JURAMENT COL·LEGIATS

 

ANY 2018  

El 30 de Novembre de 2018, a la nostra Seu Col.legial, vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col.legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolés Piñol, juntament amb la Presidenta del Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve.

Els nous col.legiats exercents van ser apadrinats per la Secretària del Col.legi, Sra. Maria Cristina Canela Ibarra.

 

 

També van presidir l'Acte de Jurament dels Nous Col.legiats, l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, el Dr. Antoni Pigrau Solé, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, l'Il.lm. Sr. Javier Hernández García, President de l'Audiència Provincial de Tarragona, i l'l.lm. Sr. Joaquim Bonfill Garcín, Magistrat del Jutjat del Social de Tortosa.

Els Col.legiats Exercents que van prendre Jurament foren:

Sra. Susana Araque Tarifa
Sr. Juan Antonio Ardiaca Espuña
Sra. Maria del Mar Avilés Vega
Sra. Miriam Barrero Romero
Sr. Eric Fumadó Casanova
Sra. Laura Garcia Segura
Sra. Maria Natalia Gonzalvo Hernandez
Sra. Paula Holgado Garces
Sra. Laura Huguet Masdeu
Sr. Francisco Xavier Joia Mussungo
Sr. Luis Lobaco Alins
Sr. Francisco Miguel Maguilla Rodriguez
Sra. Nuria March Asama
Sra. Laura Paño Agras
Sra. Lidia Perez Monguia
Sra. Zaira Rodríguez Cruz
Sra. Emilia Virginia Rodríguez Guerra
Sra. Margarita Torres Arqués
Sra. Laura Vallverdú Miró
Sra. Maria Montserrat Veciana de las Heras

 

ANY 2016   

El 25 de Novembre de 2016, a la nostra Seu Col.legial, vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col.legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb la Presidenta del Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve.

Els nous col.legiats exercents van ser apadrinats per la Vocal de Junta, Sra. Paloma Martín Moya.

 

 

També van presidir l'Acte de Jurament dels Nous Col.legiats, l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, l'Il.lm. Sr. Luis Torres Gosálbez, Magistrat del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona, el Dr. Antoni Pigrau Solé, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i l'Il.lm. Sr. Javier Hernández García, President de l'Audiència Provincial de Tarragona.

Els Col.legiats Exercents que van prendre Jurament foren:

Sr. Josep Alonso Parra
Sr. Josep Maria Balagué Ferraté
Sra. Misericòrdia Català Ortiz
Sra. Francisca Cuadra Miranda
Sra. Laia Descarrega Ferrer
Sr. Xavier González López
Sr. Norberto Martínez Aguilar
Sra. Farah Paula Megias Muñoz
Sra. Josefa Pujol Abelló
Sra. Jenny Ramírez González
Sr. Alfonso Segura Silva

 

ANY 2014  

El 28 de Novembre de 2014, el nostre Col.legi va celebrar a la Seu Col.legial, l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col.legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb la Presidenta del Col.legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve.

Els nous col.legiats exercents van ser apadrinats per la Secretària Sra. Marta Martorell Serra.

 

 

També van presidir l'Acte de Jurament dels Nous Col.legiats, l'Il.lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, el Dr. Alfonso González Bondia, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i la Ilma. Sra. Tamara Beltrán Pérez, Magistrada del Jutjat del Social de reforç de Tarragona.

Els Col.legiats Exercents que van prendre Jurament foren:

Sra. Esther Caralt Garcia
Sra. Cristina Cos Ferrando
Sra. Patricia Cruz Hernandez
Sra. Judith Gemma Espinosa Piazuelo
Sr. Joan Baptista Forcadell Oriol
Sr. Juan Navarro Ureña
Sr. Jose Ramon Roig Subirats
Sra. Ester Torres Domenech

 

ANY 2013  

El 29 de Novembre de 2013, el nostre Col·legi va celebrar en la Seu Col·legial, l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb la Presidenta del Col·legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve i el President del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Excm. Sr. Francisco Javier San Martín Rodríguez.

Els nous col·legiats exercents va ser apadrinats per la Secretària Sra. Marta Martorell Serra.

 

 

També van presidir l'Acte de Jurament dels Nous Col·legiats, l'Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat-Jutge del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona i el Dr. Alfonso González Bondia, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.

Els Col·legiats Exercents que van prendre Jurament foren:

Sr. Ramón Barbosa Faiges
Sra. Mª Ángeles Begueria Vela
Sr. Enrique Juan Bel Viñals
Sr. Joan Beltran Reverter
Sra. Carmen Carlos Farías
Sr. Salvador Castilla Guzmán
Sra. Susana Castro Roncero
Sra. Rosa Maria Descarrega Alcover
Sra. Núria García Baena
Sr. Augusto Hervás Castro
Sr. Andreu López Sancho
Sra. Monica Martí Garriga  

 

 

ANY 2011 

El 25 de Novembre de 2011, a la nostra Seu Col.legial, van celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb el President del Col·legi, Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell. Els nous col.legiats exercents van ser apadrinats per la Secretària Sra. Marta Martorell Serra.

 

 

També presidiren l'Acte de Jurament dels Nous Col·legiats, l'Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, l'Il·lm. Sr. Diego Zafra Mata, Magistrat del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona i el Secretari Coordinador de l'Audiència Provincial, Sr. Enrique Domeque Goya.

