NOTICIES
Sessió Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària
8 gener 2020
El Consejo lliura els Premis Mèrit Social
20 desembre 2019
Campanya solidària Recollida Joguines 2019/2020
Gràcies per col.laborar
Curs Pràctic de Procediment Laboral
Mòdul - 17 desembre 2019
Curs Pràctic de Procediment Laboral
Mòdul - 12 desembre 2019
Jornada Informativa sobre la Jubilació Contributiva i últimes novetats
10 de desembre de 2019
SOPAR COL.LEGIAL 2019
Ressenya i fotografies Jurament i Sopar Col.legial 29 novembre 2019
Renovació Acord de Col.laboració amb Banc Santander
27 novembre 2019
Jornada Informativa sobre l'Obligatorietat de la Inscripció en el Registre Mercantil com a Prestadors de Serveis dels Graduats Socials
19 de novembre de 2019
Curs Pràctic de Procediment Laboral
Mòdul - 18 i 25 novembre 2019
Sessió Informativa Impost Actius No Productius Persones Jurídiques (IANP)
15 de novembre de 2019
Curs Pràctic de Procediment Laboral
Mòdul - 7 novembre 2019
Curs Pràctic de Procediment Laboral
Mòdul - 4 i 12 novembre 2019
Curs Anàlisi Teòric-Pràctic de l'Impost sobre el Valor Afegit: Especial atenció a les novetats i aspectes conflictius
23 d'octubre de 2019
Seminari sobre flexibilitat de la jornada i les jornades irregulars
8 d'octubre de 2019
Vídeo Corporatiu - Grau en Relacions Laborals i Recursos Humanos

NOTICÍES

Històric Notícies Actualitat

Històric 2018 Històric 2017     
Històric 2016 Històric 2015 Històric 2014 Històric 2013
Històric 2012 Històric 2011 Històric 2010 Històric 2008-2009


Notícies any 2019
  


  11 de juliol - Reunió del Consejo General de Graduados Sociales de España
amb la Ministra de Treball, Migració i Seguretat Social


 

El passat dia 11 de juliol, es va celebrar una reunió de treball entre el Consejo General de Graduados Sociales de España amb la Ministra de Treball, Migració i Seguretat Social, Magdalena Valerio Cordero. Per part del Consejo assistiren a aquesta reunió, el president del Consejo, Ricardo Gabaldón, la presidenta del nostre Col.legi, Ana Maria Asama, i el director de l'Observatori de la Professió, Joaquín Merchán.

Per part del Ministeri i acompanyant a la Ministra, van estar presents el subsecretari, Raúl Riesco, el cap adjunt del Gabinet de la ministra, Daniel Jiménez i la cap de gabinet de la secretaria d'Estat d'Ocupació, Paloma Gallego, en la reunió mantinguda en el Ministeri de Treball, per tractar assumptes diversos relacionats amb l'activitat dels Graduats Socials. 


27 de juny - Jornada de demostració i aplicació SureAct

El dijous 27 de juny es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada de demostració i aplicació sobre registre de jornada (TimeAct) i signatura electrònica de document (SignAct), organitzada per l'empresa SureAct. La fotografia recull un moment d'aquesta jornada, de la presentació realitzada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, acompanyant al Sr. Manel Gardeñes Liñan, administrador de SureAct.  

  


5 de juny - Jornada sobre el Règim Especial Agrari

 

El dimecres 5 de juny el nostre Col.legi va celebrar la Jornada sobre el Règim Especial Agrari, amb la ponent Sra. Montse Cerqueda Serrando, Graduada Social i Delegada de Lleida de la Junta de Govern del Col.legi de Graduats Socials de Barcelona, en el Centre Cívic Ferreries, en Tortosa. La Presidenta del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació de la jornada.  


 
  


31 de maig - Conveni de Col.laboració amb SureAct

El nostre Col.legi va signar el passat divendres 31 de maig un conveni de col.laboració amb l'empresa SureAct, que ofereix serveis de segellat i custòdia de documents electrònics, derivats de la signatura electrònica de documents, el control horari i l'acreditació d'actius i béns. La presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, i el Sr. Manel Gardeñes Liñan, administrador de SureAct, van signar el conveni de col.laboració entre ambdues entitats.

