NOTICÍES any 2014


22 de desembre -
Acord de Col.laboració amb Izquierdo Motter Consulting

El dilluns 22 de desembre va tenir lloc al nostre Col.legi la signatura de l'acord de col.laboració amb l'empresa Izquierdo Motter Consulting, empresa que es dedica fonamentalment al desenvolupalment de Màrqueting i de Management dels despatxos professionals.

Moment de la formalització de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i el Sr. Antonio Izquierdo Paterna, Soci Director de Izquierdo Motter Consulting.

En la signatura de l'acord entre Izquierdo Motter Consulting i el nostre Col.legi, a càrrec del Sr. Antonio Izquierdo Paterna, Soci Director de Izquierdo Motter Consulting i la Presidenta del Col.legi, van estar acompanyats per la Gerent del nostre Col.legi, Sra. Amparo Pérez Grau. 


16 de desembre - Curs sobre Reforma Fiscal
de l'IRPF, Societats i IVA


El dimarts 16 de desembre va tenir lloc al nostre Col.legi la finalització del Curs sobre la Reforma Fiscal de l'IRPF, Societats i IVA. Aquest Curs ha tingut com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l'Agència Tributària a Tarragona. La Sessió celebrada el passat dimarts, va tractar sobre Impost de Societats i IVA. 


15 de desembre
- Curs sobre Reforma Fiscal
de l'IRPF, Societats i IVA


El dilluns 15 de desembre va tenir lloc al nostre Col.legi l'inici del Curs sobre la Reforma Fiscal de l'IRPF, Societats i IVA. Aquest Curs té com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l'Agència Tributària a Tarragona. La Sessió celebrada ahir, sobre l'IRPF, va ser presentada pel Vicepresident 2n. del Col.legi, Sr. Jaume Francesch Garcés. El dimarts 16 de desembre, tindrà lloc la segona i última Sessió del Curs de Reforma Fiscal, que tractarà sobre Impost de Societats i IVA. 


10 de desembre
- Sessió sobre Noves Tecnologies
i Eines Lingüístiques i Jurídiques


El dijous 10 de desembre per la tarda es va celebrar en el nostre Col.legi la Sessió sobre Noves Tecnologies i Eines Lingüístiques i Jurídiques, que va comptar amb la intervenció del Sr. Antoni Mateu i el Sr. Josep Maria Vilella, Tècnics Lingüístics de l'Àmbit Judicial dels Serveis Territorials de Justícia de Tarragona. La Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, va realitzar la presentació de la Sessió.


10 de desembre -
Renovació de l'Acord de Col.laboració amb Ateneu Privacy Consulting

El Col.legi de Graduats Socials de Tarragona ha signat la renovació de l'Acord de Col.laboració amb Ateneu Privacy Consulting, empresa dedicada principalment a la Protecció de Dades de caràcter personal LOPD - LSSICE - GDPR. La fotografia recull el moment de la formalització de la renovació de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama i del Sr. Francesc Canalda, Director General d'Ateneu Privacy Consulting.


La signatura de l'acord de col.laboració entre Ateneu Privacy Consulting i el nostre Col.legi, va estar a càrrec de la President del Col.legi, Sra. Ana Asama, i per part d'Ateneu Privacy Consulting, del Director General, Sr. Francesc Canalda.


4 de desembre
- Jornada de Direcció per Despatxos Professionals.
Estratègies per afrontar el 2015, una Visió Pràctica


El dijous 4 de desembre es va celebrar en el nostre Col.legi la Jornada de Direcció per Despatxos Professionals. Estratègies per afrontar el 2015, una Visió Pràctica, que va tenir com a ponent al Sr. Antonio Izquierdo, Diplomat en Ciències Empresarials i Postgrau en Direcció Financera, i Director del Programa sobre Estratègia i Direcció de Despatxos Professionals en EAE Business School. La Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, va realitzar la presentació de la Jornada.


4 de desembre -
Acord de Col.laboració amb Activa Mutua

El Col.legi de Graduats Socials de Tarragona ha establert un acord de col.laboració amb Activa Mutua. Moment de la formalització de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i el Director Gerent d'Activa Mutua, Sr. Miquel Àngel Puig Tàrrec.


