HISTÒRIA COL·LEGI

HISTÒRIA DE L'IL·LUSTRE. COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA
 

L’11 de setembre de 1973, es va constituir el nou i independent Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Tarragona. Fins a aquest moment estava formant part del Col·legi de Barcelona i anteriorment tots els de Catalunya formaven juntament amb les Illes Balears el Col·legi Oficial de Graduats Socials de Catalunya i Balears.

Va ser un pas molt important ja que encara en l’actualitat, les altres 3 províncies de Catalunya formen part d’un únic Col·legi: el de Barcelona.

L’any 1973, amb uns membres de Junta de Govern, molt motivats i molt implicats en la causa, van constituir el Col·legi sota la següent estructura governamental:

 

President: Il·lm. Sr. Francisco París Ferré

Vicepresident: Sr. Manuel Navarro García

Secretari: Sr. Valentí Carné Nin

Tresorer: Sr. Alfonso Fontboté Vidal

Vocal 1r: Sr. Enrique Olivella Perpiñá

Vocal 2n: Sr. José Just Altadill

Vocal 3r: Sr. Juan Estivill Tudó


Tots aquests membres de Junta pertanyien al Col·legi de Graduats Socials de Catalunya i Balears. Aquesta Junta va començar a dirigir el Col·legi amb 32 col·legiats que van ser tots ells considerats membres fundadors del Col·legi i se’ls hi va atorgar a tots ells l’antiguitat de data 1-10-1973. En aquesta estructura es comptava amb una persona que s’ocupava de les tasques administratives.

A partir de la data de constitució, el Col·legi ha viscut infinitat d’importants actes que han configurat la seva realitat actual.

Físicament el Col·legi va començar ubicant la seu a un pis al C/ Fortuny que més tard, al març de 1986, van decidir comprar i ampliar degut a la positiva evolució del número de col·legiats i de tasques a desenvolupar. S’estaven adequant a les necessitats del moment.

A l’abril de 1989, la nova Junta que en aquells moments ja comptava amb 10 membres va decidir donar un pas endavant donant un gir a la marxa del Col·legi, reestructurant la Secretaria del Col·legi, tot contractant una persona que actuant com a Gerent, organitzés, dirigís i executés les decisions de la Junta de Govern. La Gerent, després d’una gran tasca de reorganització, va anar incorporant més components a la Secretaria.

Al març de 1992, l’Assemblea de Col·legiats aprovava el gran repte que suposaria l’adquisició d’una nova seu col·legial atenent les necessitats i demandes dels seus col·legiats. Així, el 24 de març de 1995, el Molt Honorable Sr. Joaquim Xicoy i Bassegoda, President del Parlament de Catalunya, sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Andreu Palomo Peláez, inaugurava l’actual Seu Col·legial, situada al C/ Estanislau Figueres, nº 17, de Tarragona, on actualment encara hi està ubicada.

El dia 29 de març de 2012, l'Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve, va prendre el relleu en la presidència del Col.legi a l'Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell, després de 16 anys presidint el Col·legi.

En l'actualitat, el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona està presidit per l'Excm. Sr. Jaume Francesch Garces, des del dia 17 de juny de 2020.

Durant aquests anys, el Col·legi ha estat distingit amb diverses distincions, entre les que destaquen el Diploma de Mèrits de Serveis Distingits, Concedit per l'Excm. Ajuntament de Tarragona l'any 2007, i la més recenta, la Placa al treball President Macià 2012, concedida al Col·legi, pel Govern de la Generalitat de Catalunya, el dia 20 de novembre de 2012, i lliurada en el Palau de la Generalitat el dia 11 de desembre de 2012.

El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, és una entitat que tot i ser de caràcter privat, es regeix pel Dret Públic. La Junta de Govern, és l’òrgan que s’encarrega de dirigir el Col·legi, prendre decisions i aplicar el reglament amb la supervisió directa del Gerent. L’eina que tenen per dirigir aquest col·lectiu són els Estatuts Col·legials i la normativa del seu marc jurídic.


 

 

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top