COL.LEGIACIÓ ESTUDIANT RRLL URV

COL.LEGIACIÓ ESTUDIANT RRLL I OCUPACIÓ URV  

Dins de l'acord de col.laboració entre el nostre Col.legi i la Universitat Rovira i Virgili, el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona facilita un carnet col.legial d'estudiant, per a aquells estudiants del Grau en Relacions Laborals i Ocupació que ho desitgin i que tinguin aprovada la meitat dels crèdits, i que els permetrà accedir als serveis col.legials com a Col.legiat No Exercent de forma gratuïta.

 

      


Fullet informatiu


Col.legiació Gratuïta en el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona per a Estudiants RRLL i Ocupació URV

 

 

 

 

 

 


Documentació necessària - Alta Col.legiació Estudiant

Presentar personalment en la seu del Col.legi, la següent documentació:


- Instància sol.licitud d'alta  A.P.E. 02/45 

- Fotocòpia compulsada de la matrícula

- Resum crèdits totals actuals expedient universitari

- Fotocòpia del DNI

- Una fotografia mida carnet 

- Imprès autorització fitxa col.legial  A.P.E. 02/05

- Documents necessaris per l'Alta Col.legial Estudiant RRLL i Ocupació URV  A.P.E. 02/46
 

 

Documentació necessària - Baixa Col.legiació Estudiant

Presentar personalment en la seu del Col.legi, la següent documentació:


- Carta sol.licitant la Baixa Col.legiació Estudiant A.P.E. 02/48 

- Instància sol.licitud de baixa  A.P.E. 02/49 
 


  

  

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top