La fotografia recull la signatura de l'acord de col.laboració entre Activa Mutua i el nostre Col.legi, per part del Sr. Miquel Àngel Puig Tàrrec, Director Gerent d'Activa Mutua i la Sra. Ana Asama Esteve, Presidenta del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, el dia 4 de desembre.


 
 


28 de novembre
- Jurament nous Col.legiats Exercents
i Sopar Col.legial dels Graduats Socials de les comarques de TarragonaEl divendres 28 de novembre, el nostre Col.legi va celebrar la seva festa anual. En la Seu Col.legial, vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col.legiats Exercents i Imposició de Togues.

Més tard, en el Tinglat 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona, vam celebrar el nostre Sopar Col.legial dels Graduats Socials de les comarques de Tarragona. En el transcurs del Sopar, es van concedir les distincions i medalles que corresponen a l'any 2014, Medalles al Mèrit Professional en les categories de Bronze i Plata, Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball en la Categoria d'Or, i Medalla de Sant Josep Artesà, en la categoria de Plata.

També es van concedir les Distincions Col.legials, com a homenatge als Col.legiats amb 30 i 35 anys de col.legiació ininterrompuda, així com també la Placa Commemorativa, com a homenatge als 40 anys de col.legiació ininterrompuda.

Aquest any, en el nostre Sopar Col.legial, se li va concedir la Medalla als Serveis Distingits, en la Categoria d'Or, a l'Il.lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova, Alcalde de Tarragona, en reconeixement a la seva vinculació amb el Col.legi i per tenir sempre present al col.lectiu dels Graduats Socials dins del teixit empresarial de la ciutat de Tarragona. La Presidenta del nostre Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve, lliurant la distinció a l'Il.lm. Sr. Ballesteros.

Finalitzat el lliurament de distincions, van tenir lloc els parlaments com a cloenda del sopar col.legial. La fotografia recull un moment del parlament que va realitzar la Presidenta del nostre Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve.


26 de novembre - Acord de Col.laboració amb Fraternidad-Muprespa

El dimecres 26 de novembre va tenir lloc en el nostre Col.legi la signatura de l'acord de col.laboració amb Fraternidad-Muprespa. La fotografia recull la signatura de l'acord entre Fraternidad-Muprespa i el nostre Col.legi, per part de la Sra. Natalia Fernández Laviada, Subdirectora General d'Organització i Xarxa de Fraternidad-Muprespa i la Sra. Ana Asama, Presidenta del nostre Col.legi.

Moment de la formalització de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i la Sra. Natalia Fernández Laviada, Subdirectora General d'Organització i Xarxa de Fraternidad-Muprespa.

En la signatura de l'acord entre Fraternidad-Muprespa i el nostre Col.legi, van estar presents, a més a més de la Sra. Natalia Fernández Laviada, Subdirectora General d'Organització i Xarxa de Fraternidad-Muprespa i la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve. A l'acte van assistir també per parte de Fraternidad-Muprespa, el Sr. Jordi Muñoz, el Sr. Carlos Luis Sáez i el Sr. Xavier Rofas, i la Gerent del Col.legi, Sra. Amparo Pérez. 


20 de novembre
- Ponència sobre la Responsabilitat
de l 'Assessor Laboral en el tractament de dades personals


El dijous 20 de novembre es va celebrar en el nostre Col.legi la Ponència sobre la Responsabilitat de l'Assessor Laboral en el tractament de les dades personals, que va tenir com a ponent al Sr. Francesc Canalda, Expert en Protecció de Dades i Director General d'Ateneu Privacy Consulting. La Ponència va ser presentada pel Vicepresident 2n. del Col.legi, Sr. Jaume Francesch Garcés.


12 de novembre - Renovació Acord de Col.laboració amb Banco Santander

El Col.legi de Graduats Socials de Tarragona va renovar el dimecres 12 de novembre l'acord de col.laboració amb Banco Santander. Moment de la formalització de la renovació de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama, i per part de Banco Santander, Sra. Clotilde Martínez Casanovas, Directora Particulars Territorial Catalunya, i Sr. Eugenio Ramírez Martínez, Director de Zona de Tarragona.

