SOPAR COL·LEGIAL 2013


29 de novembre 2013 - Jurament nous Col·legiats Exercents
i Sopar Col·legial dels Graduats Socials de les comarques de Tarragona

 

 

El passat 29 de Novembre, el nostre Col·legi va celebrar la seva festa anual. En la Seu Col·legial, vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb la Presidenta del Col·legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve i el President del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Excm. Sr. Francisco Javier San Martín Rodríguez.

Els nous col·legiats exercents va ser apadrinats per la Secretària Sra. Marta Martorell Serra.

 


També van presidir l'Acte de Jurament dels Nous Col·legiats, l'Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat-Jutge del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona i el Dr. Alfonso González Bondia, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.

Els Col·legiats Exercents que van prendre Jurament foren:

Sr. Ramón Barbosa Faiges
Sra. Mª Ángeles Begueria Vela
Sr. Enrique Juan Bel Viñals
Sr. Joan Beltran Reverter
Sra. Carmen Carlos Farías
Sr. Salvador Castilla Guzmán
Sra. Susana Castro Roncero
Sra. Rosa Maria Descarrega Alcover
Sra. Núria García Baena
Sr. Augusto Hervás Castro
Sr. Andreu López Sancho
Sra. Monica Martí Garriga
 

Finalitzat aquest acte, en el Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona, vam celebrar el nostre Sopar Col·legial dels Graduats Socials de les comarques de Tarragona, en la qual vam retre homenatge i se li va concedir la Medalla als Mèrits Distingits, en la seva categoria d'or, al Sr. José Bernardo Herrero Martín, Delegat de la Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Acompanyant a la Presidenta del nostre Col·legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve, el Sopar va estar presidit per la Sra. Begoña Floria, representant de l'Excm. Ajuntament de Tarragona, la Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, l'Excm. Sr. Francisco Javier San Martín Rodríguez, President del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, l'Excm. Sr. Vicenç Cardellach Marzà, President del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, l'Hble. Sr. Germà Gordó i Aubarell, Conseller de Justícia de la Generalitat, el Sr. Joaquim Nin Borredà, Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, el Sr. Ramon Bonastre Bertran, Secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, l'Excm. Sr. Rafael Luna Vivas, Diputat del Parlament de Catalunya, el Dr. Alfonso González Bondia, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, el Sr. Joan Aregio Navarro, Director del Servei d’Ocupació de Catalunya, la Sra. Mari Luz Bataller Cifuentes, Directora General de la Inspecció de Treball, el Sr. José Bernardo Herrero Martín, Delegat de la Inspecció de Treball i el Sr. Josep Maria Andreu i Figueras, President de l'Autoritat Portuària de Tarragona.


En el sopar, a més a més dels col·legiats, els seus familiars i les entitats col·laboradores del Col·legi, van participar també representants de l'Ajuntament de Tarragona, de l'àmbit del poder judicial, i autoritats de les administracions de l'Estat i Directors Provincials d'Organismes Oficials de les diverses administracions. També van assistir representants dels Col·legis de Graduats Socials de Barcelona, i dels Col·legis d'Advocats de Tarragona, Metges, Enginyers Topògrafs, Agents Comercials, Aparelladors, Psicòlegs i Administradors Finques, de la província de Tarragona.


Acabat el sopar, va tenir lloc el lliurament, als col·legiats assistents a la mateixa, de les següents distincions:

Medalla al Mèrit Professional, en la Categoria de Bronze, per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi durant 15 anys, als següents Col·legiats:

Sr. Pere Josep Roig Angles
Sra. Eva Uruen Pueyo

 

Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball, en la Categoria d'Or, per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi, com a Col·legiat Exercent, durant 20 anys, al següent Col·legiat:

Excm. Sr. Andrés Lobaco Alins

 

Medalla al Mèrit Professional, en la Categoria de Plata, per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi durant 25 anys, als següents Col·legiats:

Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve
Excm. Sr. Josep Antoni Barriach Torres
Excm. Sr. Juan Pedro Bonillo Bricha
(va recollir la condecoració el Sr. Jordi Muñoz Estopa)
Excm. Sr. Jordi Canela Salvat
Excm. Sr. Vicenç Cardellach Marza
Excm. Sr. Santiago Jodra Bové
Excm. Sr. Rafael Luna Vivas
Excm. Sr. Jordi Muñoz Estopa
Sr. José María Vallés José

 

Placa commemorativa, com a homenatge pels seus 40 anys de col·legiació ininterrompuda, als següents Col·legiats:

Excm. Sr. Joan Casanovas Sugranyes
Excm. Sr. Andreu Palomo Peláez

 

Placa commemorativa, com a homenatge pels seus 45 anys de col·legiació ininterrompuda, al Col·legiat:

Excm. Sr. Manuel Montaña Teixidó

 

Medalla de Sant Josep Artesà, en la Categoria de Plata, per haver estat membre de la Junta de Govern i per la seva dedicació desinteressada al col·lectiu dels Graduats Socials de les Comarques de Tarragona, al següent Col·legiat:

Sr. Rafael Uceda Pulido

 

Medalla als Serveis Distingits, en la Categoria d'Or, al Sr. José Bernardo Herrero Martín, Delegat de la Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya per la seva decisiva intervenció en proposar al nostre Col·legi per a la concessió de la Placa al treball President Macià 2012.

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top