  


15 de maig Incorporació Nous membres de Junta de Govern

 

En la Junta de Govern celebrada el dimecres 15 de maig, va tenir lloc la incorporació a la Junta de Govern, i jura dels seus càrrecs com a Vocals Exercents dels col.legiats Sr. Jaume Francesch Garces, Sra. Marta Martorell Serra, Sr. Jorge Muria Lopez, Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez, Sr. Pere Josep Roig Angles i Sr. Jose Roig Giro, i com a Vocal No Exercent de la col.legiada Sra. Margarida Garcia Ingles. Fotografia de grup de tots els membres de la nova Junta de Govern, constituïda el dia 15 de maig, després de les eleccions realitzades el passat dia 10 d'abril. 


15 de maig - Conveni de Col.laboració amb Esofitec

El nostre Col.legi ha signat un conveni de col.laboració amb Esofitec Partner Premium Wolters Kluwer / A3 Software. La presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, i el Sr. Xavier Alquezar, Consultor Comercial d'Esofitec, en representació del Sr. Manuel Jesús Caballero, CEO d'Esofitec Global Solutions, han signat el conveni de col.laboració entre ambdues entitats.

L'acord signat amb l'empresa Esofitec, permetrà als nostres col.legiats la possibitat de poder participar, de forma gratuïta, als webinars i sessions formatives de gestió laboral , fiscal i comptable, organitzats per Esofitec, així com condicions favorables d'adquisició de les seves aplicacions.  


14 de maig - Seminari sobre Impost de Societats i Novetats Fiscals 2019

 

Ahir dimarts 14 de maig es va celebrar al nostre Col.legi el Seminari sobre l'Impost de Societats i Novetats Fiscals 2019, que va tenir com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d'Equip de la Dependència Regional d'Inspecció de la Delegació Especial de Catalunya de l'Agència Tributària a Tarragona.

La Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, va realitzar la presentació del Seminari, acompanyada del Sr. Josep Manzaneda Vivo, Direcció Expansió i Clients i Director, i del Sr. José Manuel Iglesias Fernández, Gestor Serveis Empreses, de Grupo Preving Egarsat, entitat col.laboradora en aquest Seminari, el qual va ser seguit per un gran nombre dels nostres col.legiats. 


8 de maig - Jornada sobre Actualització Normativa de Seguretat Social 2019:
 Reial Decret-Llei 6/2019, 1 de març, i Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març


 

El dimecres 8 de maig es va celebrar la Jornada sobre Actualització Normativa de Seguretat Social 2019: Reial Decret-Llei 6/2019, 1 de març, i Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març,, amb el ponent Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Seguretat Social, a la seu de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECE), a Tortosa. Van realitzar la presentació de la jornada, el Tresorer del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, Sr. Josep Ramon Roig Subirats, i el Tresorer de l’AECE i col.legiat nostre, Sr. Mario Abelló, acompanyats del Responsable de Gestió Mutualista MC MUTUAL, Sr. Josep Barreda Navarro, l’entitat organitzadora d’aquesta jornada, que també es va celebrar a la seu del nostre Col.legi, el passat dia 9 d'abril. 


 
 


24 d'abril - Seminari sobre IRPF i Novetats Fiscals 2019

 

El dimecres 24 d'abril es va celebrar al nostre Col.legi el Seminari sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (I.R.P.F.) i Novetats Fiscals 2019, que va tenir com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d'Equip de la Dependència Regional d'Inspecció de la Delegació Especial de Catalunya de l'Agència Tributària a Tarragona.

La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació del Seminari, acompanyada de la Sra. Cristina Alcon Salles, de Banco Santander Particulars Catalunya, i de la Sra. Carmina Arévalo Blanco, Directora Comercial Canal Digital de CNP Partners, les entitats col.laboradores en aquest Seminari, que va ser seguit per un gran nombre de col.legiats.  


19 d'abril
- Processó de Divendres Sant de Tarragona


Enguany, el nostre Col.legi va estar present a la Setmana Santa de Tarragona, portant la bandera de la Germandat del Sant Ecce-Homo, en la processó del Sant Enterrament de Divendres Sant.

En representació del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, la nostra presidenta, Ana Maria Asama Esteve, va ser la portadora de la Bandera de la Germandat del Sant Ecce-Homo, acompanyada de la Vicepresidenta 2a., Marta Martorell Serra, i la Secretària, Maria Cristina Canela Ibarra. 