La signatura de la renovació de l'acord de col.laboració entre Banco Santander i el nostre Col.legi, va estar a càrrec de la Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Asama, de la Directora Particulars Territorial Catalunya de Banco Santander, Sra. Clotilde Martínez Casanovas, i del Director de Zona de Tarragona de Banco Santander, Sr. Eugenio Ramírez Martínez.


Renovació Acord de Col.laboració amb Societat Prevenció FREMAP


El Col.legi de Graduats Socials de Tarragona ha signat la renovació del Conveni de col.laboració amb la Societat de Prevenció de FREMAP. La fotografia recull el moment de la formalització de la renovació de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama i del Sr. Marcos Quevedo Puyol, Gerent de la Direcció Regional de Catalunya de la Societat de Prevenció de FREMAP.

La signatura de l'acord de col.laboració entre la Societat de Prevenció de FREMAP i el nostre Col.legi, va estar a càrrec de la Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Asama, i per part de la Societat de Prevenció de FREMAP, del Gerent Direcció Regional de Catalunya, Sr. Marcos Quevedo Puyol.

En la signatura de la renovació de l'acord entre Societat de Prevenció de FREMAP i el nostre Col.legi, van estar presents, a més a més del Sr. Marcos Quevedo Puyol, Gerent Direcció Regional de Catalunya de la Societat de Prevenció de FREMAP i la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, la Sra. Amparo Pérez Grau, Gerent del Col.legi, i per part de la Societat de Prevenció de FREMAP, el Sr. Jesús de Higes de la Vega, Director d'Oficina i el Sr. Mario Valero Pinazo, Coordinador Comercial Direcció Regional de Catalunya.


7 de novembre -
Renovació Acord de Col.laboració amb Banc Sabadell

El divendres 7 de novembre va tenir lloc al nostre Col.legi la signatura de la renovació de l'acord de col·laboració amb Banc Sabadell. La fotografia recull la signatura de la renovació de l'acord entre Banc Sabadell i el nostre Col.legi, per part del Sr. César Antonio Suárez Iborra, Director de Zona de Banc Sabadell i la Sra. Ana Asama, Presidenta del nostre Col.legi.

Moment de la formalització de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i el Director de Zona de Banc Sabadell, Sr. César Antonio Suárez Iborra.

En la signatura de la renovació de l'acord entre Banc Sabadell i el nostre Col.legi, van estar presents, a més del Sr. César Antonio Suárez Iborra, Director de Zona de Banc Sabadell i la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, el Sr. Albert Pujol-Xicoy, Director de Col.lectius Professionals de Banc Sabadell, la Sra. Amparo Pérez Grau, Gerent del Col.legi, i la Sra. Mª Josepa Isern Capdevila, Delegada Comercial de Zona Tarragona Centre de Banc Sabadell. 

 
5 de novembre - Curs de llarga durada sobre
Prestacions de la Seguretat Social

 

El dimecres 5 de novembre, va tenir lloc al nostre Col.legi l'inici del primer mòdul del Curs de llarga durada de Prestacions de la Seguretat Social. Aquest Curs té com a ponents al Sr. Javier Roca Ramírez, Subdirector Pensionistes, Subsidis i Coordinador de CAISS Direcció Provincial INSS Tarragona, i a la Sra. Carme Turull Vila, Cap de Negociat en el CAISS de Valls.

La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, acompanyada dels dos ponents, va realitzar la presentació del Curs, que consta de quatre mòduls, a realitzar de forma completa o per mòduls individuals. El proper dia 12 de novembre es celebrarà el segon mòdul, que tractarà sobre Mort i Supervivència. 


28 d'octubre - Jornada Divulgativa sobre les Modificacions del Reglament General de
Cotització i Liquidació a la Seguretat Social pel RD 637/2014, de 25 de juliol


El passat dimarts per la tarda es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada Divulgativa sobre les Modificacions del Reglament General de Cotització i Liquidació a la Seguretat Social pel RD 637/2014, de 25 de juliol, que va tenir com a ponent al Sr. José Antonio Ferrando Morellón, Cap de la Inspecció i de la Unitat Especialitzada de Seguretat Social de Tarragona. La Jornada, organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama, juntament amb el Sr. Josep Maria Feliu, Director de MC MUTUAL a Tarragona.

