NOTICÍES 2015


2 de desembre
- Jornada Informativa sobre el Sistema LexNET


El dimecres 2 de desembre es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada Informativa sobre el Sistema LexNET, a càrrec del ponent Sr. Daniel Ramil, de l'empresa Procesia, i expert en el Sistema LexNET. La Jornada informativa va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, i en ella es van tractar tots els continguts informatius sobre el Sistema LexNET, que a partir del dia 1 de gener de 2016 hauran d'utilizar els operadors jurídics per a la transmissió informàtica d'actes jurídics amb els jutjats.


27 de novembre
- Sopar Col.legial dels
Graduats Socials de les comarques de Tarragona


 

El divendres 27 de novembre, el nostre Col.legi va celebrar la seva festa anual. En el Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona, vam celebrar el nostre Sopar Col.legial dels Graduats Socials de les comarques de Tarragona. En el transcurs del Sopar, es van concedir les distincions i medalles que corresponen a l'any 2015. En primer lloc, es concediren les Medalles al Mèrit Professional en les categories de Bronze i Plata, així com la Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball en la Categoria d'Or.

També es van concedir les Distincions Col.legials, com a homenatge als Col.legiats amb 30 i 35 anys de col.legiació ininterrompuda.

Seguidament, es van concedir les Plaques Commemoratives, com a homenatge als 40 i 45 anys de col.legiació ininterrompuda.

Aquest any, el nostre Col.legi va concedir per primer cop, una nova categoria de distinció col.legial als col.legiats amb més antiguitat, la Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria d'Or, per la seva permanència ininterrompuda en el Col.legi durant 50 anys, als Col.legiats Sr. Enrique Olivella Perpiña i a l'Excm. Sr. Valenti Carne Nin.

La Presidenta del nostre Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve, lliurant la distinció a l'Excm. Sr. Valenti Carne Nin, qui va recollir personalment la seva Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria d'Or.

Finalitzat el lliurament de distincions, van tenir lloc els parlaments como a cloenda del sopar col.legial. La fotografia recull un moment del parlament que va realitzar la Presidenta del nostre Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve.

El dilluns 30 de novembre, la Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, acompanyada dels Vicepresidents Sr. Joan Maria Estivill Balsells i Sr. Jaume Francesch Garces, i del membre de Junta, Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez van fer lliurament al Sr. Enrique Olivella Perpiña, de la Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria d'Or, per la seva permanència ininterrompuda en el Col.legi durant 50 anys.

Fotografia de grup del lliurament de la Medalla d'Or al col.legiat Sr. Enrique Olivella Perpiña, acompanyat per la seva dona i filla, i fent-li lliurament de la Medalla la nostra Presidenta, acompanyada dels Vicepresidents, membre de Junta i del Sr. Valenti Carne Nin, distingit també amb la Medalla d'Or, i que la va recollir personalment el passat dia 27 de novembre, en el transcurs del Sopar Col.legial.


24 de novembre - Acord de Col.laboració amb
Acoas Corredoria d'Assegurances Grupo Galilea

El passat dimarts va tenir lloc al nostre Col.legi la signatura d'un acord de col.laboració amb Acoas Corredoria d'Assegurances, S.L. Grup Galilea.

Moment de la formalització de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i el Sr. Jordi Miro Sirvent, Gerent del Grup Acoas.

En la signatura de l'acord van estar presents, el Sr. Jordi Miro Sirvent, Gerent del Grup Acoas i la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve. A l'acte van assistir també el Sr. Agustín Miró Magriñá i el Sr. Andrés-Jaime Jiménez, del Grup Acoas, i la Gerent del Col.legi, Sra. Amparo Pérez Grau. Dintre del Grup Acoas està l'Agència de Viatges +Viatges. Aquest acord entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016. 


12 de novembre - Renovació Acord de Col.laboració amb Banco Santander

El Col.legi de Graduats Socials de Tarragona va renovar el dijous 12 de novembre l'acord de col.laboració amb Banco Santander. Moment de la formalització de la renovació de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve, i per part de Banco Santander, Sra. Clotilde Martínez Casanovas, Directora Particulars Territorial Catalunya, i Sr. Eugenio Ramírez Martínez, Director de Zona de Tarragona.

La signatura de la renovació de l'acord de col.laboració entre Banco Santander i el nostre Col.legi, va estar a càrrec de la Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, de la Directora Particulars Territorial Catalunya de Banco Santander, Sra. Clotilde Martínez Casanovas, i del Director de Zona de Tarragona de Banco Santander, Sr. Eugenio Ramírez Martínez. 