10 d'abril
- Junta General Ordinària i
 Eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern

El dimecres 10 d'abril, va tenir lloc al nostre Col.legi la reunió de la Junta General Ordinària anual. En el transcurs de la mateixa es van aprobar tots els punts de l'Ordre del Dia.

Dintre del punt setè de l'Ordre del Dia, Eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern, van tenir lloc les eleccions per a cobrir sis càrrecs de vocals en exercici, entre les set candidatures presentades.

 

La Mesa Electoral va romandre oberta des de les 16 a les 20 h., per poder exercir el dret a vot dels col.legiats, que van acudir a votar durant el transcurs de la tarda. 

Un cop realitzat l'escrutini de la votació, el President de la Mesa Electoral, Sr. Antoni Ollé Arrola, va procedir a la lectura de l'Acta d'Escrutini i Proclamació dels Candidats, acompanyat de la Secretària de la Mesa Electoral, Sra. Maria Cristina Canela Ibarra, i del Vocal de la Mesa Electoral, Sr. Joan Ingles Vendrell.

Amb la lectura de l'Acta, es va procedir a la proclamació dels sis candidats a vocals exercents que van ser elegits, Sr. Jaume Francesch Garces, Sra. Marta Martorell Serra, Sr. Jorge Muria Lopez, Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez, Sr. Pere Josep Roig Angles i Sr. Jose Roig Giro, així com també a la proclamació de la candidata a vocal sense exercici, Sra. Margarida Garcia Ingles, que va ser elegida per aclamació i sense necessitat d'efectuar votació, en presentar-se una única candidatura, i proclamar-se definitivament el dia 27 de març de 2019.

 


9 d'abril - Jornada sobre Actualització Normativa de Seguretat Social 2019:
 Reial Decret-Llei 6/2019, 1 de març, i Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març


 

Ahir dimarts 9 d'abril es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre Actualització Normativa de Seguretat Social 2019: Reial Decret-Llei 6/2019, 1 de març, i Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de marçque va tenir com a ponent al Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Seguretat Social.


 

La Jornada, organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, acompanyada del Sr. Carles Cabau Grimau, Director de MC MUTUAL a Tarragona, i va ser seguida per un gran nombre d'assistents. 


4 d'abril -
Curs Actualització Prestacions per Desocupació


El dijous 4 d'abril, va tenir lloc al nostre Col.legi l'inici del Curs sobre Actualització de Prestacions per Desocupació, que tindrà una durada de 20 hores. El Curs té com a ponent al Sr. Francisco Javier Calejero López, Director Provincial del Servicio Empleo Público Estatal. La Secretària del Col.legi, Sra. Maria Cristina Canela Ibarra, va realitzar la presentació del Curs, el qual finalitzarà el dia 9 de maig


4 d'abril
 - V Congrés Nacional d'Auditoria SocioLaboral

 

El dijous 4 d'abril es va inaugurar el V Congrés Nacional d'Auditoria SocioLaboral, que ha tingut lloc a Sevilla durant els dies 4 i 5 d’abril, organitzat per la Asociación Española de Auditores Socio-Laborales, i que porta per títol “Auditoria i Compliance Laboral per a la transparència i la igualtat”.

En representació del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, han assistit a aquest Congrés la Presidenta, Sra. Ana Asamà Esteve, i la Vicesecretària, Sra. Maria Teresa Martínez Farre. 


2 de abril
 - Taller sobre "Mediació una altre manera de fer justícia"
 VIII Jornades de Mediació a Tarragona

 

El dimarts 2 d'abril, va tenir lloc a l'Aula Magna de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, la celebració del Taller sobre "Mediació una altre manera de fer justícia", dintre del marc de les VIII Jornades de Mediació a Tarragona, que s'han celebrat a la URV els dies 1, 2 i 3 d'abril.

La Presidenta del nostre Col.legi i Mediadora, Sra. Ana Maria Asama Esteve, va realitzar la presentació del Taller, acompanyant a la Sra. Sara Pose Vidal, Magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i Coordinadora de GEMME Catalunya, la Sra. Maria Elena Lauroba Lacasa, Doctora en Dret Civil i Professora titular de Dret civil de la Universitat de Barcelona, i a la Sra. Ma. José Bertomeu Bertomeu, Advocada i mediadora, representant de l'ICAT i sotspresidenta de l'Associació de Professionals de la Mediació.


