XXV JORNADES

 

 

25 JORNADES de Dret del Treball i de Seguretat Social

 

L' Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona ha organitzat les 25 Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social.

Durant els dies 5 i 6 de Març de 2020 s'han reunit, a l'Hotel SB Ciutat de Tarragona, els professionals del Dret Laboral, per a debatre els temes d'actualitat en el terreny laboral, en la vint-i-cinquena edició d'aquestes Jornades.

     
     
                        

                        

 

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top