HISTORIAL E.P.P. 2016


13 de gener
Sessió Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària

     


15 de gener
Sessió Informativa noves normes ISO 9001/2015 i ISO 14001/2015 (organitzada i realitzada per IGC)

      

 
22 de gener

XVII Fòrum d'Actualitat Laboral (Egarsat)

           

 
25 de febrer
Seminari sobre la Jubilació, nova regulació i manteniment de l'aplicació de la legislació anterior

            

 
10 i 11 de març
XXI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social

       

 
     


4 de maig
Seminari sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.) i Novetats Fiscals 2016

            


25 de maig
Seminari sobre Impost de Societats i Novetats Fiscals 2016

               


2 de juny
Seminari sobre Temps de Treball i Plans d'Igualtat. Criteris de la Inspecció de Treball

         


7 de juny
Jornada sobre el Procés Social  (MC Mutual)

           


16 de juny
Jornada sobre La incapacitat temporal dintre dels primers 365 dies, en la situació actual  (Mutua Universal)

            


22 de juny
Sessió Formativa sobre e-justicia.cat  (Seu del Consell en Barcelona)

            


15 de setembre
Seminari sobre Nova Regulació del Procediment Administratiu

           


4 d'octubre
Jornada sobre el Sistema de Liquidació Directa. Aplicació Pràctica. Resolució d'incidències  (MC Mutual)

            

 
18 d'octubre
Jornada sobre La gestió interdisciplinària de la malaltia professional  (Asepeyo)

            


Octubre - Desembre 2016 (inici 24 octubre)
Curs d'Actualització Laboral i de Seguretat Social

           


26 d'octubre
Jornada sobre Les obligacions legals de registre de jornada. Efectes laborals i de Seguretat Social  (MC Mutual)

             


27 d'octubre
Debat sobre la doctrina de la STJUE de 14.09.2016 (cas Ana de Diego Porras). De la temporalitat a la desigualtat en la contractació

             


3 de novembre
Jornada sobre La Contingència Professional en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Situació actual. Especial incidència en el Cessament d'Activitat  (Mutua Universal)

             


9 de novembre
Sessió Informativa dels Serveis Ocupacionals del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Incentius i Bonificacions a la Contractació. Recursos per a la Inserció Laboral

              

18 de novembre
Jornada Informativa Egarsat
Enquadrament en Seguretat Social. Treballadors Autònoms econòmicament dependents i falsos autònoms

               

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top