SECRETARIA

ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL - PERSONAL DE SECRETARIA


GERENT
Director de Qualitat
Responsable Escola Pràctica Professional


Sr. Rafael Fernández Escobar
gerencia@graduados-sociales-tarragona.com


DEPARTAMENT PÀGINA WEB
Noves tecnologies. Publicacions


Sra. Silvia Haro Pozo
silvia@graduados-sociales-tarragona.com


DEPARTAMENT COL·LEGIACIONS
Secretaria Col·legi


Sra. Maria Sieres Rius
colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com


  

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top