ORGANISMES I INSTITUCIONS

 

ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa

Administració de la Justícia de Catalunya

Agència Catalana del Consum

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)

Agència Tributària de Catalunya (ATC)

AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Biblioteca Nacional de España

Boletín Oficial del Estado (BOE)

Códigos Electrónicos (BOE) (Compilacions de les principals normes vigents de l'ordenament jurídic, permanentment actualitzades, presentades per branques del Dret)

Código Laboral y de la Seguridad Social (BOE) (Edició electrònica. Recopila la legislació vigent en la matèria)
 

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (e-BOP)

Canal Empresa (Nou Portal de la Generalitat per a empreses i professionals)

Catalunya Professional (Portal de la Generalitat de l'oferta de la formació professional)

Consejo General del Poder Judicial

Crónica de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo
 

Consell de Relacions Laborals de Catalunya

Convenis col.lectius
 

CoNTA (Comunicació i Notificació de Treballadors/res Accidentats/ades)
(Nou Portal per a la notificació d'accidents de Treball - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

Cooperatives de Treball de Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Feina Activa (Portal Feina Activa, del Servei d'Ocupació de Catalunya)

Fundación Justicia Social

Generalitat de Catalunya

Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Criterios Técnicos del Organismo Estatal (Inspección Trabajo y Seguridad Social)
 

ICEX España Exportación e Inversiones

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ministerio del Interior

Ministerio de Justicia

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos

Guía de la Negociación Colectiva
 

Seguridad Social

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya)

Tauler Electrònic Generalitat Catalunya

Tributs (Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya)

Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Universitat Rovira i Virgili

Unión Profesional

Revista Profesiones (El mitjà de comunicació de les professions col.legiades en Internet)

El Blog de las Profesiones

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top