SOPAR COL·LEGIAL 2010

 


El passat 26 de Novembre, el nostre Col·legi va celebrar la seva festa anual. En la Seu Col·legial, vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb el President del Col·legi, Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell i el President del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Excm. Sr. Francisco Javier San Martín Rodríguez. Els nous col·legiats exercents van ser apadrinats per la Vicesecretària Sra. Marta Martorell Serra.

També presidiren l'Acte de Jurament dels Nous Col·legiats, l'Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan, Magistrat de l'Audiència Provincial de Tarragona, l'Il·lm. Sr. Javier Sánchez Icart, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, la Il·lma. Sra. Haide Costa Villaró, Magistrada Jutge del Jutjat del Social núm. 2 de Tarragona, el Secretari Coordinador de l'Audiència Provincial, Sr. Enrique Domeque Goya, l'Il·lm. Sr. Luis Torres Gozalbez, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 16 de Barcelona, la Dra. Rosa Rodríguez Sánchez, Responsable Ensenyament i Ciències del Treball de la URV i el Dr. Frederic Adan Domènech, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.

Els Col·legiats Exercents que van prendre Jurament foren:

Sr. Francesc Xavier Altadill Ferrando
Sra. Míriam Bebic Casajuana
Sra. Maria Cristina Canela Ibarra
Sr. Raul Faro Gimeno
Sra. Silvia Martín Yuste
Sra. Montserrat Martínez Launes
Sra. Rosa Ana Martínez Rodríguez
Sr. Josep Roig Giró
Sr. Josep Sans Parés
Sra. Mª Elena Serrano Orcera
Sr. Santiago Tuñá Sagarra
Sr. Josep Maria Vallés José
Sr. Mateu Vilar Capella

Finalitzat aquest acte, en el Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona, vam celebrar el nostre Sopar Col·legial dels Graduats Socials de les comarques de Tarragona, en la qual vam retre homenatge i se li va conedir la Medalla als Mèrits Distingits, en la seva categoria d'or, a l'Excm. Sr. Jordi Jané i Guasch, Vicepresident Quart del Congrés dels Diputats, Diputat per Tarragona.

El Sopar va estar presidit per l'Alcalde de Tarragona, l'Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros, l'Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, l'Excm. Sr. Francisco Javier San Martín Rodríguez, President del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, l'Excm. Sr. Vicenç Cardellach i Marzá, President del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. L'Excm. Sr. Jordi Jané, Vicepresident Quart del Congrés dels Diputats, homenatjat en el Sopar, també va estar acompanyat per l'Excm. Sr. Rafael Luna, Secretari Quart de la Mesa del Parlament, l'Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan, Magistrat de l'Audiència Provincial de Tarragona, i el Dr. Frederic Adan Domènech, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.

En el sopar, a més dels col·legiats, els seus familiars i les entitats col·laboradores del Col·legi, van participar també representants de l'Ajuntament de Tarragona, de l'àmbit del poder judicial, i autoritats de les administracions de l'Estat i Directors Provincials d'Organismes Oficials de les diverses administracions. També van assistir representants dels Col·legis de Graduats Socials de Barcelona i Madrid, i dels Col·legis d'Advocats, Enginyers Topògrafs, Diplomats en Infermeria, Psicòlegs i Administradors Finques, de la província de Tarragona.
 

Acabat el sopar, va tenir lloc el lliurament de les següents distincions:

Medalla al Mèrit Professional, en la Categoria de Bronze, per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi durant 15 anys, als següents Col·legiats:

Sr. José Carlos Pérez González
Sr. José Roig Giró
Sr. Manuel Tomás Olivares


Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball, en la Categoria d'Or, per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi, com a Col·legiat Exercent, durant 20 anys, als següents Col·legiats:

Excm. Sr. Joan Ramón Brull Haro
Excma. Sra. Maria Victoria Plana Piller


Medalla al Mèrit Professional, en la Categoria de Plata, per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi durant 25 anys, als següents Col·legiats:

Excm. Sr. Joan Maria Estivill Balsells
(va recollir la condecoració el Sr. Rafael Uceda Pulido)
Excma. Sra. Roser Sierra Batalla
Excm. Sr. Albert Zaragoza Teixidó

 


Placa commemorativa, com a homenatge pels seus 40 anys de col·legiació ininterrompuda com a Graduada Social i la seva fidelitat a aquest Col·legi Professional a la col·legiada:

 

Sra. Concepción Vallverdú Magriñá

Placa commemorativa, com a homenatge per la seva col·legiació ininterrompuda com a col·legiat exercent durant 45 anys, dedicat al servei als demés des de la professió de Graduat Social al col·legiat:

Excm. Sr. Valentí Carné Nin

 


Medalla als Serveis Distingits, en la Categoria d'Or, a l'Excm. Sr. Jordi Jané Guasch, Vicepresident Quart del Congrés dels Diputats, Diputat per Tarragona, com a homenatge i en agraïment per la seva tasca realitzada a favor dels graduats socials, i per aconseguir actuar en la Judicatura com a professionals del dret laboral en totes les instàncies fins el Recurs de Suplicació.

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top