28 JORNADES DE DRET DEL TREBALL I DE SEGURETAT SOCIAL

 

 

L' Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona organitzà les 28 Jornades de Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Durant els dies 16 i 17 de Març de 2023 es van reunir, a l'Hotel H10 Imperial Tarraco de Tarragona, els professionals del Dret Laboral, per a debatre els temes d'actualitat en el terreny laboral, en la vint-i-vuitena edició d'aquestes Jornades.

 


                                     

    
                             

                          

 

 

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top