10 de novembre
- Jornada sobre la Incorporació de l'Empresa
al nou Sistema de Liquidació Directa (SLD)
a la Tresoreria General de la Seguretat SocialAhir dimarts 11 de novembre, va tenir lloc en el nostre Col.legi, la celebració de la Jornada sobre la Incorporació de l'Empresa al nou Sistema de Liquidació Directa (SLD) a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Els ponents d'aquesta Jornada va ser la Sra. Silvia Conesa Sanz, Sotsdirectora provincial de gestió recaptatòria de la TGSS, i el Sr. Aleix Duràn Martí, Coordinador Provincial SLD de la TGSS.

La Jornada, celebrada en col.laboració amb la CEPTA, va ser presentada pel Sr. Josep Antoni Belmonte Marín, President de CEPTA i la Sra. Ana Maria Asama Esteve, Presidenta del nostre Col.legi. La Jornada comptà també amb la participació de Activa Mutua, Asepeyo, Fremap, MC Mutual i Mutua Universal.


9 de novembre
- Inici Curs de Direcció Estratègica
i Operativa per a Despatxos Professionals. Visió per a 2016


El dilluns 9 de novembre va tenir lloc al nostre Col.legi l'inici del Curs de Direcció Estratègica i Operativa per a Despatxos Professionals. Visió per a 2016. Aquest Curs que es realitzarà en dues jornades, té com a ponent al Sr. Antonio Izquierdo, Diplomat en Ciències Empresarials i Postgrau en Direcció Financera, Master Business Administration i Master en Direcció Comercial i Marketing, i Consultor Certificat per Applus Norma SGE 900:2011. La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va relitzar la presentació de la primera Jornada del Curs, la segona i última Jornada del qual tindrà lloc el proper dilluns 23 de novembre. 


3 de novembre
 - Jornada sobre les Novetats legislatives
en matèria de Seguretat Social 2015

 

El dimarts 3 de novembre es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre Novetats legislatives en matèria de Seguretat Social 2015, a càrrec del ponent Sr. Óscar González Cherta, Direcció de Prestacions d'Asepeyo. La Jornada formativa, organitzada per ASEPEYO, va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, el Sr. Josep Manel Martínez Sánchez, Director del centre assistencial Asepeyo Tarragona, i pel Director d'Asepeyo en àrea Sud, Sr. Pere Ferré i Bru. 


2 de novembre
 - Finalització Curs sobre el Procés Laboral Ordinari i
Modalitats Processals i la seva incidència pràctica en la Jurisdicció Social

 

Ahir dilluns 2 de novembre va tenir lloc al nostre Col.legi la finalització del Curs sobre el Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals i la seva incidència pràctica en la Jurisdicció Social. La segona sessió del Curs, celebrada aquest dilluns, va tenir com a ponent a l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona. La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació de la segona i última Jornada del Curs. 


29 d'octubre - Signatura Conveni Departament Justícia Generalitat i
Consell Col.legis Graduats Socials Catalunya per a que els Graduats Socials
de Catalunya puguin desenvolupar tasques de mediador en conflictes


El dijous 29 d'octubre, la Presidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, Sra. Ana Maria Asama Esteve i el Conseller de Justícia, Sr. Germà Gordó, van signar un Conveni per tal que els Graduats Socials de Catalunya fomentin l'ús de la mediació en la resolució de conflictes, "La mediació resol els problemes parlant". Moment de la firma del Conveni, entre los signants, Sr. Germà Gordó, Conseller de Justícia i la Sra. Ana Maria Asama, Presidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, acompanyats del Sr. Carlos Berruezo, Vicepresident del Consell.


28 d'octubre
- Taller d'Actualització en Gestió
de les Prestacions de Seguretat Social


El dimecres 28 d'octubre es va celebrar al nostre Col.legi el Taller d'Actualització en Gestió de les Prestacions de Seguretat Social, a càrrec dels ponents Sr. César Riera Cabeza, Director de Millora de la Gestió de Fremap i del Sr. Marcos Tejedor González, Gestor/Formador Regional Fremap Catalunya. L'acte realitzat amb la participació de Fremap, va ser presentat per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama i pel Director de Fremap a Tarragona, Sr. Fernando García.


27 d'octubre - Seminari sobre Novetats Fiscals
després de la Reforma de la Llei eneral Tributària


Ahir dimarts 27 d'octubre, es va celebrar en el nostre Col.legi el Seminari sobre Novetats Fiscals després de la Reforma de la Llei General Tributària, tenint com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d'Equip Regional d'Inspecció de l'Agència Tributària a Tarragona.

La Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació del Seminari sobre Novetats Fiscals, el qual va tenir un gran seguiment per part dels nostres col.legiats.


26 d'octubre
- Curs sobre el Procés Laboral Ordinari i
Modalitats Processals i la seva incidència pràctica en la Jurisdicció Social


El dilluns 26 d'octubre va tenir lloc al nostre Col.legi l'inici del Curs sobre el Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals i la seva incidència pràctica en la Jurisdicció Social. La primera sessió del Curs, celebrada aquest dilluns, va tenir com a ponent a l'Il.lm. Sr. Diego Zafra Mata, Magistrat del Jutjat del Social de Algeciras. La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació del Curs. La segona sessió d'aquest Curs, tindrà lloc al nostre Col.legi el proper dilluns 2 de novembre.
 


23 d'octubre -
Jornada Tècnica Mutua Universal


El divendres 23 d'octubre es va celebrar en el nostre Col.legi la Jornada Tècnica sobre Autoavaluació de riscos laborals i assessorament PRL, dirigit a empreses de fins a 25 treballadors i treballadors autònoms sense treballadors al seu càrrec, i que va tenir com a ponent al Sr. Fco. Javier Franco Gay, Gestor de Sinistralitat de Mutua Universal. L'acte va ser presentat per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, acompanyada d'una persona representant de MUTUA UNIVERSAL a Tarragona, l'entitat organitzadora d'aquesta Jornada Informativa.


22 d'octubre - Curs sobre les Últimes Novetats
en Negociació Col.lectiva en l'Empresa


El dijous 22 d'octubre es va celebrar al nostre Col.legi, el Curs sobre les Últimes Novetats en Negociació Col.lectiva en l'Empresa, que va tenir com a ponent a l'Il.lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat Especialista de l'Ordre Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Vicepresident 2n. del Col.legi, Sr. Jaume Francesch, va realitzar la presentació del Curs. 


14 d'octubre - Conveni de Col.laboració amb la Creu Roja

El dimecres 14 d'octubre va tenir lloc al nostre Col.legi la signatura d'un conveni de col.laboració amb la Creu Roja de Tarragona. La presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, i el president provincial de Creu Roja Tarragona, Ramon Grau, van signar el conveni de col.laboració entre les dues entitats.

Moment de la formalització del conveni de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama i el Sr. Ramon Grau, President Provincial de Creu Roja Tarragona. El acord preveu, entre altres accions, que el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona difondrà periòdicament les campanyes solidàries de la institució humanitària entre els nostres col.legiats. 

 
8 d'octubre - Curs sobre Aspectes Pràctics de l'Execució Laboral.

 

El dijous 8 d'octubre es va celebrar al nostre Col.legi, el Curs sobre Aspectes Pràctics de l'Execució Laboral, que va tenir com a ponent a l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona. La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama, va realitzar la presentació del Seminari. 


5 d'octubre
- Curs sobre Aspectes Pràctics en matèria de recàrrec de prestacions
i impugnació d'actes administratius en matèria laboral, i la seva tramitació judicial.


El dilluns 5 d'octubre es va celebrar al nostre Col.legi, el Curs sobre Aspectes Pràctics en matèria de recàrrec de prestacions i impugnació d'actes administratius en matèria laboral, i la seva tramitació judicial, que va tenir com a ponent a l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona.

 

 21 de setembre - Curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria d'Incapacitat Temporal, Incapacitat Permanent i la seva Tramitació Judicial

 

El dilluns 21 de setembre es va celebrar en el nostre Col·legi, el Curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria d'Incapacitat Temporal, Incapacitat Permanent i la seva Tramitació Judicial, que va tenir com a ponent a l'Il·lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, Magistrat del Jutjat del Social, núm. 29 de Barcelona. La Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Asama, va realitzar la presentació del Seminari.  


4 de setembre
- Jornada de Treball sobre la Reforma de la gestió
de la incapacitat temporal a través de la participació de les mútues.

El divendres 4 de setembre es va celebrar en el nostre Co.legi la Jornada de Treball sobre la reforma de la gestió de la incapacitat temporal a través de la participació de les mútues, que va tenir com a ponent al Sr. Ricard Verdaguer Martí, Cap de Gestió Mèdica d'ITCC d'Egarsat. La Jornada va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama, acompanyada de la Sra. Carmen Cívico, Delegada de Tarragona d' Egarsat. 