 


23 d'octubre - Seminari sobre Competències Tributàries de
l'Administració de Duanes i l'Impost sobre Gasos Fluorats


El dijous 23 d'octubre es va celebrar al nostre Col.legi el Seminari sobre Competències Tributàries de l'Administració de Duanes i l'Impost sobre Gasos Fluorats, a càrrec del ponent Sr. Jordi A. Solé Estalella, Cap de la Unitat Regional d'Inspecció de Duanes i IIEE. El Seminari va ser presentat pel Vicepresident 2n. del Col.legi, Sr. Jaume Francesch Garcés. Van assistir com a entitats col.laboradores, la Sra. Cristina Alcon Salles, de Banco Santander Territorial de Catalunya, i el Sr. Josep Mª Jaquet Casiñé, Responsable Gestió Comercial de la Fundació Laboral de la Construcció Catalunya.

 


8 d'octubre - Jornada Mutua Universal sobre RD 625/2014


El dimecres 8 d'octubre es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, en matèria de control de la Incapacitat Temporal, a càrrec del ponent Sr. Pedro López de Recalde Campaña, Director Territorial Jurídic de Catalunya i Cànaries de Mutua Universal. La Jornada va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama i pel Sr. Ferran García, Director Provincial de MUTUA UNIVERSAL a Tarragona, l'entitat organitzadora d'aquesta Jornada.

 


2 d'octubre -
Acord de Col.laboració amb la Mútua Asepeyo


El Col.legi de Graduats Socials de Tarragona ha establert un acord de col.laboració amb la Mútua Asepeyo. Moment de la formalització de l'acord de col.laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve, el Director d'Asepeyo a Tarragona, Sr. Josep M. Martínez Sánchez, i el Director d'Asepeyo de l'Àrea Sud, Sr. Pere Ferré Bru.

La fotografia recull la signatura de l'acord de col.laboració entre Asepeyo i el nostre Col.legi, per part del Sr. Josep M. Martínez, i la Sra. Ana Asama, acompanyats del Sr. Pere Ferré Bru.

En la signatura de l'acord entre la Mútua ASEPEYO i el nostre Col.legi, van estar presents, a més del Sr. Josep M. Martínez Sánchez, Director d'Asepeyo a Tarragona i la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, el Sr. Pere Ferré Bru, Director d'ASEPEYO de l'Àrea Sud, i la Gerent del Col.legi, Sra. Amparo Pérez Grau. 


18 de juliol - Finalització Curs Auditoria SocioLaboral


El divendres 18 de juliol va tenir lloc als nostre Col·legi la última sessió del Curs Auditoria SocioLaboral, curs subvencionat realitzat en col.laboració amb Egaraformació, a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

La Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la clausura d'aquest Curs presencial, juntament amb el professor del Curs, Sr. Antonio Romero, Graduat Social i Auditor Laboral de l'Asociación Española de Auditores Socio-Laborales. Aquest Curs ha tingut una durada de 20 hores, i s'ha realitzat en cinc sessions, iniciant-se el dia 18 de juny. 


19 de juny
- Curs sobre La Responsabilitat dels Administradors
en l'àmbit Civil, Mercantil, Tributari, Penal, Laboral i de Seguretat Social


El dijous 19 de juny, va tenir lloc al nostre Col.legi la segona sessió i última del Curs sobre la Responsabilitat dels Administradors en l'ámbit Civil, Mercantil, Tributari, Penal, Laboral i de Seguretat Social. Va finalitzar el Curs amb les ponències del Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, ponent i Coordinador del Curs, i del Sr. Manuel Díaz Muyor, Magistrat Especialista en Dret Mercantil de l'Audiència Provincial de Tarragona i Professor de Dret Civil i Mercantil de la URV.


