JURAMENT COL·LEGIATS

ANY 2021


El 26 de Novembre de 2021 vam celebrar l'Acte d'Imposició de Togues i Jurament dels Nous Col.legiats Exercents, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolés Piñol, juntament amb el President del Col.legi, Excm. Sr.Jaume Francesc Garces. En aques ocasió l'actes es va celebrar en la seu del Seminari Tarraconense, per poder seguir totes les indicacions per evitar la propagació de la Covid.


Els nous col.legiats exercents van ser apadrinats per la Secretària del Col.legi, Sra. Maria Cristina Canela Ibarra.
 


També van presidir l'Acte de Jurament dels Nous Col.legiats, l'Il.lm. Sr. Joan Perarnau, President de l'Audiència Provincial, l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Martínez, Magistrat del Jutjat Social número 1 de Reus, i la Responsable del Grau de Relacions Laborals i Ocupació de la URV, Dra. Catalina Jordi. 


Els Col.legiats Exercents que van prendre Jurament van ser:  

Sra. Maria del Carmen Alarcon Cintas
Sra. Maria Escoda Foncillas
Sra.  Anna Maria Isern Puig
Sra. Eva Maria Leal Moraga
Sra. Sonia Marine Sanchez
Sr. Rossend Marti Costa
Sr. Julià Matarranz Salomó
Sr. Juan Andres Montero Vilela
Sra. Aranzazu Ordóñez Navarro
Sra. Raquel Rodríguez Baeza
Sr. Alberto Sanz Martínez
Sra. Maria Isabel Vera Ruiz
Sra. Elena Zhukova Marchenko

 

ANY 2019  


El 29 de Novembre de 2019, a la nostra Seu Col.legial, vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col.legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolés Piñol, juntament amb la Presidenta del Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve.


Els nous col.legiats exercents van ser apadrinats per la Secretària del Col.legi, Sra. Maria Cristina Canela Ibarra.
 


També van presidir l'Acte de Jurament dels Nous Col.legiats, l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, i la Responsable del Grau de Relacions Laborals i Ocupació de la URV, Dra. Catalina Jordi Amorós.


Els Col.legiats Exercents que van prendre Jurament van ser: 

Sra. Noura Azaoum
Sra. Sandra Cruz Garrido
Sra. Melodie Jarma Rovira
Sra. Elisabet Luque Garrido
Sra. Maria Carmen Nofuentes Perea
Sra. Mónica Pamies Hernández
Sr. Enric Pascual Garcia
Sra. Agnès Racionero Gassull
Sr. Jaume Solé Altadill
Sra. Alicia Soto Hurtado
Sr. Lluis Valencia Ferre
Sr. Pedro Valero Fons
Sr. Marc Vazquez Tarrida
 

 

ANY 2018  


El 30 de Novembre de 2018, a la nostra Seu Col.legial, vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col.legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolés Piñol, juntament amb la Presidenta del Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve.


Els nous col.legiats exercents van ser apadrinats per la Secretària del Col.legi, Sra. Maria Cristina Canela Ibarra.

 

 

També van presidir l'Acte de Jurament dels Nous Col.legiats, l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, el Dr. Antoni Pigrau Solé, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, l'Il.lm. Sr. Javier Hernández García, President de l'Audiència Provincial de Tarragona, i l'l.lm. Sr. Joaquim Bonfill Garcín, Magistrat del Jutjat del Social de Tortosa.


Els Col.legiats Exercents que van prendre Jurament foren:

Sra. Susana Araque Tarifa
Sr. Juan Antonio Ardiaca Espuña
Sra. Maria del Mar Avilés Vega
Sra. Miriam Barrero Romero
Sr. Eric Fumadó Casanova
Sra. Laura Garcia Segura
Sra. Maria Natalia Gonzalvo Hernandez
Sra. Paula Holgado Garces
Sra. Laura Huguet Masdeu
Sr. Francisco Xavier Joia Mussungo
Sr. Luis Lobaco Alins
Sr. Francisco Miguel Maguilla Rodriguez
Sra. Nuria March Asama
Sra. Laura Paño Agras
Sra. Lidia Perez Monguia
Sra. Zaira Rodríguez Cruz
Sra. Emilia Virginia Rodríguez Guerra
Sra. Margarita Torres Arqués
Sra. Laura Vallverdú Miró
Sra. Maria Montserrat Veciana de las Heras

 

ANY 2016   


El 25 de Novembre de 2016, a la nostra Seu Col.legial, vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col.legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb la Presidenta del Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve.