27 de març - Jornada de Sortides Professionals de la Facultat de Ciències Jurídiques URV
Grau de Relacions Laborals i Ocupació

 

El dimecres 27 de març va tenir lloc una Jornada de Sortides Professionals, a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, adreçada als estudiants del Grau de Relacions Laborals i Ocupació.

Acompanyant a Catalina Jordi Amorós, Responsable del Grau de Relacions Laborals i Ocupació de la URV, va participar la Presidenta del nostre Col.legi, Anna Asamà Esteve, qui va parlar de la figura del graduat social i del futur de la professió.

També van participar José Antonio Ferrando Morellón, cap de la Inspecció de Treball a Tarragona, Andrea Sarmiento Fernández, responsable de formació i desenvolupament personal a MAHLE Holding España, i Jordi Batalla Morera, cap d’oficina i consultor de recursos humans de Grupo Constant.

En aquesta Jornada Jordi Muria López, Vicepresident 1r. del Col.legi va realitzar la presentació de la tercera edició del Diploma de Postgrau en Assessorament Jurídic Laboral, del qual és el Coordinador acadèmic, i que s’impartirà a la URV des d’octubre 2019 a octubre 2020. 


19 de març - Jornada sobre Causes i Conseqüències de la Desigualtat Laboral

 

El dimarts 19 de març es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre Causes i Conseqüències de la Desigualtat Laboral, en col.laboració amb CEAL i AULICAT. La Jornada va tenir com a ponents a la Sra. Concepción Esther Morales Vallez, Magistrada de la Sala del Social del TSJ de Madrid, i a la Sra. Sandra Cid Conde, Graduada Social i Auditora Laboral i Tècnica en Igualtat.

La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació de la Jornada, acompanyada del Sr. Juan Pañella Martí, President de l'Associació Espanyola d'Auditors Sociolaborals (CEAL), i del Sr. Emilio del Bas Marfa, President de l'Associació d'Auditors Laborals i d'Igualtat de Catalunya (AULICAT). 


7 i 8 de març - 24 Jornades Debat de Dret del Treball i Seguretat Social

El divendres 8 de març finalitzaren les 24 Jornades Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social, que organitza el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, i que han tingut lloc a l'Hotel Ciutat de Tarragona. Un moment de la clausura de les 24 Jornades. 

Fotografies dels assistents a les 24 Jornades Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social.


7 i 8 de març - 24 Jornades Debat de Dret del Treball i Seguretat Social

El dijous 7 de març es van iniciar les 24es Jornades Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social, que organitza el Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, i que van tenir lloc a l'Hotel Ciutat de Tarragona. Un moment de la inauguració de les Jornades.

Fotografia de les 24 Jornades Debat, que va celebrar el nostre Col.legi durant els dies 7 i 8 de març, a l'Hotel Ciutat de Tarragona.


26 de febrer Jornada "Ley Orgánica 3/2018 de

Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals" 

 
       

El dimarts 26 de febrer es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada sobre "Ley Orgánica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD GDD)", que va tenir com a ponent al Sr. Iñigo Mozo, Director Àrea Legal & Consultoria Grupo LAE.

La Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, va realitzar la presentació de la Jornada, acompanyada del Sr. Jaume Naves, Director Territorial del Grupo LAE, l'entitat organitzadora d'aquesta Jornada Informativa.


22 de febrer Jornada Mutua Universal
sobre Real Decreto 28/2018

 

El divendres 22 de febrer es va celebrar al Centre Cívic Ferreries, de Tortosa, la Jornada sobre el Real Decreto 28/2018, a càrrec del ponent Sr. Pedro López de Recalde Campaña, Director Territorial Jurídic Catalunya, Balears i Canàries de Mutua Universal. La Jornada va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama i pel Sr. Ferran García, Director de zona de Mutua Universal, l'entitat organitzadora d'aquesta Jornada, celebrada a Tortosa.


 14 de febrer - Presa de possesió del nou President del Consejo

 

El passat dijous 14 de febrer, la nostra Presidenta Ana Maria Asama Esteve va assistir a la presa de possessió del nou President del Consejo General de Graduados Sociales de España Ricardo Gabaldón Gabaldón, que va jurar el càrrec davant la Ministra de Treball, Magdalena Valerio, qui va reconèixer i valorar l’important paper que desenvolupen els Graduats Socials en les seves relacions amb el Ministeri.

