarts 26 de gener va tenir lloc al nostre Col.legi la signatura d'un acord de col.laboració amb l'empresa Informàtica3.

Moment de la formalització de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i la Sra. Esther Zerbst i Busquet, Gerent de l'empresa Informàtica3.

En la signatura de l'acord van estar presents, la Sra. Esther Zerbst i Busquet, Gerent de l'empresa Informàtica3 i la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve. A l'acte van assistir també el Sr. Enric Blanco, del departament de Marketing d'Informàtica3, i la Gerent del Col.legi, Sra. Amparo Pérez Grau. 


22 de gener
- XVII Fòrum d'Actualitat Laboral


El divendres 22 de gener es va celebrar al nostre Col.legi el XVII Fòrum d'Actualitat Laboral. Aquesta Jornada Informativa, va tenir com a ponent al Sr. Antonio Benavides Vico, membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramon Llull i membre del Tribunal Laboral de Catalunya. L'acte va ser presentat per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve i pel Sr. Ramón Matabosch Grifoll, Director Territorial d'EGARSAT, l'entitat organitzadora d'aquesta Jornada Informativa. 


15 de gener - Sessió Informativa noves normes ISO 9001/2015 i ISO 14001/2015

El divendres 15 de gener es va celebrar al nostre Col.legi la Sessió Informativa sobre noves normes ISO 9001/2015 i ISO 14001/2015, sessió organitzada i realitzada per IGC (International Global Certification). Aquesta Sessió Informativa, oberta també als nostres col.legiats, va tenir com a ponent Sr. Ricard Rosas, Director de International Global Certification a Barcelona.


13 de gener
- Sessió Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària


El dimecres 13 de gener, va tenir lloc al nostre Col.legi la Sessió Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària 2016. Aquesta Sessió va tenir com a ponent al Sr. Tomás Palacios García, Adjunt Cap Dependència de Gestió Tributària a Tarragona. La Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació de la Sessió Informativa.  

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top