SOPAR COL·LEGIAL 2018


30 de novembre 2018 - Sopar Col.legial dels
Graduats Socials de les comarques de Tarragona


 


El passat 30 de Novembre, el nostre Col.legi va celebrar la seva festa anual. En la Seu Col.legial, vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col.legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolés Piñol, juntament amb la Presidenta del Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve.


Els nous col.legiats exercents van ser apadrinats per la Secretària del Col.legi, Sra. Maria Cristina Canela Ibarra.
 


També van presidir l'Acte de Jurament dels Nous Col.legiats, l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, el Dr. Antoni Pigrau Solé, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, l'Il.lm. Sr. Javier Hernández García, President de l'Audiència Provincial de Tarragona, i l'l.lm. Sr. Joaquim Bonfill Garcín, Magistrat del Jutjat del Social de Tortosa.


Els Col.legiats Exercents que van prendre Jurament van ser: 

Sra. Susana Araque Tarifa
Sr. Juan Antonio Ardiaca Espuña
Sra. Maria del Mar Avilés Vega
Sra. Miriam Barrero Romero
Sr. Eric Fumadó Casanova
Sra. Laura Garcia Segura
Sra. Maria Natalia Gonzalvo Hernandez
Sra. Paula Holgado Garces
Sra. Laura Huguet Masdeu
Sr. Francisco Xavier Joia Mussungo
Sr. Luis Lobaco Alins
Sr. Francisco Miguel Maguilla Rodriguez
Sra. Nuria March Asama
Sra. Laura Paño Agras
Sra. Lidia Perez Monguia
Sra. Zaira Rodríguez Cruz
Sra. Emilia Virginia Rodríguez Guerra
Sra. Margarita Torres Arqués
Sra. Laura Vallverdú Miró
Sra. Maria Montserrat Veciana de las Heras

 

Finalitzat aquest acte, en l'Hotel Gran Palas de la Pineda, vam celebrar el nostre tradicional Sopar Co.legial dels Graduats Socials de les comarques de Tarragona. En el transcurs del Sopar, es van concedir les distincions i medalles que corresponen a l'any 2018.


Acompanyant a la Presidenta del nostre Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve, el Sopar va estar presidit per l'Excma. Sra. Rosa Maria Virolés Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, el Dr. Antoni Pigrau Solé, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, l'Excm. Sr. Carlos Berruezo del Río, President del Col.legi de Graduats Socials de Barcelona i President del Consell de Col.legis de Graduats Socials de Catalunya, la Sra. Elvira Ferrando Gómez, Consellera de Relacions Ciutadanes de l'Ajuntament de Tarragona, el Sr. Oscar Peris Ródenas, Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep Ginesta Vicente, Secretari General del Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, l'Hble. Sr. Jordi Jané i Guasch, el Sr. Joaquim Nin, i el Sr. Carlos Miranda Ruiz de Gordejuela, Secretari de la Subdelegació del Govern, així com també per l'Il.lm. Sr. Javier Hernández García, President de l'Audiència Provincial de Tarragona, al que se li va concedir la Medalla als Mèrits Distingits, en la seva categoria d'or.  
 


En el sopar, a més dels col.legiats, els seus familiars i les entitats col.laboradores del Col.legi, van participar també representants institucionals, de l'àmbit del poder judicial, i autoritats de les administracions de l'Estat i Directors Provincials d'Organismes Oficials de les diverses administracions. També assistiren representants dels Col.legis de Graduats Socials de Barcelona, Madrid i A Coruña, i dels Col.legis d'Advocats de Tarragona i de Reus, Metges, Farmacèutics, Procuradors, Enginyers Tècnics Topògrafs, Agents Comercials i Administradors Finques, de la província de Tarragona.


Acabat el sopar, va tenir lloc el lliurament, als col.legiats assistents al mateix, de les següents distincions i reconeixements:


Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria de Bronze, per la seva permanència ininterrompuda en el Col.legi durant 15 anys, als següents Col.legiats:

Sr. Pedro Jesus Dalmau Vallejo
Sr. Jose Ramon Jimenez Buedo
Sra. Ester Moreno Naranjo
Sra. Montserrat Romeu Jové
Sr. Marcel Serra Huguet
 


Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball, en la Categoria d'Or, per la seva permanència ininterrompuda en el Col.legi, com a Col.legiats Exercents, durant 20 anys, als següents Col.legiats:

Excma. Sra. Marta Martorell Serra 
Excm. Sr. Pere Josep Roig Anglès
 


Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria de Plata, per la seva permanència ininterrompuda en el Col.legi durant 25 anys, als següents Col.legiats:

Sra. Cristina Abellan Soberanas
Sra. Rosa Maria Alegret del Cerro
Sra. Meritxell Carne Codina 
Excm. Sr. Andres Lobaco Alins
Sr. Jose Ramon Roig Subirats
Sr. Manel Angel Sole Xifre
 

 


Distinció,  com a homenatge pels seus 30 anys de col.legiació ininterrompuda, als següents Col.legiats:

Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve
Excm. Sr. Santiago Jodra Bové
Excm. Sr. Rafael Luna Vivas
Sr. José Maria Vallés José
 

 


Distinció, com a homenatge pels seus 35 anys de col.legiació ininterrompuda, als següents Col.legiats:

Excm. Sr. Joan Marius Abello Castella
Excm. Sr. Eliseo Colilla Sanchez
Sr. Juan García Pérez
Excm. Sr. Josep Tomas Margalef Benaiges
Sra. Amparo Perez Grau
Excm. Sr. Luis Miguel Vazquez Moreno
 

 


Placa commemorativa, com homenatge pels seus 45 anys de col.legiació ininterrompuda, als següents Col.legiats:

Excm. Sr. Joan Casanovas Sugranyes
Excm. Sr. Andreu Palomo Pelaez
Excm. Sr. Enric Olle Reviejo
 

 


Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria d'Or, per la seva permanència ininterrompuda en el Col.legi, durant 50 anys, al Col.legiat:

Excm. Sr. Manuel Montaña Teixido
 


Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria de Plata, per haver estat membre de la Junta de Govern i per la seva dedicació desinteressada al col.lectiu dels Graduats Socials de les Comarques de Tarragona, als següents Col.legiats:  

Excm. Sr. Joan Marius Abello Castella
Excm. Sr. Josep Antoni Barriach Torres
(va recollir la condecoració pòstuma el Sr. Josep Zamora Juanpere)
Excm. Sr. Joan Maria Estivill Balsells
Excm. Sr. Jaume Francesch Garces
Excm. Sr. Pere Josep Roig Angles
Sra. Josefa Maria Sole Vilella  
 


Medalla als Serveis Distingits, en la Categoria d'Or, a l'Il.lm. Sr. Javier Hernández García, President de l'Audiència Provincial de Tarragona, en agraïment per la seva inestimable col.laboració amb els Graduats Socials de les comarques de Tarragona.  
 

 
 ... FINS EL PROPER ANY!!!
 

   

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top