L’Acte es va celebrar en el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social de Madrid, i va comptar amb l’assistència de personalitats polítiques i judicials, així com Presidents de Col.legis Provincials de Graduats Socials.


 13 de febrer - Jornada Fiscal sobre Tancament Comptable-Fiscal 2018

 

El dimecres 13 de febrer es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada Fiscal sobre Tancament Comptable-Fiscal 2018, que va tenir com a ponent al Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d'Equip de la Dependència Regional d'Inspecció de la Delegació Especial de Catalunya de l'AEAT. La jornada va ser presentada pel Comptador del Col.legi, Sr. Jose Carlos Pérez, acompanyat del Sr. Enric Sangenís, Responsable comercial de la delegació Tarragona de Gefa Preven, que juntament amb Banc Sabadell, van ser les entitats col.laboradores en aquesta Jornada Fiscal. 


7 de febrer - Acord de Col.laboració amb Mútua Egarsat

 

El Col.legi de Graduats Socials de Tarragona ha establert un acord de col.laboració amb la Mútua Egarsat. La presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, i el Sr. Josep Ma. Vilamitjana i Pujol, Cap Territorial de Mútua Egarsat, en representació del Sr. Albert Duaigues Mestres, Director Gerent de Mútua Egarsat, van signar el dia 7 de febrer el conveni de col.laboració entre ambdues entitats. 

 

En la signatura de l'acord també va estar present la Sra. Carmen Cívico Rivera, Gestora de Serveis del Centre Egarsat Tarragona, acompanyant a la Sra. Ana Maria Asama i al Sr. Josep Ma. Vilamitjana. 

 
7 de febrer - XX Fòrum d'Actualitat Laboral

 

El dijous 7 de febrer es va celebrar al nostre Col.legi el XX Fòrum d’Actualitat Laboral, amb el ponent Sr. Antonio Benavides Vico, membre del Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramon Llull i membre del Tribunal Laboral de Catalunya. La Presidenta del Col.legi Sra. Ana Asama va realitzar la presentació de la jornada, juntament amb el Sr. Josep Ma. Vilamitjana i Pujol, Cap Territorial de Mútua Egarsat, l’entitat organitzadora d’aquesta Jornada Informativa, que va ser seguida per un gran nombre d’assistents. 

 


21 de gener
 - Jornada novetats legislatives en matèria de Seguretat Social 
Noves mesures per al treballador autònom

 

El dilluns 21 de gener es va celebrar al nostre Col.legi la Jornada novetats legislatives en matèria de Seguretat Social, Noves mesures per al treballador autònom,  a càrrec del ponent Sr. Jorge Vilanova Martínez-Frias, Subdirector General d'Asepeyo.

  

La Jornada formativa, organitzada per ASEPEYO, va ser presentada per la Presidenta del Col.legi, Sra. Ana Maria Asama, i pel Sr. José Manuel Martínez, Director d'Àrea Sud Asepeyo Catalunya, i va ser seguida per un gran nombre d'assistents. 


16 de gener Fiscalitat de les Cooperatives 

 

El dimecres 16 de gener, va tenir lloc al nostre Col.legi, la Jornada sobre Fiscalitat de les Cooperatives. La Secretària del Col.legi, Sra. Maria Cristina Canela Ibarra, va realitzar la presentació d'aquesta jornada, les ponents de la qual van ser la Sra. Marina Berga, Advocada, i la Sra. Sabrina Ejarque, Tècnica Fiscalista i Especialista en Cooperatives i Entitats d'Economia Social, totes dues del Col.lectiu Ronda.

 


8 de gener
- Sessió Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària

El dimarts 08 de gener, va tenir lloc al nostre Col.legi la Sessió Informativa sobre Novetats de l'Agència Tributària 2019. Aquesta sessió va tenir com a ponents al Sr. Guillermo Serrano Pacheco, Cap de la Dependència de Gestió, i el Sr. Germán Puerto Verdú, Cap de la Dependència d'Informàtica. La Presidenta del nostre Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, va realizar la presentació de la Sessió Informativa.

 

 

<< Tornar

ENTITATS COL·LABORADORES

Aquest web utilitza les cookies _ga / _utm propietat de Google Analytics, persistents durant 2 anys, per habilitar la funció de control de visites úniques per tal de facilitar-li la seva navegació pel lloc web. Si continua navegant considerem que està d'acord amb el seu ús. Podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra política de cookies aquí.

Acceptar
Top