Els nous col.legiats exercents van ser apadrinats per la Vocal de Junta, Sra. Paloma Martín Moya.
 

 

 

També van presidir l'Acte de Jurament dels Nous Col.legiats, l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, l'Il.lm. Sr. Luis Torres Gosálbez, Magistrat del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona, el Dr. Antoni Pigrau Solé, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i l'Il.lm. Sr. Javier Hernández García, President de l'Audiència Provincial de Tarragona.


Els Col.legiats Exercents que van prendre Jurament foren:

Sr. Josep Alonso Parra
Sr. Josep Maria Balagué Ferraté
Sra. Misericòrdia Català Ortiz
Sra. Francisca Cuadra Miranda
Sra. Laia Descarrega Ferrer
Sr. Xavier González López
Sr. Norberto Martínez Aguilar
Sra. Farah Paula Megias Muñoz
Sra. Josefa Pujol Abelló
Sra. Jenny Ramírez González
Sr. Alfonso Segura Silva

 

ANY 2014  


El 28 de Novembre de 2014, el nostre Col.legi va celebrar a la Seu Col.legial, l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col.legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb la Presidenta del Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve.


Els nous col.legiats exercents van ser apadrinats per la Secretària Sra. Marta Martorell Serra.
 

 

 

També van presidir l'Acte de Jurament dels Nous Col.legiats, l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, el Dr. Alfonso González Bondia, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i la Ilma. Sra. Tamara Beltrán Pérez, Magistrada del Jutjat del Social de reforç de Tarragona.


Els Col.legiats Exercents que van prendre Jurament foren:

Sra. Esther Caralt Garcia
Sra. Cristina Cos Ferrando
Sra. Patricia Cruz Hernandez
Sra. Judith Gemma Espinosa Piazuelo
Sr. Joan Baptista Forcadell Oriol
Sr. Juan Navarro Ureña
Sr. Jose Ramon Roig Subirats
Sra. Ester Torres Domenech

 

ANY 2013  


El 29 de Novembre de 2013, el nostre Col·legi va celebrar en la Seu Col·legial, l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb la Presidenta del Col·legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve i el President del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Excm. Sr. Francisco Javier San Martín Rodríguez.


Els nous col·legiats exercents va ser apadrinats per la Secretària Sra. Marta Martorell Serra.
 

 

 

També van presidir l'Acte de Jurament dels Nous Col·legiats, l'Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat-Jutge del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona i el Dr. Alfonso González Bondia, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.


Els Col·legiats Exercents que van prendre Jurament foren:

Sr. Ramón Barbosa Faiges
Sra. Mª Ángeles Begueria Vela
Sr. Enrique Juan Bel Viñals
Sr. Joan Beltran Reverter
Sra. Carmen Carlos Farías
Sr. Salvador Castilla Guzmán
Sra. Susana Castro Roncero
Sra. Rosa Maria Descarrega Alcover
Sra. Núria García Baena
Sr. Augusto Hervás Castro
Sr. Andreu López Sancho
Sra. Monica Martí Garriga  

 

ANY 2011 


El 25 de Novembre de 2011, a la nostra Seu Col.legial, van celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb el President del Col·legi, Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell.


Els nous col.legiats exercents van ser apadrinats per la Secretària Sra. Marta Martorell Serra.
 

 

 

També presidiren l'Acte de Jurament dels Nous Col·legiats, l'Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, l'Il·lm. Sr. Diego Zafra Mata, Magistrat del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona i el Secretari Coordinador de l'Audiència Provincial, Sr. Enrique Domeque Goya.