27 d'agost -
Acord de Col.laboració amb l'Institut Vidal i Barraquer

El passat dijous va tenir lloc al nostre Col.legi la signatura d'un acord de col.laboració amb l'Institut Vidal i Barraquer.

Moment de la formalització de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i el Sr. Narcís Castanedo, Director de l'Institut Vidal i Barraquer.

En la signatura de l'acord entre l'Institut Vidal i Barraquer i el nostre Col.legi, van estar presents, el Sr. Narcís Castanedo, Director de l'nstitut Vidal i Barraquer i la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve. A l'acte van assistir també per part de l'Institut Vidal i Barraquer, la Sra. Pilar Forés Ortiz, Cap de Departament de la Família d'Administració i Gestió i el Sr. Manuel Alonso Segovia, professor de l'Institut Vidal i Barraquer i Graduat Social Col.legiat en el nostre Col.legi, i la Gerent del Col.legi, Sra. Amparo Pérez.

 

11 de juny - Curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria de la Prova en el Procés Laboral


  

El dijous 11 de juny es va celebrar en el nostre Col·legi, el Curs Pràctic 1 de PROCEDIMENT LABORAL "Aspectes Pràctics en Matèria de la Prova en el Procés Laboral", que va tenir com a ponent a l'Il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat Especialista de l'Ordre Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La Secretària del Col·legi, Sra. Marta Martorell Serra, va realitzar la presentació del Curs. 

26 de maig - Seminari sobre Impost de Societats i Novetats Fiscals 2015

 

El dimarts 26 de maig es va celebrar al nostre Col·legi, el Seminari sobre l'Impost de Societats (I.S.) i Novetats Fiscals 2015, que va tenir com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Cap de l'Equip Regional d'Inspecció de l'Agència Tributària a Tarragona. 

El Comptador del Col·legi, Sr. Juan Mario Abello Castella, va realitzar la presentació del Seminari, acompanyat pel Sr. Francesc Canalda, Director General d'ATENEU Privacy Consulting, entitat col·laboradora en aquest Seminari, juntament amb Prevención FREMAP.


12 de maig -
Acord de Col.laboració amb l'Escola Joan XXIII

El dimarts 12 de maig va tenir lloc al nostre Col.legi la signatura de l'acord de col.laboració amb l'Escola Joan XXIII, per a promocionar, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, els cicles de Grau Mitjà i Grau Superior d'Administració i Finances a l'Escola Joan XXIII, adreçat a alumnes amb beca de formació.

Moment de la formalització de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i el Sr. Joan Llatse López, Director de l'Escola Joan XXIII.

En la firma de l'acord entre l'Escola Joan XXIII i el nostre Col.legi, van estar presents, el Sr. Joan Llatse López, Director de l'Escola Joan XXIII i la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve. A l'acte també assistiren per part de l'Escola Joan XXIII, la Sra. Yolanda Ruiz, Subdirectora de Formació Professional i el Sr. Javier Burzurí, Responsable Relacions Escola - Empresa, i la Gerent del Col.legi, Sra. Amparo Pérez.


12 de maig -
Signatura acord marc entre Generalitat i Col.legis Professionals
de l'àmbit jurídic per fomentar el català en l'àmbit de la justícia

El dimarts 12 de maig, la Generalitat i els col·legis professionals de l'àmbit jurídic van refermar el seu compromís per fomentar el català en l'àmbit de la justícia. L’acord, signat pels consellers de Cultura, Ferran Mascarell, i de Justícia, Germà Gordò, incidirà en la pràctica laboral de més de 25.000 professionals. A l’acte de signatura, entre d'altres, hi va participar la presidenta en funcions de l’Il·lustre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya i Presidenta del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, Ana Maria Asama Esteve. 


5 de maig -
Seminari sobre IRPF i Novetats Fiscals 2015


El dimarts 5 de maig es va celebrar al nostre Col.legi el Seminari sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.) i Novetats Fiscals 2015, que va tenir com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d'Equip Regional d'Inspecció de l'Agència Tributària a Tarragona.

La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama, va realitzar
la presentació del Seminari, acompanyada del Sr. César Climent, Gestor de Comptes de SAGE, entitat col.laboradora en aquest Seminari, juntament amb Banc Sabadell.


30 d'abril
- Jornada Divulgativa sobre Actualització Normativa de Seguretat Social.
Les Mesures de Flexibilitat Interna a l'Empresa: Criteris Judicials i Administratius.


