ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL 2023

 

     
12 de gener 2023
Sessió Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària
 
   
     
6 de febrer 2023
Jornada Enquadrament i cotització dels treballadors autònoms 
Modalitat presencial
 
            
     
15 de febrer 2023
Trobada virtual - Novetats jurisprudencials de TEDH, TJUE, TC i TS
   
     
20 de febrer - 13 de març 2023
Actualització normativa laboral i Seguretat Social 2023
Teleformació
   
     
23 de febrer 2023
Sessió formativa sobre Pactes Successoris
Modalitat presencial
              
     
13 i 15 març 2023
Tancament fiscal i comptable de l'exercici 2022
Egara - Aula virtual
   
     
16 i 17 de març 2023
28 Jornades de Dret del Treball i  de Seguretat Social
   

                                      
 
                                       
     
29 de març 2023
Trobada virtual - Novetats jurisprudencials de TEDH, TJUE, TC i TS
 
     
30 de març 2023
Actualització de la Normativa de la Seguretat Social 2023
Jornada CEPTA - presencial
                              
     
Abril 2023 (12 al 26)
Curs d'Estrangeria
Egara - Aula virtual (subvencionat)
   
     
24 d'abril 2023
Impost Renda Persones Físiques i Novetats Fiscals 2023
Jornada presencial/virtual
 
     
26 d'abril 2023
Trobada virtual - Novedades jurisprudenciales de TEDH, TJUE, TC i TS
   
     
Maig 2023 (4 al 16)
Curs d'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Egara - Aula virtual (subvencionat)
   
     
15 i 17 maig 2023
Relacions laborals a les Administracions Públiques
Egara - Aula virtual
   
     
29 de maig 2023
Impost Societats i Novetats Fiscals 2023
Jornada presencial/virtual
 
     
31 de maig 2023
Trobada virtual - Novetats jurisprudencials de TEDH, TJUE, TC i TS
   
     
6 de juny 2023
Actualització Normativa de Seguretat Social 2023
Jornada presencial Tortosa
           
     
9 de juny 2023
Novetats Normatives en la Prestació de la Incapacitat Temporal (IT)
Jornada presencial
 
     
13 i 15 juny 2023
Aspectes laborals: Desplaçament de treballadors en el marc d'una prestació de Serveis transnacional
Egara - Aula virtual
   
     
26 de juny - 16 de juliol 2023
Compatibilitat Jubilació i Treball 
Especial referència a la jubilació activa. Últims criteris. Últimes novetats de Jubilació RD 370/2023 i 371/2023
Teleformació
   
     
28 de juny 2023
Trobada virtual - Novetats jurisprudencials de TEDH, TJUE, TC i TS
   
     
5 - 19 de setembre 2023
Contractes formatius i pràctiques acadèmiques (Becaris) 
Teleformació
   
     
14 i 15 setembre 2023
Monogràfic Quitança, Indemnització i Salaris de Tramitació
Egara - Aula virtual
   
     
26 i 28 setembre 2023
Aplicatiu Siltra Nivell Avançat; Anàlisi en profunditat i organització de la informació rebuda pels usuaris
Egara - Aula virtual
   
     
10 d'octubre 2023
Novetats en matèria de conciliació i prestacions del RD Ley 5/2023 / Trobada virtual - Novetats jurisprudencials de TEDH, TJUE, TC i TS
   
     
30 octubre - 13 novembre 2023
Qüestions controvertidas de encuadramiento a la Seguridad Social 
Teleformación
   
     
8 de novembre 2023
Trobada virtual - Novetats jurisprudencials de TEDH, TJUE, TC i TS
   
     
Novembre 2023 (14, 15, 20 i 21)
Curs sobre Prestacions de la Seguretat Social Nivell Bàsic
Egara - Aula virtual (subvencionat)
   
     
23 de novembre 2023
Malaltia i discapacitat com a possibles causes d'acomiadament
Egara - Aula virtual
   
     
30 de novembre 2023
Trobada virtual - Novetats jurisprudencialss de TEDH, TJUE, TC i  TS
   
     
11 al 22 de desembre 2023
Que tenir en compte en la jubilació. Novetats 2024 
Teleformació
   
     
Del 24 de novembre de 2023 al 17 de maig de 2024
Curs Pràctica Jurídica Laboral 
 
     

 

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top