Els Col·legiats Exercents que van prendre Jurament foren:

Sr. Valentí Carné Nín
Sra. Meritxell Carné Codina
Sr. José Leonardo Colilla Sánchez
Sra. Helena Domènech Clua
Sra. Míriam Montserrat Ferrer Clot
Sra. Yolanda Germán García
Sr. Pedro López Martos
Sra. Míriam Médico Lozano
Sra. Cèlia Prats Roca 

 

ANY 2010 


El passat 26 de Novembre, el nostre Col·legi va celebrar la seva festa anual. En la Seu Col·legial, vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb el President del Col·legi, Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell i el President del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Excm. Sr. Francisco Javier San Martín Rodríguez.


Els nous col·legiats exercents van ser apadrinats per la Vicesecretària Sra. Marta Martorell Serra.
 

 

 

També presidiren l'Acte de Jurament dels Nous Col·legiats, l'Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan, Magistrat de l'Audiència Provincial de Tarragona, l'Il·lm. Sr. Javier Sánchez Icart, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, la Il·lma. Sra. Haide Costa Villaró, Magistrada Jutge del Jutjat del Social núm. 2 de Tarragona, el Secretari Coordinador de l'Audiència Provincial, Sr. Enrique Domeque Goya, l'Il·lm. Sr. Luis Torres Gozalbez, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 16 de Barcelona, la Dra. Rosa Rodríguez Sánchez, Responsable Ensenyament i Ciències del Treball de la URV i el Dr. Frederic Adan Domènech, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.


Els Col·legiats Exercents que van prendre Jurament foren:

Sr. Francesc Xavier Altadill Ferrando
Sra. Míriam Bebic Casajuana
Sra. Maria Cristina Canela Ibarra
Sr. Raul Faro Gimeno
Sra. Silvia Martín Yuste
Sra. Montserrat Martínez Launes
Sra. Rosa Ana Martínez Rodríguez
Sr. Josep Roig Giró
Sr. Josep Sans Parés
Sra. Mª Elena Serrano Orcera
Sr. Santiago Tuñá Sagarra
Sr. Josep Maria Vallés José
Sr. Mateu Vilar Capella

 

ANY 2008 


El dia 28 de Novembre, el nostre Col·legi va celebrar la seva festa anual. A la Seu Col·legial, primer vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per l'Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan, President de l'Audiència Provincial de Tarragona, juntament amb el President del Col·legi, Il·lm. Sr. Francesc Blasco Martorell i la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol.


Els nous col·legiats exercents van ser apadrinats per la Vicepresidenta 2a. Sra. Anna Maria Asamà Esteve.
 

 

 

També van assistir a l'Acte del Jurament, l'Il·lm. Sr. Javier Sánchez Icart, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona, la Il·lma. Sra. Haide Costa Villaró, Magistrada Jutge del Jutjat del Social núm. 2 de Tarragona, el Degà de la Facultat de Jurídiques de la URV, Dr. Jordà i el Secretari Coordinador de l'Audiència Provincial, Sr. Domeque. 


Els Col·legiats Exercents que van prendre Jurament van ser:

Sra. Enric Bonan Bozo
Sra. Mª Luisa Garza Blancas
Sr. Fernando Antonio Gutiérrez Márquez
Sr. Andreu López Sancho
Sr. Josep Maria Mas Martí
Sr. David Ortega Rodríguez
Sra. Mª Teresa Sánchez Cruz
Sra. Noelia Valls Pagès
Sr. Llibert Margalef Jardí
Excm. Sr. Josep Tomàs Margalef Benaiges

 


En finalitzar l'acte de Jurament, es va realitzar una foto dels nous Col.legiats Exercents que van realitzar el seu jurament, juntament amb els membres de l'Editorial Ciss, qui els van fer lliurament d'una subscripció a la seva base Atlas Laboral, via online.

 

ANY 2007 


El dia 30 de Novembre, i previ a la celebració de la nostra festa anual, a la Seu Col.legial, es va celebrar  l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per l'Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan, President de l'Audiència Provincial de Tarragona, juntament amb el President del Col·legi, Il·lm. Sr. Francesc Blasco Martorell i la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol.


