HISTORIAL E.P.P. 2013

17 de gener
Sessió Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària

      


25 de gener
XIV Fòrum d'Actualitat Laboral (Egarsat)

          


6 de febrer
Jornada Tècnica - Mutua Universal
Obligacions de l'Empresari i els Serveis de Prevenció Aliens. Una visió crítica sobre l'acció preventiva.

      


7 de febrer
Seminari sobre la Llei 7/2012, de regularització fiscal i lluita contra el frau fiscal i Novetats Fiscals 2013, segons la Llei 17/2012, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013

         


7 i 8 de març
XVIII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social

        


Sessió Informativa MUDEC - Saló d'Actes del Col·legi, 13 març (ANUL·LADA)
Màster Universitari en Dret de l'Empresa i de la Contractació 2013/2014 (MUDEC)


14 de març (Jornada Activa Mútua)
El Real Decret 1716/2012 en matèria de pensions públiques

     


20 de març (Jornada Activa Mútua)
Llei Orgànica 7/2012, de 27 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal en matèria de transparència i lluita contra el frau fiscal i en la Seguretat Social

        


24 d'abril (Jornades Fòrum Fremap)
Empleades de la Llar. Règim. Afiliació. Cotització. Cobertures. Actualització i Novetats

     


25 d'abril
Seminari sobre Prestacions de Jubilació

                   


2 de maig
Seminari sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.) i Novetats Fiscals 2013

             


15 de maig (Jornada MC Mutual)
Responsabilitats derivades de l'Accident de Treball i la Malaltia Professional

     


20 i 27 de maig
Curs sobre ASPECTES PRÀCTICS DE L'EXECUCIÓ LABORAL

        


22 de maig (Jornada MC Mutual)
"El NOTESS, Sistema de Notificacions Telemàtiques de la Seguretat Social"

        


23 de maig
Seminari sobre Impost Societats i Novetats Fiscals 2013

        


29 de maig
Seminari sobre la Responsabilitat Civil del Professional Col·legiat davant de Clients i Tercers

      


6 de juny (Jornada MC Mutual)
Ultraactivitat i Clàusula de Desvinculació en els Convenis

        


11 de juliol (Jornades Fòrum Fremap) (ANUL·LADA)
Les Contingències Professionals i la Prevenció com a Element Diferenciador en el Treball Autònom 

 
18 i 26 de setembre
Curs sobre Impostos Cedits a l'Agència Tributària de Cataluny

       


3 d'octubre
Sessió Informativa sobre Novetats i Actualització EROS després de la Orden ESS 982/2013

         


24 d'octubre (Jornada MC Mutual)
Modalitats de Contractació. Bonificacions. Últimes modificacions de la protecció de treballadors a temps parcial. RD-Llei 11/2013, de 2 d'agost.

                

 
30 d'octubre (Organitzada per Serveis Territorials Empresa i Ocupació Tarragona)
Jornada La Reforma Laboral  

                


5 de novembre
Jornada Tècnica - Mutua Universal
Pla de Prevenció RRLL. El gran desconegut.

           


7 de novembre
Curs Pràctic sobre ACOMIADAMENT OBJECTIU I COL·LECTIU PER CRISI DE L'EMPRESA

               


Novembre 2013 - Gener 2014
Curs Llarga Durada sobre MÒDULS IVA

       


14 de novembre
Sessió Informativa sobre l'aplicació TESOL

     


21 de novembre
Curs Pràctic sobre les últimes novetats en Negociació Col.lectiva en l'Empresa

         


2 de desembre
Curs sobre l'IVA de Caixa i altres modificaciones introduïdes en l'IVA pel D 828/2013, de 25 d'octubre

      


3 de desembre
Estrangers i Expatriats: Assistència Sanitària i Gestió Administrativa i de Prestacions en l'Estranger

      


4 de desembre (Jornada Activa Mútua)
Principals novetats introduïdes per la Llei 14/2013 dins de l'àmbit laboral

                


12 de desembre
Conferència "La Tecnologia com a millora en els resultats del Despatx"

      


18 de desembre
Conferència "Liderant en plena Tempesta"

      

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top