18 de juny - Lliurament Premis ADEE 2014
Concessió Premi d'Honor a la Sra. Ana Maria Asama,
Presidenta del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona


El dimecres 18 de juny, va tenir lloc a la Cambra de Comerç de Tarragona, la XVII Trobada de Dones Emprenedores 2014, acte en que es va realitzar el lliurament dels Premis ADEE 2014, concedits per l'Associació de Dones Empresàries i Emprenedores de les comarques de Tarragona.

La Presidenta del nostre Col.legi, Ana Maria Asama, va ser guardonada amb el Premi d'Honor, concedit per l'ADEE. En la fotografia apareix la nostra Presidenta, acompanyada de les també guardonades, Agatha Girbes i Cati García, de l'empresària i ponent, Maria Reig, de la presidenta de l'ADEE, Laura Roigé i del president de la Cambra de Tarragona, Albert Abelló.


18 de juny
- Curs presencial subvencionat: Auditoria SocioLaboral


El dimecres 18 de juny va tenir lloc al nostre Col·legi l'inici del Curs Auditoria SocioLaboral, curs subvencionat realitzat en col·laboració amb Egaraformació, a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

La Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació de l'inici d'aquest Curs presencial, juntament amb el professor del Curs, Sr. Antonio Romero, Graduat Social i Auditor Laboral de la Asociación Española de Auditores Socio-Laborales. Aquest Curs té una durada de 20 hores, i es realitzarà en cinc sessions, finalitzant el dia 18 de juliol.


12 de juny
- Curs sobre La Responsabilitat dels Administradors
en l'àmbit Civil, Mercantil, Tributari, Penal, Laboral i de Seguretat Social


El dijous 12 de juny, va tenir lloc al nostre Col.legi l'inici del Curs sobre la Responsabilitat dels Administradors en l'àmbit Civil, Mercantil, Tributari, Penal, Laboral i de Seguretat Social. Aquest Curs, té com a Coordinador del Curs i ponent al Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona. La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació del Curs.

      

La primera sessió del Curs, celebrada el dia 12 de juny, va tenir com a ponents al Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Especialista del Social i Professor de Dret Penal de la URV, i al Sr. Pablo F. Navarro Fernández, Professor de Dret Tributari de la URV i Advocat de l'Estat en excedència. La segona sessió d'aquest Curs, finalitza el jueves 19 de juny.

 
11 de juny
- Jornada Divulgativa sobre El Conveni
d'Empresa com a eina de Flexibilitat Interna


El dimecres 11 de juny es va celebrar al nostre Col·legi la Jornada Divulgativa sobre El Conveni d'Empresa com a eina de Flexibilitat Interna, que va tenir com a ponent al Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i de Seguretat Social. La Jornada, organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, va ser presentada per la Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Asama, juntament amb el Sr. Josep Maria Feliu, Director de MC MUTUAL a Tarragona.


28 de maig
- Seminari sobre Impost de Societats i Novetats Fiscals 2014


El dimecres 28 de maig es va celebrar en el nostre Col.legi el Seminari sobre l'Impost de Societats i Novetats Fiscals 2014, que va tenir com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Regional Adjunt Agència Tributària seu Tarragona. La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Asama, va realitzar la presentació del Seminari, juntament amb el Sr. Francesc M. Canalda, Director General de l'Ateneu Informàtic, i de la Sra. Maria Josepa Isern, Delegada Comercial de Zona del Banc de Sabadell, entitats col.laboradores en aquest Seminari.


7 de maig
- Seminari sobre IRPF i Novetats Fiscals 2014


El dimecres 7 de maig es va celebrar al nostre Col·legi el Seminari sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.) i Novetats Fiscals 2014, que va tenir com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Regional Adjunt Agència Tributària seu Tarragona.

La Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Asama, va realitzar la presentació del Seminari, juntament amb el Sr. Jesus de Higes, Director d'Oficina de Societat de Prevenció de FREMAP, entitat col·laboradora en aquest Seminari.


29 d'abril
-
Junta General Ordinària


El dimarts 29 d'abril, va tenir lloc al nostre Col·legi la reunió de la Junta General Ordinària anual. En el transcurs de la mateixa s'aprovaren tots els punts de l'Ordre del Dia.

Durant la Junta General celebrada el 29 d'abril, es va procedir a l'examen i aprovació de la Memòria Anual 2013 i Memòria Comptable 2013.