Els nous col·legiats exercents van ser apadrinats per la Vicepresidenta 2a. Sra. Anna Maria Asamà Esteve.

 

 

També van assistir a l'Acte del Jurament, l'Il·lm. Sr. Javier Sánchez Icart, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona, el Degà de la Facultat de Jurídiques de la URV, Dr. Jordà, el Degà del Col.legi d'Advocats de Tarragona, Il.lm. Sr. Vives i el Secretari Coordinador de l'Audiència Provincial, Sr. Domeque. 


Els Col·legiats Exercents que van prendre Jurament van ser:

Sra. Rocío Aguilera Vázquez
Sra. Judit Alfonso Ramos
Sra. Rosa María Arcos Princep
Sr. Daniel Carrillo Mayer
Sra. Silvia Córdoba Baguena
Sra. Yurema Díaz Rodríguez
Sra. Mª José Font Moya
Sr. Víctor Manuel García Canalda
Sr. Santiago Jodra Bové
Sra. Belén Méndez Llerena
Sr. Miguel Ángel Oliva Mateo
Sra. Genoveva Quero Carrillo
Sra. Verónica Segura Dell'Olio
Sr. Marcel Serra i Huguet
Sra. Joana Subirats Cabanes
Sra. M. del Mar Marzo Fernández
Sra. Concepción Fernández Esteban

 

 

ANY 2006


El 24 de Novembre de 2006, el nostre Col.legi va celebrar la seva festa anual. En la Seu Col.legial, primer vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col.legiats Exercents i Imposició de Togues, que aquest any va ser presidit per l'Il.lm. Sr. Antonio Carril Pan, President de l'Audiència Provincial de Tarragona, juntament amb el President del Col.legi, Il.lm. Sr. Francesc Blasco Martorell i la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol.


També van assistir a l'Acte del Jurament, l'Il.lm. Sr. Javier Sánchez Icart, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona i el Dr. Santiago José Castellà Surribas, Vicerector de la URV.


Els Col·legiats Exercents que van prendre Jurament van ser:

Sra. Laura Arguis Pinel
Sra. Mª Virtudes Beltrán Moreno
Sra. Judit Bertomeu Forés
Sra. Sandra Boyer Martí
Sra. Montserrat Díaz López
Sr. Ramon Dionisio Guinovart Borrell
Sr. Francesc Huguet García
Sra. Mª Carmen Requena Martínez
Sra. Naglae Sah el Kaya

 

 

ANY 2005


El dia 25 de Noviembre, i previ a la celebració de la nostra festa anual, a la Seu Col.legial, es va celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues,  que aquest any va ser presidit per l'Excm. Sr. Luis Gil Suárez, Magistrat Emèrit del Tribunal Suprem, juntament amb el President del Col.legi, Il.lm. Sr. Francesc Blasco Martorell, Il.lm. Sr. Javier San Martín Rodríguez, President del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Il.lm. Sr. Antonio Carril Pan, President de l'Audiència Provincial de Tarragona i la Magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Il.lma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol.


També assistiren a l'Acte del Jurament, l'Il.lm. Sr. Luis Torres Gosálbez, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 16 de Barcelona i l'l.lm. Sr. Javier Sánchez Icart, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona.


Els Col.legiats Exercents que van prendre Jurament van ser:

Sr. Xavier Basora Soriano
Sr. Antonio Fernández García
Sra. Ana Cristina Ferré Bertomeu
Sr. Juan García Pérez
Sra. Misericòrdia Garzón Cochs
Sr. José Gómez Doblas
Sra. Rosa Mary Gracia Muñoz
Sr. Daniel Membrives Sánchez
Sr. Francisco Morcillo Caballero
Sra. Mª Dolores Navas Andreo
Sra. Montserrat Peris Galcerà

 

 

ANY 2004


El dia 26 de Novembre, i previ a la celebració de la nostre festa anual, en la Seu Col.legial, es va celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col.legiats Exercents i Imposició de Togues, que aquest any va ser presidit per l'Il.lm. Sr. Antonio Carril Pan, President de l'Audiència Provincial de Tarragona, juntament amb el President del Col.legi, Il.lm. Sr. Francesc Blasco Martorell i la Magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Il.lma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol.


