HISTORIAL E.P.P. 2012

Gener - Maig 2012
Curs Pràctic de DRET PROCESSAL LABORAL
Adaptació a la nova Llei Reguladora de la Jurisdicció Social
(BOE 245 - 11/10/2011)

                 

11 de gener
Seminari sobre les Novetats normatives del Règim Especial d'Empleats de la Llar

             

18 de gener
Sessió Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària

      

19 de gener
XIII Fòrum d'Actualitat Laboral (Egarsat)

       

8 i 9 de març
XVII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social

       

22 de març
Les Claus de la Reforma Laboral (Egarsat)

       

19 d'abril
Jornada Divulgativa - L'acció de les mútues en l'absentisme laboral. Les mesures de flexibilitat en l'empresa després de la Reforma Laboral 2012

       

24 d'abril - 17 juliol
Curs on-line subvencionat: Gestió Comptable (60h)

       

25 d'abril - 9 juliol
Curs on-line subvencionat II convocatòria: Administratiu/va de personal Nivell I (40h)

       

2 de maig
Seminari sobre Impost Renda Persones Físiques (I.R.P.F.) i Novetats Fiscals 2012

                

9 de maig - 26 juliol
Curs on-line subvencionat II convocatòria: Administratiu/va de personal Nivell II (55h)

        

16 de maig
Sessió Informativa sobre Procediment Notificacions Telemàtiquess Seu Electrònica Seguretat Social

       

23 de maig
Seminari sobre Impost Societats i Novetats Fiscals 2012

       

24 de maig
Jornada Nous Contractes Formatius i Certificats de Professionalitat

        

13 de juny
Seminari sobre Novetats Legislatives i la seva aplicació en 2011 i 2012, en relació a les prestacions per atur

                 

12 de juliol
Seminari sobre la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals

                

23 de juliol - Tortosa
Jornada "Llei 3/2012: La reforma de la Reforma Laboral" (Activa Mutua)

       

26 de juliol - Tarragona
Jornada "Llei 3/2012: La reforma de la Reforma Laboral" (Activa Mutua)

           

18 d'octubre
Seminari sobre les mesures de Seguretat Social/Ocupació y mesures fiscals incloses en el Reial Decret-Llei 20/2012

       

30 d'octubre
Jornada Divulgativa - Les Mesures de Flexibilitat i Ajust de Condicions Laborals després de la Reforma Laboral 2012

        

13 de novembre
Seminari sobre Negociació Col·lectiva. Convenis Col·lectius d'Empresa

        

Novembre 2012 - Febrer 2013
Curs Pràctic de PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

        

11 de diciembre
Sesión Informativa sobre Obligatoriedad de las Notificaciones en Sede Electrónica

        

13 de desembre
Seminari sobre Ajornament de Deutes. Via Executiva de la TGSS

         

19 de desembre
Sessió Informativa sobre l'aplicació TESOL

        

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top