15 d'abril - Incorporació Nou membre de Junta de Govern

En la Junta de Govern celebrada el dimarts 15 d'abril, va tenir lloc la incorporació a la Junta de Govern, i jura del seu càrrec com a Vocal Exercent del col·legiat Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez. La fotografia recull el moment de la felicitació de la Presidenta del nostre Col·legi, Sra. Ana Maria Asama, acompanyada dels membres de la Junta de Govern al nou Vocal. El Sr. Jose Carlos Perez passa a ocupar el càrrec vacant com a Vocal Exercent, en sustitució del Sr. Jose Tomas Margalef Benaiges, que va causar baixa per jubilació, i fins la convocatòria de les properes eleccions.


9 d'abril
- Jornada Activa Mutúa sobre RD-Llei 3/2014


El dimecres 9 d'abril va tenir lloc al nostre Col·legi la Jornada sobre el RD-Llei 3/2014, de 28 de febrer, de Mesures urgents per al foment de l'ocupació i la contractació indefinida, que va ser seguida per un gran nombre d'assistents.

La Jornada, va tenir com a ponent al Sr. Antonio Jiménez Piquero, Inspector de Treball i Seguretat Social de la província de Tarragona. L'acte va ser presentat per la Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Maria Asama i pel Sr. Miquel Benabarre Casals, Secretari d'Activa Mútua, l'entitat organitzadora d'aquesta Jornada.


8 d'abril - Sessió Informativa sobre Sistema de Liquidació Directa.
Projecte Cret@ - Fase Beta.El dimarts 8 d'abril va tenir lloc al nostre Col·legi la Sessió Informativa sobre Sistema de Liquidació Directa. Projecte Cret@ - Fase Beta.

La Sessió Informativa, que va ser seguida per un gran nombre d'assistents, va tenir com a ponents a la Sotsdirectora Provincial de Gestió Recaptatòria de la Direcció Provincial de la TGSS de Tarragona, Sra. Silvia Conesa Sanz, i al Cap de Secció de la Unitat Telefònica Integrada de la Direcció Provincial de la TGSS, Sr. Aleix Duran Martí. La Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Asama, va realitzar la presentació de la Sessió Informativa.


8 d'abril
-
Acord de Col·laboració amb Mutua Universal


 

El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona ha establert un acord de col·laboració amb Mutua Universal. Moment de la formalització de l'acord de col·laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i el Director Territorial de Catalunya i Canàries de Mutua Universal, Sr. Carles Banqué Mascarilla.La fotografia recull la signatura de l'acord de col·laboració entre Mutua Universal i el nostre Col·legi, per part del Sr. Carles Banqué Mascarilla, i la Sra. Ana Asama Esteve. El nostre Col·legi ha signat un acord de col·laboració amb Mutua Universal, per regular les activitats de formació en matèria de prestacions de Seguretat Social provinents de les contingències laborals i comuns, entre l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona i Mutua Universal.En la signatura de l'acord entre Mutua Universal i el nostre Col·legi, ha estat present, a més del Sr. Carles Banqué, Director Territorial de Catalunya i Canàries de Mutua Universal i la Presidenta, Sra. Ana Maria Asama, el Sr. Ferran García Lolo, Director Provincial de Mutua Universal a Tarragona.


26 de març - Sessió Informativa sobre Directrius del Pla de Control Tributari 2014El dimecres 26 de març va tenir lloc al nostre Col·legi la Sessió Informativa sobre Directrius del Pla de Control Tributari 2014, i va tenir com a ponents al Delegat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, Sr. Joaquín Mª Albisu Fernández de Arcaya, i a l'Inspector Regional Adjunt Seu Tarragona, Sr. Roberto Luengo Martín. La Sessió Informativa, va ser presentada per la Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Asama. 


6 i 7 de març
- XIX Jornades de Dret del Treball i Seguretat Social

Els dies 6 i 7 de març, es van celebrar les XIX Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, que organitza el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, i que van tenir lloc a l'Hotel Ciutat de Tarragona. Un moment de la inauguració de les XIX Jornades.

Vista de la Sala, en el transcurs d'una de les nou ponències que es van celebrar a les XIX Jornades.

