XX JORNADES

 

 

XX JORNADES DE DRET DEL TREBALL
I DE SEGURETAT SOCIAL

 

L'Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona va organitzar les XX Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social.

Durant els dies 12 i 13 de Març, es va reunir, a l'Hotel Ciutat de Tarragona, els professionals del Dret Laboral, per a debatre els temes d'actualitat en el terreny laboral, en la vintena edició d'aquestes Jornades.

 

Relacions Laborals: Debat sobre els temes de més actualitat

 

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top