El dijous 30 d'abril es va celebrar en el nostre Col.legi la Jornada Divulgativa sobre Actualització Normativa de Seguretat Social. Les mesures de flexibilitat interna en l'empresa: criteris judicials i administratius, que va tenir com a ponent al Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i de Seguretat Social. La Jornada, organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama, acompanyada de la Sra. Cristina Domènech, de MC MUTUAL a Tarragona.  


21 d'abril - Junta General Ordinària i Proclamació Candidats

El dimarts 21 d'abril, va tenir lloc al nostre Col.legi la reunió de la Junta General Ordinària anual. En el transcurs de la mateixa s'aprovaren tots els punts de l'Ordre del Dia.

Dintre del punt setè de l'Ordre del Dia, Eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern, la Presidenta de la Mesa Electoral, Sra. Maria Carmen Puig Pons, va procedir a la lectura de l'Acta de la Proclamació dels Candidats, acompanyada del Secretari de la Mesa Electoral, Sr. Ramón Jiménez Buedo, i del Vocal de la Mesa Electoral, Sr. Santiago Jodra Bove.

Després de la lectura de l'Acta de Proclamació de Candidats, va ser elegits per aclamació els col.legiats Exercents que va renovar els seus càrrecs, Sr. Juan Mario Abello Castella, Sr. Pere Josep Roig Angles, Sr. Jorge Muria Lopez, Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez, Sr. Josep Antoni Barriach Torres i Sra. Eva Uruen Pueyo, i la col.legiada No Exercent, Sra. Josefa Maria Sole Vilella. 


7 d'abril -
Conveni de Col.laboració amb TIPSA

El dimarts 7 d'abril, el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona va signar un Conveni de Col.laboració amb TIPSA, una empresa especialitzada en serveis de Transport urgent de Paqueteria i Documentació. La fotografia recull el moment de la formalització del conveni de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i del Sr. Albert Cabezas Rodríguez, Director Comercial de TIPSA.


La signatura del conveni de col.laboració entre l'empresa TIPSA i el nostre Col.legi, va estar a càrrec de la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama, i per part de TIPSA, del Director Comercial, Sr. Albert Cabezas.


24 de març - Curs Llarga Durada sobre MÒDULS IRPF - IRNR


El dimarts 24 de març, va tenir lloc al nostre Col.legi l'inici del Curs de Llarga Durada sobre MÒDULS IRPF-IRNR, curs amb una durada de 18 hores. El Curs té com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d'Equip Regional d'Inspecció de l'Agència Tributària a Tarragona. El Vicepresident 2n. del Col.legi, Sr. Jaume Francesch, va realitzar la presentació del Curs, el qual finalitzarà el dia 28 d'abril. 


12 i 13 de març - XX Jornades de Dret del Treball i Seguretat Social

Els dies 12 i 13 de març, es van celebrar les XX Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, que organitza el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, i que van tenir lloc a l'Hotel Ciutat de Tarragona.


Un moment de la inauguració de les XX Jornades.


Vista de la Sala, en el transcurs d'una de les vuit ponències que es celebraren en les XX Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social que, amb el títol Relacions Laborals: debat sobre els temes de més actualitat, van tenir lloc els dies 12 i 13 de març. 


23 de gener
- XVI Fòrum d'Actualitat Laboral


El divendres 23 de gener es va celebrar en el nostre Col·legi el XVI Fòrum d'Actualitat Laboral. Aquesta Jornada Informativa, va tenir com a ponent al Sr. Antonio Benavides Vico, membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramón Llull i membre del Tribunal Laboral de Catalunya. L'acte va ser presentat per la Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Maria Asama i pel Sr. Ramón Matabosch Grifoll, Director Territorial d'EGARSAT, l'entitat oganitzadora d'aquesta Jornada Informativa.


13 de gener
- Sessió Informativa sobre Novetats
de l'Agència Tributària

 

El dimarts 13 de gener, va tenir lloc al nostre Col.legi la Sessió Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària 2015. Aquesta Sessió va tenir com a ponent a la Sra. Lorena Couceiro Rocha, Cap de la Dependència de Gestió Tributària a Tarragona. La Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació de la Sessió Informativa.

 

Històric Notícies Actualitat

Històric Notícies Actualitat any 2014

Històric Notícies Actualitat any 2013

Històric Notícies Actualitat any 2012

Històric Notícies Actualitat any 2011

Històric Notícies Actualitat any 2010

Històric Notícies Actualitat 2008-2009

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top