Una imatge dels assistents a les XIX Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social que, amb el títol La Interpretació Judicial de la Reforma Laboral, van tenir lloc els dies 6 i 7 de març.

 
27 de febrer
- Jornada Divulgativa sobre Tractament Pràctic dels Conceptes
Retributius en Seguretat Social. La Reforma del RD-Llei 16/2013.


El passat dijous per la tarda es va celebrar en el nostre Col·legi la Jornada Divulgativa sobre Tractament Pràctic dels Conceptes Retributius en Seguretat Social. La Reforma del RD-Llei 16/2013, que va tenir com a ponent al Sr. José Antonio Ferrando Morellón, Cap de la Inspecció i de la Unitat Especialitzada de Seguretat Social de Tarragona. La Jornada, organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, va ser presentada per la Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Asama, juntament amb el Sr. Josep Maria Feliu, Director de MC MUTUAL a Tarragona. Aquesta Jornada va ser seguida per un gran nombre d'assistents.


27 de febrer - Acord de Col·laboració amb la
Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya


El dijous 27 de febrer, el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va signar un Acord de col·laboració amb la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya. La fotografia recull el moment de la formalització de l'acord de col·laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama i del Sr. Emilio Gómez Villardón, Director-Gerent de la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya.

La signatura de l'acord de col·laboració entre la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya i el nostre Col·legi, va estar a càrrec de la Presidenta, Sra. Ana Asama, i del Sr. Emilio Gómez Villardón, Director-Gerent de la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya. A la signatura de l'acord va assistir també el Secretari de la Fundació, Sr. Joan Mercadé.

 
25 de febrer - Curs sobre el Procés Laboral Ordinari i
Modalitats Processals i la seva Incidència Pràctica en la Jurisdicció Social


El dimarts 25 de febrer, va tenir lloc al nostre Col·legi l'inici del tercer dels Cursos Pràctics de Tramitació Judicial, el Curs sobre el Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals i la seva Incidència Pràctica en la Jurisdicció Social. Aquest Curs i els dos següents, tenen com a ponent a l'Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona i la Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació del mateix. Aquest tercer Curs de Tramitació Judicial, dels cinc previstos, finalitzarà el proper 4 de març.


11 de febrer
-
Renovació Acord de Col·laboració amb SAGE


El dimarts 11 de febrer, va tenir lloc al nostre Col·legi la renovació de l'acord de col·laboració que venim mantenint amb SAGE, dintre del magnífic marc de col·laboració que existeix entre ambdues institucions des de fa anys.

Les fotografies recullen el moment de la signatura i de la formalització de la renovació de l'acord de col·laboració, per part de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve i del Sr. Josep Maria Raventós Vicens, Director General de Sage.


A la signatura de la renovació de l'acord van assistir, per part de Sage, el Sr. Josep Maria Raventós, Director General i el Sr. Ignasi Vidal, Cap de Zona de Catalunya. Per part del nostre Col·legi, acompanyant a la Presidenta, Sra. Ana Maria Asama, van assistir el Vicepresident 1r., Sr. Joan Maria Estivill, el Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch, la Secretària Sra. Marta Martorell, el Tresorer Sr. Pere Josep Roig, els Vocals Exercents, Sr. Juan Mario Abello i Sr. Jorge Muria, i les Vocals No Exercents, Sra. Paloma Martin i Sra. Josefa Maria Sole.


3 de febrer - Visita de MC Mutual al nostre Col·legi

El dia 3 de febrer, MC MUTUAL, va realitzar una visita al nostre Col·legi, i amb motiu del 40è. aniversari de la creació del nostre Col·legi, ens va fer lliurament d'una litografia de Josep Mª Subirachs.

 

Les fotografies recullen moments de l'acte, en el que el Sr. Francesc Hernández Carbó, Director General de MC MUTUAL, fa lliurament de l'esmentada litografia a la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve, en la seu col·legial, acompanyats de representants de MC MUTUAL i de la Junta del Col·legi. 


