XVII JORNADES

 

XVII JORNADES DE DRET DEL TREBALL
I DE SEGURETAT SOCIAL 


L'Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona organitzà les XVII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social.


Durant els dies 8 i 9 de Març de 2012, es van reunir, a l'Hotel Ciutat de Tarragona, els professionals del Dret Laboral, per a debatre els temes d'actualitat en el terreny laboral.


Les Reformes Laborals de l'any
(Laboral, Processal i Seguretat Social)

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top