HISTORIAL ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL 2010

Gener - Juny 2010
Curs Pràctic de Dret Processal Laboral

       

21 de gener
Curs sobre Novetats de l'Agència Tributària

       

8 i 15 de febrer
Seminari Recurs de Suplicació

      

4 i 5 de març
XV Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social

Març - Juny 2010
Curs on-line subvencionat: Administratiu/va de personal (40h)

      

21 d'abril
Jornada Informativa sobre el R.D. 404/2010

      

28 d'abril
Jornada Informativa: La Gestió de l'Absentisme en l'empresa

        

3 de maig
Seminari sobre Impost Renda Persones Físiques (I.R.P.F.)

      

24 de maig
Seminari sobre Impost de Societats

      

21 de juliol
Seminari-Conferència sobre la nova Reforma Laboral

             

28 de setembre
Seminari sobre Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.)

      

7 d'octubre
Jornada Informativa sobre la Llei 32/2010

      

13 d'octubre
Seminari-Conferència sobre la nova Reforma Laboral

             

10 de novembre
Seminari sobre Modificació del Codi Penal
Ley Orgánica 5/2010, per la que es modifica la Ley Orgánica 10/1995 (vigor 23.12.10)

      

18 de novembre
Sessió Informativa sobre l'aplicació TESOL

      

2 de desembre
Sessió Informativa sobre el Projecte Cret@

      

 
E.P.P. 2010 - Altres accions formatives
 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - Facultat de Ciències Jurídiques
VIII Jornades de Dret Processal (Tarragona, 15 i 16 abril 2010)

"Estudi de les últimes reformes processals"

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top