30 de gener - Visita de la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya


El dijous 30 de gener, van visitar el nostre Col·legi representants de la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya. La foto recull un moment d'aquesta visita, en la que apareixen el Sr. Emilio Gómez Villardón i el Sr. Joan Mercadé, Director-Gerent i Secretari de la Fundació respectivament, i la Sra. Ana Maria Asama i la Sra. Amparo Pérez, Presidenta i Gerent del Col·legi, respectivament. 

  
27 de gener - Curs sobre Aspectes Pràctics en matèria
d'incapacitat temporal, incapacitat permanent i la seva tramitació judicial


El dilluns 27 de gener, va tenir lloc al nostre Col·legi l'inici del primer dels Cursos Pràctics de Tramitació Judicial, el Curs sobre Aspectes Pràctics en matèria d'incapacitat temporal, incapacitat permanent i la seva tramitació judicial. Aquest Curs té com a ponent a l'Il·lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona i la Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació del mateix. Aquest primer Curs de Tramitació Judicial, dels cinc previstos, finalitzarà el proper 10 de febrer.


24 de gener
- XV Fòrum d'Actualitat Laboral


El divendres 24 de gener es va celebrar en el nostre Col·legi el XV Fòrum d'Actualitat Laboral. Aquesta Jornada Informativa, va tenir com a ponent al Sr. Antonio Benavides Vico, membre del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramón Llull i membre del Tribunal Laboral de Catalunya. L'acte va ser presentat per la Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Maria Asama i pel Sr. Ramón Matabosch Grifoll, Cap Territorial d'EGARSAT, l'entitat oganitzadora d'aquesta Jornada Informativa.


23 de gener
- Sorteig Beques CEF-UDIMA

El dijous 23 de gener, va tenir lloc al nostre Col·legi el Sorteig dels 4 premis que el Grup CEF-UDIMA ha volgut obsequiar als nostres Col·legiats amb motiu del 40 Aniversari de la creació del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona. Aquests premis consisteixen en unes beques dotades amb el 45% de descompte sobre els honoraris publicats en les pàgines web www.cef.es i www.udima.es.

Les fotos recolleixen el moment del sorteig i de la signatura de l'acta del sorteig. A l'acte van assistir el Sr. Enrique Cañizares López, Director del CEF de Barcelona i Gerent adjunt de la Udima, el Sr. Salvador Rius Domènech, Director de Formació per a Empreses del Grup CEF-UDIMA a Catalunya, i la Sra. Ana Maria Asama Esteve, Presidenta del Col·legi. Ben aviat, CEF-UDIMA es posarà en contacte amb els agraciats en el sorteig.

 


16 de gener
- Diploma al Mèrit Cívic al Sr. Francesc Blasco Martorell

El passat dijous 16 de gener, va tenir lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament de Tarragona l'acte de lliurament, de mans de l'Alcalde, del Diploma al Mèrit Cívic al que va ser President del nostre Col·legi, durant 16 anys, Sr. Francesc Blasco Martorell. Aquesta distinció va ser sol·licitada a l'Ajuntament de Tarragona per la Junta de Govern del Col·legi, presidida per la Sra. Ana Maria Asama Esteve, en el moment del cessament com a President del Sr. Blasco, fa dos anys. Al Juny de 2013, va ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Tarragona.La foto recull un moment de l'acte de lliurament de la distinció, en el que el Sr. Francesc Blasco, posa al costat de l'Alcalde de Tarragona, Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova, la Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Maria Asama, el Vicesecretari del Col·legi, Sr. Josep Antoni Barriach, i la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez .

 
16 de gener
- Sessió Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària


El dijous 16 de gener, va tenir lloc al nostre Col·legi la Sessió Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària 2014. Aquesta Sessió va tenir com a ponents a la Sra. Lorena Couceiro, Adjunta Cap Gestió i a la Sra. Olga Reverté Calull, Cap Secció Àrea Gestora Dependència Informàtica. La Presidenta del nostre Col·legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació de la Sessió Informativa.

 

Històric Notícies Actualitat

Històric Notícies Actualitat any 2013

Històric Notícies Actualitat any 2012

Històric Notícies Actualitat any 2011

Històric Notícies Actualitat any 2010

Històric Notícies Actualitat 2008-2009

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top