ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL 2022

 

   
3 de gener
Video sobre Real Decreto-ley 32/2021
      
   
5 de gener
Videoconferència de la Reforma de Pensions, Ley 21/2021
      
   
13 de gener 2022
Sessin Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària
     
   
24 de gener 2022
Jornada Actualització Laboral 2022                                                                    
Modalitat on-line
         
      
1 març 2022
Jornada Actualitat Fiscal                                                                    
Impartició presencial / virtual a través plataforma Zoom
     
   
1 al 15 de març 2022 
Curs sobre la pensió de jubilació                                                                   
Teleformació
       
   
4 d'abril 2022
Seminari IRPF i Novetats Fiscals 2022                                         
Modalitat presencial / on-line
             
   
21 i 22 d'abril 2022
27 Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social
 
 
                                       

                                        
   
   
23 de maig al 8 de juny 2022 
Curs sobre els contractes de treball després
de la reforma laboral
                                                                
   
Teleformació
 
   
26 de maig 2022
Jornada Informativa Novetats legislatives pensions
contributives Jubilació, Mort i Supervivència
                                      
   
Modalitat on-line
              
   

31 de maig 2022
Seminari Impost Societats i Novetats Fiscals 2022
Modalitat presencial / on-line
 
               
   

7 de setembre 2022
Jornada Informativa La Contractació Temporal després de
la Reforma Laboral

Modalitat presencial / on-line
               
   
11 d'octubre (inici Curs)
Curs Teòric-Pràctic sobre Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Nivell Intermig) 
Modalitat presencial / on-line
                
   
26 d'octubre 2022
Jornada Informativa - Actuació del Graduat Social davant l'INSS
Modalitat presencial / on-line
                 
   
14 de novembre 2022
Jornada CEPTA - Punts clau de la Reforma Laboral del règim d'autònoms
   
21 de novembre 2022
Jornada Informativa - La Reforma del Reglament d'Estrangeria
Modalitat virtual
   
28 de novembre 2022
Jornada CEPTA - Els Contractes Fixes Discontinus després de la Reforma Laboral
   
19 de desembre 2022
Jornada Informativa - Nova regulació de la cotització d'autònoms
Webinar
   

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top