26 JORNADES DE DRET DEL TREBALL I DE SEGURETAT SOCIAL

 

 

26 JORNADES de Dret del Treball i de Seguretat Social

 

L' Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona va organitzar les 26 Jornades Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social.

Durant els dies 15 i 16 d'Abril de 2021 es van reunir, aquest any en format virtual, els professionals del Dret Laboral, per a debatre els temes d'actualitat en el terreny laboral, en la vint-i-sisena edició d'aquestes Jornades.

     

                              

                             
     

 

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top