27 JORNADES DE DRET DEL TREBALL I DE SEGURETAT SOCIAL

 

 

27 JORNADES de Dret del Treball i de Seguretat Social

 

L' Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona va organitzar les 27 Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social.

Durant els dies 21 i 22 d'Abril de 2022 es van reunir, a l'Hotel SB Ciutat de Tarragona, els professionals del Dret Laboral, per a debatre els temes d'actualitat en el terreny laboral, en la vint-i-setena edició d'aquestes Jornades.

     


                                   

     
                              

     
                      

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top