POLÍTICA QUALITAT

 

Política de Qualitat

El principal objectiu del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona és oferir serveis als col·legiats de la forma més immediata, ràpida, còmoda, econòmica i amb la millor qualitat possible.

Cada any, dintre de la línia marcada, procurem millorar i ampliar, si és possible, l'atenció al col.legiat a través de l'oferta formativa i informativa, dintre de les nostres possibilitats i cenyint-nos estrictament als pressupostos. Sense descurar la nostra funció com a entitat de dret públic, així com l'intrusisme i l'ètica professional, aconseguint-ho amb l'ajuda i col·laboració de tots.

Per assegurar l'èxit a llarg termini de l'organizació, s'assumeixen els següents principis:

- La millora contínua en la qualitat dels serveis que oferim als nostres col·legiats, i assolir el seu nivell de satisfacció, és un objectiu a seguir tant per part de la presidència com per part de tots els nostres col·laboradors, a tots els nivells.

- Per garantir-ho, i per aconseguir els objectius de l'entitat, s'ha implantat un sistema de qualitat, que conjuntament amb el compliment de la legislació, són els criteris que defineixen les nostres línies a seguir.

- Realitzar totes les seves activitats respectant la seguretat, tant de les persones com del Medi Ambient.

A més, la Presidència assumeix el compromís de fer arribar la Política de Qualitat a tots els seus col·laboradors per al seu coneixement, i de fer-ne la revisió per tal de garantir la constant adequació.

Data aprovació: 07/02/2024

 

 

          
            Jordi Muria
            President

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top