XXI JORNADES

 

 

 

XXI JORNADES DE DRET DEL TREBALL
I DE SEGURETAT SOCIAL

 

L'Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona organitzà les XXI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social.

Durant els dies 10 i 11 de Març de 2016, es van reunir, a l'Hotel Ciutat de Tarragona, els professionals del Dret Laboral, per a debatre els temes d'actualitat en el terreny laboral, en la vint-i-una edició d'aquestes Jornades. 

Un Nou Marc Legal per a les Relacions Laborals

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top