XXII JORNADES

 

 

   

22 JORNADES + DEBAT DE DRET DEL TREBALL I DE SEGURETAT SOCIAL

 

L' Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona va organitzar les 22 Jornades + Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social.

Durant els dies 9 i 10 de Març de 2017 es reuniren, a l'Hotel Ciutat de Tarragona, els professionals del Dret Laboral, per a debatre els temes d'actualitat en el terreny laboral, en la vintè segona edició d'aquestes Jornades.

   
       

 
       

       

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top