HISTORIAL E.P.P. 2014


16 de gener
Sessió Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària

     


23 de gener
Sorteig CEF-UDIMA amb motiu del 40 aniversari de la creació de l'Il·ltre Col·legi Graduats Socials Tarragona

     


24 de gener
XV Fòrum d'Actualitat Laboral (Egarsat)

               


CURS 1 Tramitació Judicial - 27 de gener i 10 de febrer
Curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria d'Incapacitat Temporal, Incapacitat Permanent i la seva Tramitació Judicial

         

 
CURS 2 Tramitació Judicial - 17 i 24 de febrer
Curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria de Recàrrec de Prestacions i Impugnació d'Actes Administratius en Matèria Laboral i la seva Tramitació Judicial


CURS 3 Tramitació Judicial - 25 de febrer i 4 de març
Curs sobre el Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals i la seva Incidència Pràctica en la Jurisdicció Social

              


27 de febrer (Jornada MC Mutual)
Tractament pràctic dels conceptes retributius en Seguretat Social. La Reforma del RD-Llei 16/2013

     


6 i 7 de març
XIX Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social

        


CURS 4 Tramitació Judicial - 11 de març
Curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria d'Acumulació d'Accions, Actes Preparatoris i Prova en el Procés Laboral


CURS 5 Tramitació Judicial - 25 de març
Curs sobre Aspectes Pràctics de l'Execució Laboral

 
26 de març
Sessión Informativa sobre Directrius del Pla Control Tributari 2014

          


8 d'abril
Sessió Informativa sobre Sistema de Liquidació Directa. Projecte Cret@ - Fase Beta

              

 
9 d'abril (Jornada Activa Mútua)
RD-Llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l'ocupació i la contractació indefinida

             

 
7 de maig
Seminari sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.) i Novetats Fiscals 2014

          


28 de maig
Seminari sobre l'Impost de Societats i Novetats Fiscals 2014

             


11 de juny (Jornada MC Mutual)
El Conveni d'Empresa com a eina de Flexibilitat Interna

       

12 i 19 de juny
Curs sobre LA RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS EN L'ÀMBIT CIVIL, MERCANTIL, TRIBUTARI, PENAL, LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL

12 de juny

              

19 de juny

            


18 juny - 18 juliol
Curs presencial subvencionat: Auditoria SocioLaboral (20h)

            

18 juliol
Cloenda Curs Auditoria SocioLaboral

          


8 d'octubre (Jornada Mutua Universal)
Jornada sobre el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, en matèria de control de la Incapacitat Temporal

          


22 d'octubre (Jornada Mutua Universal - El Vendrell)
Jornada sobre el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, en matèria de control de la Incapacitat Temporal


23 d'octubre
Seminari sobre Competències Tributàries de l'Administració de Duanes i Impost sobre Gasos Fluorats

             


28 d'octubre (Jornada MC Mutual)
Les Modificacions del Reglament General de Cotització i Liquidació a la Seguretat Social pel RD 637/2014, de 25 de juliol

              


Novembre 2014 - CURS PRESTACIONS SEGURETAT SOCIAL
Curs Llarga Durada sobre Prestacions Seguretat Social

                   


20 de novembre
Ponència sobre la Responsabilitat de l'Assessor Laboral en el Tractament de Dades Personals

         


4 de desembre
JORNADA de Direcció per Despatxos Professionals

Estratègies per afrontar el 2015, Una Visió Pràctica

              


10 de desembre
Sessió sobre Noves Tecnologies i Eines Lingüístiques i Jurídiques

     


15 i 16 de desembre
Curs sobre Reforma Fiscal de l'IRPF, Societats i IVA
15 de desembre


           

16 de desembre

     

            

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top