També van assistir a l'Acte del Jurament, l'Il.lm. Sr. Luis Torres Gosálbez, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 16 de Barcelona, l'Il.lm. Sr. Javier Sánchez Icart, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona, l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, Magistrat Jutge del Jutjat del Social de Reus, l'Il.lm. Sr. Eduardo Real y Villarreal, Vicepresident 1r. del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España i el Dr. Santiago José Castellà Surribas, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques.


Els Col.legiats Exercents que van prendre Jurament van ser:

Sra. Anna Maria Corts Bertrán
Sr. Oscar Esteve Boronat
Sr. Xavier Fábregues Homedes
Sra. Sandra Suárez i Plana
Sra. Maite Valderrey Castro

i l'Excma. Sra. Concepción Sauné Sesplugas, que va ratificar la promesa que ja va realitzar en el seu dia.

 

 

ANY 2003


El dia 28 de novembre de 2003, el nostre Col.legi es va vestir de gala, per a celebrar la seva festa anual i, aquest any, de manera molt especial, en celebrar-se el trenta aniversari de la creació del nostre Col.legi. En la Seu Col.legial, primer vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col.legiats Exercents i Imposició de Togues, que aquest any va ser presidit per la Magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Il.lma. Sra. Rosa Maria Virolés Piñol, juntament amb el President del Col.legi, Il.lm. Sr. Francesc Blasco Martorell, l'Excm. Sr. Francisco Javier San Martín Rodríguez, President del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, l'Il.lm. Sr. Javier Sánchez Icart, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona, l'Il.lm. Sr. José Antonio Mora Alarcón, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 2 de Tarragona, l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, Magistrat Jutge del Jutjat del Social de Reus, l'Il.lm. Sr. Adelto Fontsaré Gil, Magistrat Jutge-Degà del Jutjat del Social de Tortosa, l'Il.lm. Sr. Luis Gabriel Martínez Rocamora, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona.


Els Col.legiats Exercents que van prendre Jurament van ser:

Sra. Olga Jáñez Ribes
Sr. José Ramón Jiménez Buedo
Sr. Josep Maria Olesa Vallespí
Sr. Carlos Penalba Suárez
Sr. Juan Antonio Pérez Limacher
Sra. Alberta Pijoan Jové
Sra. Montserrat Romeu Jové
Sra. María José Ruiz Fábregas

 

 

ANY 2002


El dia 29 de novembre, el nostre Col.legi es va vestir de gala, per a celebrar la seva festa anual. En la Seu Col.legial, primer es va celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col.legiats Exercents i Imposició de Togues, que en aquesta data va ser presidit pel President de l'Audiència Provincial, Il.lm. Sr. Antonio Carril Pan, juntament amb el President del Col.legi, Il.lm. Sr. Francesc Blasco Martorell, la Il.lma. Sra. Rosa María Virolés Piñol, Magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'Il.lm. Sr. Luis Torres Gosálbez, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 16 de Barcelona, l'Il.lm. Sr. Javier Sánchez Icart, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona, l'Il.lm. Sr. José Antonio Mora Alarcón, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm.  2 de Tarragona, l'Il.lm. Sr. Angel Martínez Sáez, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 1 de Granollers, l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, Magistrat Jutge del Jutjat del Social de Reus.


Els Col.legiats Exercents que van prendre Jurament van ser:

Sra. Mª Teresa Maside Castro
Sra. Àngels Masip Aragonés
Sr. Manuel Ángel Nofuentes Perea
Sra. Aurora Ortoneda Rom
Sra. Neus Pons Gisbert
Sr. Antonio Saltó Domingo
Sr. Fernando Vizcaíno Caballero

 

 

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top