Els Col·legiats Exercents que van prendre Jurament foren:

Sr. Valentí Carné Nín
Sra. Meritxell Carné Codina
Sr. José Leonardo Colilla Sánchez
Sra. Helena Domènech Clua
Sra. Míriam Montserrat Ferrer Clot
Sra. Yolanda Germán García
Sr. Pedro López Martos
Sra. Míriam Médico Lozano
Sra. Cèlia Prats Roca 

 

ANY 2010 

El passat 26 de Novembre, el nostre Col·legi va celebrar la seva festa anual. En la Seu Col·legial, vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb el President del Col·legi, Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell i el President del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Excm. Sr. Francisco Javier San Martín Rodríguez. Els nous col·legiats exercents van ser apadrinats per la Vicesecretària Sra. Marta Martorell Serra.

 

 

També presidiren l'Acte de Jurament dels Nous Col·legiats, l'Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan, Magistrat de l'Audiència Provincial de Tarragona, l'Il·lm. Sr. Javier Sánchez Icart, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, la Il·lma. Sra. Haide Costa Villaró, Magistrada Jutge del Jutjat del Social núm. 2 de Tarragona, el Secretari Coordinador de l'Audiència Provincial, Sr. Enrique Domeque Goya, l'Il·lm. Sr. Luis Torres Gozalbez, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 16 de Barcelona, la Dra. Rosa Rodríguez Sánchez, Responsable Ensenyament i Ciències del Treball de la URV i el Dr. Frederic Adan Domènech, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.

Els Col·legiats Exercents que van prendre Jurament foren:

Sr. Francesc Xavier Altadill Ferrando
Sra. Míriam Bebic Casajuana
Sra. Maria Cristina Canela Ibarra
Sr. Raul Faro Gimeno
Sra. Silvia Martín Yuste
Sra. Montserrat Martínez Launes
Sra. Rosa Ana Martínez Rodríguez
Sr. Josep Roig Giró
Sr. Josep Sans Parés
Sra. Mª Elena Serrano Orcera
Sr. Santiago Tuñá Sagarra
Sr. Josep Maria Vallés José
Sr. Mateu Vilar Capella

 

ANY 2008 

El dia 28 de Novembre, el nostre Col·legi va celebrar la seva festa anual. A la Seu Col·legial, primer vam celebrar l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per l'Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan, President de l'Audiència Provincial de Tarragona, juntament amb el President del Col·legi, Il·lm. Sr. Francesc Blasco Martorell i la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol. Els nous col·legiats exercents van ser apadrinats per la Vicepresidenta 2a. Sra. Anna Maria Asamà Esteve.

 

 

També van assistir a l'Acte del Jurament, l'Il·lm. Sr. Javier Sánchez Icart, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona, la Il·lma. Sra. Haide Costa Villaró, Magistrada Jutge del Jutjat del Social núm. 2 de Tarragona, el Degà de la Facultat de Jurídiques de la URV, Dr. Jordà i el Secretari Coordinador de l'Audiència Provincial, Sr. Domeque. 

Els Col·legiats Exercents que van prendre Jurament van ser:

Sra. Enric Bonan Bozo
Sra. Mª Luisa Garza Blancas
Sr. Fernando Antonio Gutiérrez Márquez
Sr. Andreu López Sancho
Sr. Josep Maria Mas Martí
Sr. David Ortega Rodríguez
Sra. Mª Teresa Sánchez Cruz
Sra. Noelia Valls Pagès
Sr. Llibert Margalef Jardí
Excm. Sr. Josep Tomàs Margalef Benaiges

 

 

Al finalizar el acto de Juramento, se realizó una foto de los nuevos Colegiados Ejercientes que realizaron su juramento, junto a los miembros de la Editorial Ciss, quienes les hicieron entrega de una subscripción a su base Atlas Laboral, vía online.

 

ANY 2007 

El dia 30 de Novembre, i previ a la celebració de la nostra festa anual, a la Seu Col.legial, es va celebrar  l'Acte de Solemne Jurament dels Nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presidit per l'Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan, President de l'Audiència Provincial de Tarragona, juntament amb el President del Col·legi, Il·lm. Sr. Francesc Blasco Martorell i la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol. Els nous col·legiats exercents van ser apadrinats per la Vicepresidenta 2a. Sra. Anna Maria Asamà Esteve.

 

 

També van assistir a l'Acte del Jurament, l'Il·lm. Sr. Javier Sánchez Icart, Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona, la Il·lma. Sra. Haide Costa Villaró, Magistrada Jutge del Jutjat del Social núm. 2 de Tarragona, el Degà de la Facultat de Jurídiques de la URV, Dr. Jordà i el Secretari Coordinador de l'Audiència Provincial, Sr. Domeque. 

Els Col·legiats Exercents que van prendre Jurament van ser:

Sra. Rocío Aguilera Vázquez
Sra. Judit Alfonso Ramos
Sra. Rosa María Arcos Princep
Sr. Daniel Carrillo Mayer
Sra. Silvia Córdoba Baguena
Sra. Yurema Díaz Rodríguez
Sra. Mª José Font Moya
Sr. Víctor Manuel García Canalda
Sr. Santiago Jodra Bové
Sra. Belén Méndez Llerena
Sr. Miguel Ángel Oliva Mateo
Sra. Genoveva Quero Carrillo
Sra. Verónica Segura Dell'Olio
Sr. Marcel Serra i Huguet
Sra. Joana Subirats Cabanes
Sra. M. del Mar Marzo Fernández
Sra. Concepción Fernández Esteban

 

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES

Aquest web utilitza les cookies _ga / _utm propietat de Google Analytics, persistents durant 2 anys, per habilitar la funció de control de visites úniques per tal de facilitar-li la seva navegació pel lloc web. Si continua navegant considerem que està d'acord amb el seu ús. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra política de cookies aquí.

Acceptar
Top