COL·LEGIATS

Si vol verificar que el seu / la seva Assessor/ra Laboral i Fiscal està degudament col·legiat/ada, pot comprovar-ho consultant la relació de professionals en l'opció Exercents.

Si necessita els serveis d'algun professional, pot sol·licitar més informació en aquest Col·legi.

 

Exercents

Exercents d'Empresa

No Exercents

Emèrits

Estudiants RRLLL i Ocupació URV  

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES
Top