FINESTRETA ÚNICA

FINESTRETA ÚNICA DE LA DIRECTIVA DE SERVEIS


La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consejo, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis o DS) estableix un conjunt d'obligacions per als Estats membres que han de ser satisfetes abans del 28 de desembre de 2009.


En aquest context, s'ha de posar en marxa la Finestreta Única de la Directiva de Serveis que ha de contenir un Sistema d'Informació que informi als destinataris sobre els prestadors i els seus serveis i sobre les condicions en les quals un servei s'ofereix, a més d'un Sistema d'Ajuda a la Tramitació on qualsevol prestador d'un servei pugui executar per via electrònica tots els tràmits necessaris per a la prestació de l'establiment del servei.


És per això que els informem sobre els punts a normalitzar, informació que anirà sent ampliada pròximament. Cliqui per accedir als quadres dels punts a normalitzar, relatius a aquests temes:

Inscripció en el Col·legi Professional de Graduats Socials

Inscripció en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Professional de Graduats Socials

Comunicació intercol·legial per canvi de residència de Col·legi Professional de Graduats Socials

Reconeixement del títol de Graduat Social

 

 

REQUISITS COL·LEGIACIÓ

 

 

QUEIXA, RECLAMACIÓ I DENÚNCIA EN LES RELACIONS DE CONSUM

D'acord amb el Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum


Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia (DOGC 6325 - 28/02/2013) 

 

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top